[[suggestion]]
Namibia
Namibias flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Windhoek

Etniska grupper

Ovambo 50 %, kavango 9 %, herero 7 %, damara 7 %, nama 5 %, caprivi 4 %, baster 2 %, tswana 0,5 %, andra/ospecificerad/ingen 12,5 %

Språk

Engelska, afrikaans, tyska, diverse stamspråk

Religion

Kristna 80-90 %, andra/ospecificerad/ingen 10-20 %

Befolkningsantal

2 100 000 (2011)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

825 418 kvadratkilometer

Valuta

Namibisk dollar, rand

Bruttonationalinkomst per invånare

10 625 PPP$

Nationaldag

21 mars

Andra landsidor

Geografi

Namibia är ett stort land med en kuststräcka på över 160 mil. Österut övergår landskapet i högplatåer och mer än en tredjedel av Namibia består av ökenområden. Den torra Namiböknen sträcker sig i ett smalt bälte längs kusten. Längs landets östra gräns mot Botswana börjar den enorma Kalahariöknen och i norr breder sig långsträckta slätter med gles buskvegetation ut.

Några floder skär genom det annars torra landskapet och bildar bördiga områden där merparten av befolkningen bor. Namibia har ett mycket torrt klimat och är varmt i stort sett hela året runt. På kusten skapar kalla havsströmmar ett något kyligare klimat medan temperaturerna i inlandet varierar stort.

Landet drabbas ofta av torka och det kan gå flera månader utan regn. Bristen på rent dricksvatten är ett av landets största miljöproblem. Problemet förstärks av inflyttning till städerna och utbyggning av en vattenkrävande gruvindustri. Det torra klimatet gör också att den glesa åkermarken som faktiskt finns utsätts för erosion och nedbrytning.

Earth Ecoprint

1.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Namibia, skulle vi behöva 1.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området Namibia ligger i har varit bebott sedan förhistorisk tid av det nomadiska Sanfolket. Från cirka år 0 började andra folkgrupper från regionen att slå sig ner i området, först Khoikhoi och namafolket och senare damarerna och bantufolket.

År 1885 blev området en tysk koloni under namnet Tyska Sydvästafrika. Kolonimakten fördelade merparten av landets resurser på de tyska inflyttarna, medan den svarta befolkningen blev förvisade till reservat och blev tvingade att bo på mindre än en fjärdedel av kolonins areal. Detta ledde till att herero- och namafolket gjorde uppror. År 1904 slog tyskarna hårt tillbaka på upproret vilket resulterade i att fler än 65 000 hereroer och 20 000 namaer blev dödade. Detta är känt som 1900-talets första folkmord.

Under första världskriget blev Namibia ockuperat av Sydafrika, som fick mandat till att styra landet av folkförbundet. Samma apartheidlagar som blev införda i Sydafrika började därför även gälla i Namibia. Den svarta befolkningen organiserade sig och South West Africa People’s organization (SWAPO) förde under 24 år ett frihetskrig mot Sydafrika genom stöd från FN. År 1990 kunde landet äntligen vidta en egen grundlag. SWAPOs ledare blev vald till president och landet fick sin självständighet.

Samhälle och politik

Namibia är en demokrati och en republik med flerpartisystem. Presidenten leder regeringen, är statsöverhuvud och överbefälhavare. Både parlamentet och presidenten väljs för fem år åt gången.

SWAPO dominerar politiken och har vunnit alla val med god marginal sedan landet blev självständigt. Valen räknas som fria och rättfärdiga. Till en början var partiet en socialistisk frihetsrörelse men står nu för nationell försoning och återuppbyggnad med mål om att skapa en namibisk nation där de etniska skillnaderna spelar mindre roll. Andra viktiga uppbyggnadsområden är att utveckla skolväsendet och vårdsektorn.

Landets myndighet respekterar i huvudsak medborgarnas mänskliga rättigheter och rättsväsendet är oberoende av den politiska makten. I likhet med flera grannländer i södra Afrika kämpar Namibia med att omfördela landområden som ägdes av det vita minoritetsstyret under kolonialtiden. Landet har några av de största inkomstskillnaderna i världen. Andelen fattiga har gått ner på senare år, men var fjärde invånare räknas fortfarande som fattig. Namibia är hårt drabbat av hiv/aids-epidemin.

Ekonomi och handel

Namibia är rikt på mineraler och fiskresurser, och dessa två näringar dominerar ekonomin. Landet är världsledande inom exklusiva diamanter, silver och zink. Intäkterna från mineralindustrin fördelas emellertid mycket ojämnt hos befolkningen som fortfarande har stora skillnader mellan de vita och svarta. Merparten av den fattiga, svarta landsbygdsbefolkningen arbetar inom jordbruket och producerar för eget bruk.

Namibias ekonomi har hämtat sig gott efter den internationella finanskrisen (2008-2009) och har vuxit bra de senaste åren. Landet har mindre skuld och lägre korruption än många andra länder i regionen, men flera utmaningar hämmar den ekonomiska utvecklingen. En av utmaningarna är att hemmamarknaden har brist på kvalificerad arbetskraft. Namibia kämpar med att skapa nya arbetstillfällen och det är hög arbetslöshet särskilt bland unga.

Namibia har öppen ekonomi och den viktigaste handelpartnern är Sydafrika. De sista åren har regeringen försökt att locka in utländska investerare till landet och några enkla textilindustrier har etablerats.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Namibia för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  186 690 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  13,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,183
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  28,70
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,647
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,422
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  63
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  62
  År
  Lyckoindexet
  4,64
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  37,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  39,4
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  3
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,1
  Hektar per person
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  3 755
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,58
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,2
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  5
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 674
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  3 925
  Personer
  Fredsindex
  1,806
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  53
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  18,95
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  68,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,4
  Procent av BNP
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  25,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,1
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  44
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  3,5
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  63
  År
  Spridning av malaria
  44,6
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  265
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  18
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  82
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  423
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  94,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  88,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,0
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,474
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  39,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,2
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  46,15
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 585
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  51,8
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  48,0
  Procent
  Arbetslöshet
  23,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  13 253 698 015
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 231
  US Dollar
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  36,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Namibia

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  821
  Personer
  Befolkningsantal
  2 587 801
  1000 invånare