[[suggestion]]
Montenegro

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Podgorica

Etniska grupper

Montenegriner 45 %, serber 28,7 %, bosniaker 8,7 %, albaner 4,9 %, muslimer 3,3 %, romer 1 %, kroater 1 %, andra 2,6 %, ospecificerade 4,9 % (2011)

Språk

Serbiska 42,9 %, montenegrinska (officiell) 37 %, bosniska 5,3 %, albanska 5,3 %, serbokratiska 2 %, andra 3,5 %, ospecificerade 4 % (2011)

Religion

Otrodoxa 72,1 %, muslimer 19,1 %, katoliker 3,4 %, ateister 1,2 %, andra 1,5 %, ospecificerade 2,6 % (2011)

Befolkningsantal

647 073 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

13 812 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

17 633 PPP$

Nationaldag

13 juli

Andra landsidor

Geografi

Montenegro är en liten och bergrik stat på balkanhalvön. Landskapet består av höga bergskedjor i norr, slättlandskap och djupa floddalar. Landet har en liten kustremsa längs det adriatiska havet. Landets genomsnittliga höjd över havet är 900 meter, men vissa områden räcker ända upp till 1800 meter och bergen i Montenegro är bland de brantaste i Europa. Landets högsta berg är Bobotov Kuk i Durmitor som är 2522 meter över havet. Det finns också många inlandssjöar. I Montenegro ligger Balkans största insjö Skutari. Montenegro har ett ovanligt rikt växt- och djurliv i ett område och har fem naturreservat. Naturreservatet Durmitor är tillsammans med Kotorbukten (med sina medeltida städer och vackra natur) på UNESCO:s världsarvslista.

Earth Ecoprint

1.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Montenegro, skulle vi behöva 1.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

På 600-talet blev områdets ursprungsbefolkning illyrerna fördrivna av slaverna. På slutet av 1100-talet blev området en del av kungariket Serbien. När detta rike blev upplöst på 1300-talet blev Montenegro ett självständigt furstendöme som, i förbund med Venedig, utkämpade en utdragen konflikt med det Osmanska riket. Länderna i Västeuropa erkände Montenegros självständighet på Berlinkongressen år 1878. År 1910 blev Montenegro proklamerat som ett kungarike. Kungariket Montenegro blev år 1918 förenat med Serbien och uppgick i Serbernas, Kroaternas och Slovenernas kungarike, som år 1929 bytte namn till kungariket Jugoslavien. Under andra världskriget genomgick Montenegro först en italiensk och sedan (år 1943) tysk ockupation. Vid upplösningen av Jugoslavien gick Montenegro och Serbien tillsammans i folkrepubliken Jugoslavien som år 2003 bytte namn till Serbien och Montenegro. Efter en folkomröstning i Montenegro år 2006 blev Serbien och Montenegro upplöst och Montenegro blev ännu en gång en självständig stat.

Samhälle och politik

Montenegro är en republik med en president som statens överhuvud. Presidenten väljs genom allmänna val för femårsperioder. Statsministern är ledaren för regeringen. Parlamentet med en kammare har ett mandat på 4 år. Idag har parlamentet 81 platser istället för 74. Det första parlamentsvalet efter självständigheten följdes av internationella observatörer och genomfördes i stort sett problemfritt. Landets politik har sedan självständigheten varit centrerat runt att hålla samman landet och arbeta för medlemskap i EU och NATO. Landet har ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU och fick kandidatstatus i december 2010. Trots detta är korruption ett stort problem. Landets medborgare fick visumfrihet till Schengenområdet i december 2009. Trots betydande framgångar finns det fortfarande interna spänningar mellan etniska grupper. De stora inkomstskillnaderna mellan norr och den rika kusten i söder är också fortsatt en utmaning.

Ekonomi och handel

Aluminiumindustrin, som utvecklades runt Montenegros bauxitförekomster efter andra världskriget, lade grunden för landets basproduktion. Dock har denna produktion haft problem med ökande kostnader sedan oljekrisen år 1973. Landets turism började växa rean på 1960-talet men all ekonomisk tillväxt stannade upp på grund av krigen som bröt ut i området 1990. Montenegros ekonomi började återhämta sig först i slutet av Kosovokriget år 1999, mycket tack vare införandet av den tyska marken. De senaste åren har Montenegro försökt locka utländska investerare och mer än 90 procent av företagens kapital i landet hade till sommaren 2010 privatiserats. En av de största förändringarna är en ny typ av mervärdesavgift som är lägre för turistnäring  och därmed stöttar landets växande turistsektor. Världens rese- och turistråd har många gångar rankat Montenegro som det snabbast växande turistlandet i världen med en uppskattad årlig tillväxt på 10 procent innan 2016.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Montenegro för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  117 460 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,002
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  8,60
  Procent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,814
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,741
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  73
  År
  Lyckoindexet
  5,52
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  63,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  47
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,4
  Hektar per person
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  2 211
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,56
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 356
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  898
  Personer
  Fredsindex
  1,893
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  45
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  32,74
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  55,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,7
  Procent av BNP
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,8
  Procent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  7
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  11
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  14
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,8
  Procent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,156
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  22,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  44,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  23,46
  Procent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  89,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  4 612
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  36,5
  Procent
  Arbetslöshet
  15,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  4 844 592 067
  US Dollar
  BNP per invånare
  7 784
  US Dollar
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  71,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  69
  Personer
  Befolkningsantal
  629 219
  1000 invånare