[[suggestion]]
Nepal
Nepals flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Katmandu

Etniska grupper

Chhettri 15,5 %, brahman-hill 12,5 %, magar 7 %, tharu 6,6 %, tamang 5,5 %, newar 5,4 %, kami 3,9 %, yadav 3,9 %, andra/ospecificerad/ingen 39,7 % (2001)

Språk

Nepali, maithali, bhojpuri, tharu, tamang, newar, magar, awadhi (2001)

Religion

Hinduister 80,6 %, buddhister 10,7 %, muslimer 4,2 %, kiranter 3,6 %, andra/ospecificerad/ingen 0,9 % (2001)

Befolkningsantal

26 494 504 (2011)

Area

147 181 kvadratkilometer

Valuta

Nepalesisk rupie

Bruttonationalinkomst per invånare

2 478 PPP$

Nationaldag

28 maj

Andra landsidor

Geografi

En stor del av Himalaya ligger i Nepal, däribland världens högsta berg Mount Everest med en högsta topp på 8848 m.ö.h. Landet har flera andra toppar på över 8000 meter och tre fjärdedelar av Nepals totala landområde är berg. Slättlandskapet i söder används i huvudsak till jordbruk, det samma gäller landets många bördiga dalar.

Klimatet varierar i förhållande till meter över havet. På låglandet är det subtropiskt klimat medan det i bergsområdena är så kallt att både snö och glaciärer ligger kvar hela året runt. Nepal har i liten grad byggt ut den potential för vattenkraft som finns att nyttja i landets många floder och vattenfall. Tillsvidare är det först och främst skogen som används som energikälla.

Ved som bränsle har dock lett till avskogning och erosion. På några få tio år har den skogbeklädda delen av Nepal blivit reducerad från cirka hälften till drygt en fjärdedel. Klimatförändringarna bidrar till att glaciärer smälter, något som i kombination med avskogningen leder till översvämningar. På grund av dåliga sanitära förhållanden och utsläpp från industrier är förorenat vatten ett problem. Föroreningar från fordon gör att städer drabbas av dålig luftkvalité.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Nepal, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Nepal ligger beläget mellan Indien och Kina, som bägge har haft starkt inflytande över landet genom historien. Landet har emellertid aldrig varit koloniserat, även om både indier och britter i långa perioder har styrt utrikespolitiken.

Nepal har lång tradition av egenstyrda kungar med stor makt och korrupta politiker. Efter en önskan om att avskaffa landets konstitutionella monarki startade maoisterna år 1996 ett blodigt uppror, också känt som ’folkets krig’. Stridshandlingarna som följde det kommande decenniet krävde 15 000 människoliv.

År 2005 blev Nepal en av världens sista absoluta monarkier då den före detta kungen Gyanendra avsatte statsministern och de folkvalda. Gyanendra blev själv tillsatt som kung då hans bror, den sittande kungen Birendra, dödades av sin egen son år 2001. Efter stora demonstrationer och internationell press blev nationalförsamlingen återinförd under våren år 2006. Därefter följde fredsförhandlingar mellan regeringen och maoisterna vilket ledde till ett omfattande fredsavtal i november samma år. År 2007 fick Nepal en ny tillfällig grundlag som gällde fram till att den nya grundlagen togs i bruk år 2015. I juni år 2008 abdikerade kungen och Nepal blev en republik.

Samhälle och politik

Processen med att skriva en ny grundlag blev lång och under perioder dramatisk med flera stora demonstrationer och omkomna människor. Politiska motsättningar efter inbördeskriget gjorde arbetet svårt men år 2015 stod den nya grundlagen klar.

Den nya grundlagen etablerar Nepal som en sekulär federal republik med sju provinser. Grundläggande fri- och rättigheter garanteras i grundlagen. Samma gäller för ett demokratiskt flerpartisystem och ett oberoende rättsväsen. Presidenten är landets statsöverhuvud men statsministern är regeringschef. Parlamentet består av två kamrar och har egna platser till kvinnor och etniska minoriteter.

Politiken domineras av partiet till den tidigare maoistgerillan UCPN-M och den nepalesiska kongressen NC. Det första valet efter att den nya grundlagen trätt i kraft genomfördes år 2017. En allians av kommunisterna och maoisterna vann en klar seger efter att ha gått till val på ekonomisk tillväxt och välstånd för medborgarna.

Bara runt häften av befolkningen har elektricitet eller rinnande vatten. Det finns många olika folkgrupper och stora skillnader mellan klasser, natur och levnadsvillkor. Kastsystemet lever vidare inom folkgrupper även om det idag är förbjudet enligt lag. Detta sätter stopp för en mer rättfärdig utveckling. Kvinnor har få rättigheter och våld i hemmet är vanligt. Många flickor blir tvångsgifta, få kvinnor har formella positioner och kvinnor har i allmänhet begränsad arvsrätt.

Ekonomi och handel

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Stora delar av befolkningen lever uteslutande av det de själva odlar, man räknar med att så mycket som 90 % av befolkningen lever av jordbruk. En stor del av befolkningen är undernärda men andelen människor som lever i absolut fattigdom har gått ner på senare år. Anledningen till detta anses främst vara överföringar av pengar från nepaleser som arbetar utomlands. Handel, servicenäringen och industrin utgör en större andel av bruttonationalprodukt (BNP), medan Nepals naturresurser är dåligt nyttjade.

Turism har så småningom vuxit till att bli en viktig inkomstkälla för landet. Detta gör dessvärre även att många av landets invånare blir sårbara för politisk turbulens eftersom turisterna uteblir när det förekommer oroligheter.

Korruption är utbrett och landet kämpar med ett konstant underskott i statsbudgeten, något som täcks upp av utlandslån och bistånd. Pengar från utlandet  utgör en fjärdedel av budgeten. Politikerna har provat en del olika metoder för att få ekonomin på benen, men de frekventa regeringsskiftena och ändringar av den ekonomiska politiken gör att försöken i liten grad lyckas.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nepal för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 258 400 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  15,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,154
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  25,20
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,574
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,427
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  70
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  68
  År
  Lyckoindexet
  4,91
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  16,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  54,3
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  204
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  8 031
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,28
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  457
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  17 678
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  20 863
  Personer
  Fredsindex
  2,053
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  2
  Internflyktingar
  Korruption
  31
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  33,40
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  87,9
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  72
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,6
  Procent av BNP
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  9,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  9,7
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  34
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  69
  År
  Spridning av malaria
  0,5
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  258
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  88
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  152
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  84,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  59,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  94,7
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,497
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  18,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  51,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  3,64
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  26,8
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  139
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  90,7
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  5,1
  Procent
  Arbetslöshet
  1,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  24 880 266 905
  US Dollar
  BNP per invånare
  849
  US Dollar
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  21,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Nepal

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  137
  Personer
  Befolkningsantal
  29 624 035
  1000 invånare