[[suggestion]]
Monaco

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Monaco

Etniska grupper

Fransoser 47 %, monegasker 16 %, italienare 16 %, andra 21 %

Språk

Franska (officiell), engelska, italienska, monegaskiska

Religion

Katoliker 90 %, andra/ospecificerad/ingen 10 %

Befolkningsantal

37 731 (2015)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

2 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Nationaldag

19 november

Andra landsidor

Geografi

Monaco ligger 15 kilometer öster om den franska kuststaden Nice. Landet är världens näst minsta land efter Vatikanstaten med en area på 1,95 kvadratkilometer. Monaco ligger på de nedersta backarna av Alpes-Maritimes. Landet har ett typiskt Medelhavsklimat med milda, fuktiga vintrar och varma, torra somrar. Landet har en kuperad terräng och den högsta punkten är 162 meter över havet. Med undantag från de anlagda parkerna är området bebyggt. Kustlinjen är en blandning mellan klippor och låga bukter. Landet består huvudsakligen av ett stadsområde och staden är indelad i fyra stadsdelar. Monaco-Ville är den ursprungliga staden där huvudstaden ligger. La Condamine ligger vid hamnområdet, Monte-Carlo ligger i stadens nordliga del och Fontvieille är ett nytt område som är byggt på havet.  

Historia

Monaco grundades år 1215 som en koloni till den italienska staden Genova och släkten Grimaldi har styrt sedan år 1297. Mellan år 1789 och 1814 var staden under franskt herradöme. Efter att ha varit Sardiniens protektorat fram till år 1860 erkändes landets självstyre i ett avtal mellan Frankrike och Monaco år 1861. Monacos furste regerade landet som envåldshärskare fram tills en ny grundlag antogs år 1911. Sju år senare avtalades att Monaco skulle överföras till att vara under franskt beskydd och landet skulle följa Frankrikes politiska, militära och ekonomiska intressen. Grundlagen från år 1962 förbjöd dödsstraff, gav kvinnor rösträtt och högsta domstolen grundades för att garantera de grundläggande friheterna för Monacos invånare.

Samhälle och politik

Monaco har varit en konstitutionell monarki sedan år 1911. Fursten är statens överhuvud och furstestatusen går i arv i familjen. Den utövande makten innehas av regeringen som består av fem medlemmar och leds av statsministern. Den lagstiftande makten är delad mellan fursten och ett folkvalt nationalråd. Nationalrådet har 24 medlemmar. Bestämmelser som är godkända av nationalrådet skickas till regeringen för godkännande och därefter undertecknas dem av fursten. Monaco har inga vanliga partier men kandidater grupperas på listor. Den nuvarande fursten är Albert II. Monaco har en tullunion och andra speciella överenskommelser med Frankrike. Frankrike har bland annat ansvaret för landets försvar. Monaco blev medlem i FN år 1993 och i Europarådet år 2004. Landet är idag en fashionabel rese- och semesterort och är bland annat berömt för kasinot i Monte Carlo.

Ekonomi och handel

Monacos invånare betalar inte skatt på intäkter och förmögenhet. Turismen är landets viktigaste intäktskälla. Monaco är också ett viktigt bank- och finanscenter. Staten är den största ägaren av aktiebolaget Société des Bains de Mer som driver kasinot i Monte Carlo, restauranger och hotell, operan samt arrangerar Monte Carlo Rally och Monaco Grand Prix. I industriområdet Fontvieille finns en del lätt industri. Staten och Grimaldisläkten äger en betydande del av landets egendom och landets kapital. Telefon- och posttjänsten samt tobaksindustrin är statsmonopol. Monaco för ingen ekonomisk statistik men har på senare tid beviljat EU insyn i den kriminella ekonomin och öppnat för beskattning av EU-medborgares räntor. Landet var på OECD:s svartlista för skatteparadis år 2000 och 2002 men togs bort därifrån år 2009, efter mer samarbete med EU.

Prins Albert har makten och leder regeringen, men val ska hållas till nationalrådet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Monaco för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  100,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  Data saknas
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  25,3
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  0
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  20,83
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  100
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  6 468 252 212
  US Dollar
  BNP per invånare
  168 011
  US Dollar
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  97,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Monaco

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningsantal
  38 897
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  4
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  25
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)