[[suggestion]]
Nederländerna

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Amsterdam (politiskt centrum är Haag)

Etniska grupper

Holländare 78.6 %, européer 5.8 %, turkar 2.4 %, indonesier 2.2 %, marockaner 2.2 %, surinameser 2.1 %, bonairier, saba öbor, sint eustatianer 0.8 %, andra 5.9 % (2014)

Språk

Nedeländska (officiell), frisiska (officiell)

Religion

Katoliker 28 %, protestanter 19 %, andra 11 %, ingen 42 % (2009)

Befolkningsantal

16 947 904 (2015)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

41 543 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

50 539 PPP$

Nationaldag

27 april

Andra landsidor

Geografi

Nederländerna ligger på Europas västkust och är ett mycket platt land. En tredjedel av landytan ligger under havsnivån och den västliga delen av landet ligger i genomsnitt en meter över havet. Diken och fördämningar längs kusten och längs de många floderna och kanalerna hindrar översvämningar. Landets högsta punkt är Vaalserberg (322,7 meter över havet) som finns i sydöstra Nederländerna vid gränsen till Tyskland och Belgien. Nederländerna tillhör lövträdzonen, även om det finns få skogar i landet. Landets skogar har under åren blivit nedhuggna för att ge plats åt jordbruket. Landet har kustklimat, något som gör att vintern inte är särskilt kall och sommaren inte särskilt varm. Många blommor trivs i klimatet och Nederländerna är känt för sina tulpaner som odlas på stora områden. 

Nederländerna är ett befolkningstätt land med ett omfattande jordbruk. Dessutom har Nederländerna flertal miljöproblem, särskilt med övergödning, tungmetallutsläpp och surt regn. Landet använder stora resurser för att komma tillrätta med problemen.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Nederländerna, skulle vi behöva 3.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Germanska folkgrupper kom 100 f.kr till det nuvarande Nederländerna. 50 år senare blev landet införlivat i Romarriket. När Romarriket upplöstes övertog frankerna området. När Frankerriket delades blev området uppdelat i olika kungadömen och några områden gavs som gåvor till Spanien. Andra kungadömen förde genom åren krig mot Frankrike och England. De nordligaste regionerna grundade år 1581 republiken Nederländerna. Landet blev senare en viktig sjöfarts- och handelsnation som skaffade sig kolonier i bland annat Indien och Afrika. Kungariket Nederländerna etablerades i Wienkongressen år 1815. Belgien och Luxemburg införlivades också i landet, men dessa stater förklarade sig självständiga samma århundrade. Både under första och andra världskriget höll sig Nederländerna neutralt. År 1940 blev landet ockuperat av Tyskland och det nederländska kungahuset och regeringen flydde till Storbritannien. Nederländerna frigjorde sig fem år senare och kungafamiljen återvände till landet.  

Samhälle och politik

Nederländerna är en konstitutionell monarki enligt grundlagen från 1815. Regeringen leds av en statsminister som utnämns av kungen. Parlamentet i Nederländerna har två kamrar; underhuset och senaten. Nederländerna var tidigare en betydande sjöfarts- och handelsnation med flera kolonier. Idag hör de karibiska öarna Aruba, Curaçao och Sint Maarten till Nederländerna.

Nederländsk politik har traditionellt präglats av starka religiösa splittringar mellan katoliker och protestanter, och det finns inga regler på hur många mindre partier som kan vara representerade i riksdagen. Detta har inneburit att Nederländerna har ovanligt många partier och att regeringar ofta bestått av stora koalitioner.

Nederländerna är känt för att ha en liberal lagstiftning när det gäller narkotika och prostitution. Det var det första landet i världen att godkänna samkönade äktenskap och var bland de första att införa kvinnlig rösträtt. Traditionellt har landet varit tolerant för olika religioner och fritänkare, men under 2000-talet har toleransen för bland annat religionen islam försvagats. Befolkningens stöd för EU-samarbetet har även minskat de senaste åren. Under valet 2017 blev det invandrings- och EU-kritiska partiet Partij voor de Vrijheid (PVV), landets näst största.

Holländskt medlemskap i EU och Nato är viktigt för landets utrikespolitik. Landet arbetar aktivt med ekonomisk utveckling och mänskliga rättigheter. Landet är även bland de länder som ger mest bistånd. Flera viktiga internationella organ har sitt säte i Nederländerna, bland annat den internationella brottmålsdomstolen (ICC) och FN:s organisation för förbud mot kemiska vapen (OPCW).

Ekonomi och handel

Nederländerna är en handels- och exportnation med en välutvecklad industrisektor. Landets ekonomi är i stor grad baserad på import av råmaterial som förädlas till färdiga produkter som sedan säljs vidare. Industrin står för 25 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP) och de traditionellt viktigaste industrierna är maskin- och metallindustrin, elektronik-, kemi- och textilindustrin. Nederländerna var på 1950-talet med och etablerade den europeiska kål- och stålunionen som senare skulle bli den Europeiska unionen (EU). Jordbruk är viktigt och landet är världsledande inom trädgårdsodling. Landets viktigaste naturresurser är olja och gas som finns i sjöområden utanför Nederländernas kust. Nederländernas geografiska läge på Europas västkust har gjort det möjligt att öppna handelsrutter som landet har utnyttjat sedan tidigare århundraden.

Eftersom Nederländernas handel i stor grad bygger på internationell handel blev landet hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008. Arbetslösheten har gått ned under de senaste decennierna och förblev låg under den globala finanskrisen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nederländerna för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,857
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  82,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  167 303
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  9,92
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  55,6
  Procent
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  2
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,574
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  82
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  8,63
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  26,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  9
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  3
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  5
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,3
  Procent
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,044
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  26,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,2
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  36,00
  Procent
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  97
  Procent
  Vattenkonsumtion
  16,9
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  4 091
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  6 713
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  8,7
  Procent
  Arbetslöshet
  3,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  830 572 618 850
  US Dollar
  BNP per invånare
  48 483
  US Dollar
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  93,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Nederländerna

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  6 940
  Personer
  Befolkningsantal
  17 084 459
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  115
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  109 678
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,931
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  79
  År
  Lyckoindexet
  7,49
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)