[[suggestion]]
Mongoliet

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Ulaanbaatar

Etniska grupper

Khalkha-mongoler 81.9 %, kazaker 3.8 %, dorvoder 2.7 %, bayader 2.1 %, Buryat-Bouriater 1.7 %, Zakhchiner 1.2 %, dariganga-mongoler 1 %, uriankhaier 1 %, andra 4.6 % (2010)

Språk

Khalkha-mongoliska 90 %, turkiska (kazakhisk), ryska (1999)

Religion

Buddhism 53 %, islam 3 %, kristendom 2.2 %, shamanism 2.9 %, övriga 0.4 %, ingen 38.6 % (2010)

Befolkningsantal

2 992 908 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk

Area

1 564 116 kvadratkilometer

Valuta

Tögrög

Bruttonationalinkomst per invånare

12 252 PPP$

Nationaldag

11 juli

Andra landsidor

Geografi

Mongoliet är världens största inlandsstat och består för det mesta av stepplandskap. Det är ett av de högst belägna länderna i världen och hälften av landytan ligger över 1400 meter över havet. Den högsta punkten ligger i de snötäckta Altabergen och är 4374 meter över havet. Landets sydliga del täcks av Gobiöknen, där man någon meter under marken funnit stora vattenreserver. Mongoliet har ett torrt, kontinentalt klimat med stora temperaturskillnader och liten nederbördsmängd. Landets miljöproblem är förorening och erosion. En bristfällig industri sett till miljöhänsyn har tillsammans med användningen av kolkraft förorenat mycket av huvudstadens omgivning. Den okontrollerade gruvverksamheten använder ibland giftigt kvicksilver som också förorenar. Sedan 1998 drivs en växande oljeutvinning. Mongoliets vattenreserver är mycket begränsade och därför är vattenförorening ett allvarligt problem. Ökenspridning är också ett stort miljöproblem. Regeringen har börjat satsa på energisektorn för att landet inte ska vara beroende av rysk energi.

Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

5.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Mongoliet, skulle vi behöva 5.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Innan Mongoliet enades levde mongolerna i spridda stamsamhällen. En militär ledare med namnet Temüjin förenade dessa år 1206. Förenandet av stamsamhällena gav Temüjin namnet Djingis Khan och under hans ledning växte sig riket till ett imperium som sträckte sig från Gula havet till det Kaspiska havet. Djingis Khans efterträdare utvidgade riket och det spände över stora delar av Östasien och Ryssland. Mongolriket är det största sammanhängande imperiet i världshistorien. Från 1400-talet var de mongoliska steppfolken underkuvade av Kina med härskardynastierna Ming och Ching. År 1668 blev riket uppdelat i två; inre och yttre Mongoliet. På 1800-talet fick ryssarna ett ökat inflytande i området. Yttre Mongoliet förklarade sig självständigt när det kinesiska kejsardömet upplöstes år 1911. Från år 1919 blev Mongoliet återigen en del av Kina. En revolutionär rörelse uppstod och stöttades av ryssarna. Ett revolutionärt styre kom till makten år 1921 och landet deklarerades som en folkrepublik år 1924. Landet var då världens andra kommunistiska stat efter Sovjetunionen.

Samhälle och politik

Fram till år 1990 var Mongoliet en kommunistisk enpartistat. Efter de många revolutionerna i Östeuropa under hösten år 1989 upplevde Mongoliet en egen revolution år 1990, något som ledde till kommunistregimens fall och etableringen av en ny grundlag år 1992. Landet blev inte längre kallat en folkrepublik och den kommunistiska stjärnan ströks från flaggan. Enligt grundlagen från år 1992 är Mongoliet en oberoende, demokratisk enhetsrepublik. Presidenten är landets statsöverhuvud och militära befälhavare och väljs genom allmänna val vart fjärde år. Den lagstiftande makten har det stora Khural vars medlemmar väljs vart fjärde år. Församlingen ar 76 medlemmar. Den stora Khural erkänner presidenten när denne är vald och utnämner statsministern och de övriga ministrarna. Mycket av det nomadiska livets gamla traditioner och strukturer är bevarat i Mongoliet idag trots en modernisering och urbanisering. Fattigdom är utbrett och införandet av marknadsekonomi har orsakat stora klyftor mellan fattiga och rika.

Ekonomi och handel

Ekonomisk verksamhet i Mongoliet har traditionellt byggt på nomadliv och jordbruk. Landet har stora mineralförekomster som koppar, kol, molybden, tenn, volfram och guld. Industrin är i stor utsträckning baserad på bearbetningen av mineralresurserna och jordbruksprodukter. Sovjetunionens fall hade en mycket negativ inverkan på ekonomin men i Mongoliet har man fått ekonomin tillbaka på spåret genom marknadsekonomiska reformer. När landet ökade utnyttjandet av landets minerealresurser på 2000-talet växte ekonomin med nästan tio procent. Nötköttsproduktionen försämras av kalla vintrar. Den väldigt kalla vintern år 2009/2010 gjorde att landet förlorade 22 procent av sitt nötköttsbestånd. Grannländernas ekonomiska verksamhet har också en stark inverkan på Mongoliets ekonomi. Landet köper alla nödvändiga oljeprodukter från Ryssland och Kina är Mongoliets viktigaste exportland. Från Kina kommer också mycket arbetskraft för att jobba svart och det uppskattas att den informella sektorn utgör en tredjedel av Mongoliets värdeskapande. Turismen är en växande inkomstkälla i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Mongoliet för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  763 920 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,043
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  21,60
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,639
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  67,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  42,7
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  20 840
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  7,13
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,821
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  37
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,51
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  54,9
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  18,7
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,0
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,3
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  69
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  35
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  27
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  428
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,9
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,278
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  42,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  17,11
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  3,4
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 018
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  81,8
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  14,5
  Procent
  Arbetslöshet
  6,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  11 433 635 876
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 717
  US Dollar
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  23,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Mongoliet

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  9
  Personer
  Befolkningsantal
  3 121 772
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  6 403
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  9
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,741
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  73
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  65
  År
  Lyckoindexet
  5,29
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)