[[suggestion]]
Myanmar (Burma)

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Rangoon/Yangoon (administrativ huvudstad är Nay Pyi Taw)

Etniska grupper

Burmeser 68 %, shan 9 %, karen 7 %, rakhine 4 %, kineser 3 %, indier 2 %, mon 2 %, andra/ingen/ospecificerad 5 %

Språk

Burmesiska (officiell). Etniska minoriteter har egna språk.

Religion

Buddhister 89%, kristna 4%, muslimer 4%, animister 1%, andra/ingen/ospecificerad 2 %

Befolkningsantal

56,320,206 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

676 578 kvadratkilometer

Valuta

Kyat

Bruttonationalinkomst per invånare

5 721 PPP$

Nationaldag

4 januari

Andra landsidor

Geografi

Myanmar kan delas in i tre geografiska regioner: bergskedjan i väst, de centrala slättlandskapen i mitten av landet och den högtliggande Shanplatån i öst. De många bergskedjorna sprider sig från Himalaya och går genom hela landet. Mellan bergen ligger många djupa och långsträckta dalar. Mer än halva landet är täckt av skog och kustområdena har rik, fruktbar jordmån. Klimatet är tropiskt med stora variationer mellan årstiderna och mycket nederbörd under regnperioden. Det förekommer höga genomsnittstemperaturer i hela landet, men med vissa skillnader mellan syd och norr. Utsläpp från industrier utgör inte något stort problem, men däremot skogsskövling och utsläpp från oljeutvinning. År 2008 blev landet drabbat av cyklonen Nargis som dödade 138 000 människor och gjorde tiotusentals människor hemlösa.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Myanmar (Burma), skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Dagens Myanmar var ett eget rike redan på 1000-talet, men efter Kublai Khans plundringar i området under 1200-talet gick området in i en lång period av instabilitet med olika härskare. Inte förrän på mitten av 1700-talet kunde ett långvarigt styre över området etableras då Shankungadömet tog kontrollen över de sydliga delarna. Utvidgandet av det brittiska imperiet till det sydöstliga Asien under tidigt 1800-tal resulterade i en serie erövringsanfall i Myanmar, som slutade med att landet blev en del av det brittiska Indien år 1886. Landet blev självständigt år 1948 men kinesiska kommunister och etniska gerillagrupper arbetade mot den nya regeringen som till slut avsattes genom en militärkupp år 1962.

År 1974 tog en civil regering över makten. Landet bytte namn från Burma till Den socialistiska republiken Burma och därefter styrdes landet av Det burmesiska socialistiska programpartiet. Alla andra partier var förbjudna. Ekonomiskt vanstyre ledde till stort missnöje och år 1988 utbröt stora protester. Detta var starten på landets demokratirörelse där Aung San Suu Kyi trädde fram som ledare. Samma år tog militären över makten i landet och ändrade landets officiella namn till Myanmar. Militärregimen gick med på att hålla val år 1990 men när Aung San Suu Kyis parti vann valet vägrade militären ge ifrån sig makten. Aung San Suu Kyi sattes i husarrest i 15 år och fick under den tiden Nobels fredspris år 1991 för sitt demokratiarbete och användandet av icke-våld. Demokratirörelsen blev grovt förtryckt under 1990- och 2000-talet vilket gjorde att USA och EU valde att införa sanktioner mot landet.

Samhälle och politik

Efter år 2011 skedde politiska omvälvningar i landet. Den dåvarande presidenten införde en rad demokratiska reformer som bland annat innebar att Aung San Suu Kyi kunde bli politiker igen.

Militären har fortfarande mycket makt; 25 procent av platserna i parlamentet är reserverade för deras representanter och juntan har i praxis vetorätt när det gäller grundlagsändringar. De viktigaste politiska partierna är juntans The Union Solidarity and Development Party och Aung San Suu Kyis The National League for Democracy. Under valet 2015 vann Aung San Suu Kyis parti valet. Hon kunde inte själv bli president på grund av att hennes barn är utländska medborgare. Men hon fick rollen som officiell rådgivare till presidenten. 

Myanmar är en förbundsstat. Landet är indelat i sju delstater för de olika etniska minoriteterna och sju divisioner där den största folkgruppen är burmeserna. Formellt ska det vara självstyre i delstaterna men i verkligheten ligger makten hos militären. Det finns över 100 etniska grupper i landet. Konflikt mellan olika minoriteter och den burmesiska majoriteten är bland de största hoten mot demokratin i landet. Dessutom blir den muslimska delen av landets befolkning diskriminerad av den buddhistiska majoriteten. Rohingyer, en muslimsk folkgrupp som lever i västra Myanmar, beskrivs av FN som en av världens mest förföljda folkgrupper.

Hösten 2017 eskalerade våldet mot rohingyer. Militären brände ner flera byar och den muslimska minoriteten drevs bort. Militären blev i och med detta anklagad av det internationella samfundet för etnisk rensning. Hård kritik har även riktats mot Ayung San Suu Kyi för att hon inte tagit avstånd från militärens övergrepp. 600 000 flyktingar beräknas ha flytt landet och väntar på att kunna återvända hem.

Ekonomi och handel

Myanmar är ett resursrikt land med mycket god jordmån, oljeförekomst och stora områden lämpade för skogsdrift. Dessa resurser är emellertid dåligt utnyttjade. Flera decennier av ekonomiskt vanstyre, sanktioner och turistbojkott har gjort att landet är ett av världens fattigaste. Vägnätet och infrastrukturen är dåligt utbyggd, något som gör det svårt att driva industrin i olika delar av landet. Jord- och skogsbruk, fiske, gruvdrift och energiutvinning är viktiga inkomstkällor för landets officiella ekonomi. Landet har dessutom en stor skuggekonomi som inte registreras i den officiella budgeten. I skuggekonomin är smuggling av ädelstenar, tropiskt timmer och opium viktiga intäktskällor.

Som en del av demokratiseringsprocessen arbetar regeringen med att samköra landets olika budgetar för att landets ekonomi ska vara mer enhetlig och transparent. Under de senaste åren har Världsbanken och andra internationella biståndsgivare öppnat upp för att ge bistånd och lån till Myanmar. Dessutom har landet fått stora delar av sin utlandsskuld avskriven. Kina är Myanmars viktigaste handelspartner och har varit det även när andra länder bojkottat landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Myanmar (Burma) för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 542 800 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  6,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,176
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  32,10
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,466
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  32,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  41,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  21 632
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,42
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,6
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  500
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,302
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  29
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  44,92
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  96,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,5
  Procent av BNP
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  10,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,0
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  49
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,9
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,3
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  66
  År
  Spridning av malaria
  3,7
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  121
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  24
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  36
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  358
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  84,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  75,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  10
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,7
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,374
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  35,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  39,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  10,16
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  217
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  57,0
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,2
  Procent
  Arbetslöshet
  1,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  67 068 745 521
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 257
  US Dollar
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  30,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  53 855 735
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 197 835
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,578
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  635 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  68
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  64
  År
  Lyckoindexet
  4,36
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)