[[suggestion]]
Nauru

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Yaren

Etniska grupper

Nauruer 58 %, andra stillahavsfolk 26 %, kineser 8 %, européer 8 %

Språk

Nauruanska (officiell) 93 %, engelska 2 % (talas utbrett), andra (bland annat i-kiribati och kinesiska) 5 %

Religion

Protestanter 60.4 %, katoliker 33 %, andra 3,7 %, ingen 1,8 %, ospecificerad 1,1 % (2011)

Befolkningsantal

9 540 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

21 kvadratkilometer

Valuta

Australiensisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

13 966 PPP$

Nationaldag

31 januari

Andra landsidor

Geografi

Landet består av en korallö, precis söder om ekvatorn i Stilla havet. I den mittersta delen finns en cirka 10 meter hög platå med stora fosfatförekomster. Man antog att öns stora fosfatförekomster skulle ta slut, men det finns fortfarande små förekomster som man utnyttjar. Gruvdriften har pågått i hundra år och förstört fyra femtedelar av öns landyta genom att göra jorden obrukbar. Öns högplatå är omgiven av ett 150 till 300 meter brett lågland med relativt bördig mark. I detta område växer bland annat kokospalmer och fikonträd. Fruktträd växer också runt Buadalagunen. Landet har mycket begränsade färskvattenresurser och man skaffar dricksvatten genom att samla regnvatten. Man fruktar att klimatförändringarna kommer leda till att de lågt liggande områdena kommer att översvämmas.

Historia

Naurus ursprungliga befolkning härstammar sannolikt från mikronesiska sjöfarare som trodde på gudinnan Eijebong. Två av de ursprungliga stammarna på ön dog ut under 1900-talet. De första europeiska besökarna på Nauru var valfångare. Européerna tog med sig alkohol och vapen som ledde till att de ursprungliga stammarnas lugna samexistens förstördes. År 1878 påbörjades ett 10 år långt inbördeskrig och 500 av landets 1400 invånare dog. År 1988 annekterades Nauru av Tyskland och utvinningen av de nyupptäckta fosfatområdena påbörjades några år senare. Australien ockuperade landet när första världskriget bröt ut år 1914 och efter kriget gav Nationernas Förbund området till Australien, Storbritannien och Nya Zeeland som tillsynsmandat. Under andra världskriget erövrade Japan ön och flyttade 1200 nauruer till Karolinerna för tvångsarbete. De som överlevde återvände till Nauru år 1946. Landet var ett australiensiskt mandatområde från år 1947 fram till Naurus självständighet år 1968. Senare förde Nauru en rättsprocess mot Australien för skadorna som Australien orsakat ön under det australiensiska styret. År 1993 gick Australien med på att betala en ersättning på 107 miljoner australiensiska dollar och ett årligt bidrag på 2,5 miljoner till att förbättra miljön på ön.

Samhälle och politik

Enligt grundlagen från år 1968 är Nauru en demokratisk republik. Det folkvalda parlamentet har en kammare med 18 medlemmar. Presidenten, som är både statshuvud och regeringens ledare, väljs av parlamentet. Förvaltningen utövas i gemenskap med regeringen och Naurus lokalförvaltningsråd, som leds av en överhövding. Landets polisstyrka är under civilt styre och landet har inga militära trupper. Landets politik präglas av en stor instabilitet och av den växande oron för öns framtid. Nauru blev en rik stat efter självständigheten på grund av fosfatutvinningen, men i början av 1990-talet föll produktionen och runt millennieskiftet var fosfatförekomsterna nästan helt uttömda. Den osäkra ekonomiska situationen har lett till många regeringskriser och skiften av president. År 2013 hölls val och ändringar i grundlagen ger hopp om en mer politiskt stabil framtid.

Ekonomi och handel

Ekonomin har varit helt baserad på utvinningen av fosfat som under många år gav landet stora intäkter. Genomsnittintäkten var tidigare bland den högsta i regionen och under en period hade landet världens största inkomst per invånare. Idag hotas landet av fattigdom och är beroende av ekonomiskt bistånd från andra länder. Ekonomin plågas också av korruption och missbruk av en investeringsfond som skulle trygga befolkningens framtid efter att fosfaten tagit slut. Efter år 2000 har Nauru främst levt på försäljning av fiskerättigheter i sina farvatten, driften av ett australiensiskt flyktingläger samt bistånd. Nauru importerar 90 procent av sina näringsvaror och andra basprodukter, men transporten har blivit ett problem. Det nationella flygföretagets enda flyg beslagtogs på grund av betalningssvårigheter och landet blev beroende av charterflyg för at importera varor.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nauru för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  25 680 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  100,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  568
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  48
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,02
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  7,6
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  0
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 379
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,0
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  33
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  94
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  91
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  84,2
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  10,53
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  99,2
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  113 884 908
  US Dollar
  BNP per invånare
  8 845
  US Dollar
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  57,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Nauru

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  733
  Personer
  Befolkningsantal
  11 312
  1000 invånare