[[suggestion]]
Nicaragua

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Managua

Etniska grupper

Mestizo (uramerikanskt/europeiskt ursprung) 69 %, europeiskt ursprung 17 %, afrikanskt ursprung 9 %, amerikansk ursprungsbefolkning 5 %

Språk

Spanska (officiell) 95,3 %, miskito 2,2 %, mestizo 2 %, andra 0,5 % (2005)

Religion

Katoliker 58,5 %, protestanter 23,2 %, jehovas vittnen 0,9 %, andra 1,7 %, ingen 15,7 % (2005)

Befolkningsantal

5 907 881 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

130 370 kvadratkilometer

Valuta

Córdoba

Bruttonationalinkomst per invånare

5 540 PPP$

Nationaldag

15 september

Andra landsidor

Geografi

Nicaragua är Centralamerikas största land och har kust mot både Stilla havet och Karibiska havet. En kedja av vulkaner, varav flera är aktiva, sträcker sig från nordväst ned mot Nicaraguasjön, Centralamerikas största sjö. Sjön har förbindelse med Karibiska havet i öster via floden San Juan. I området kring Nicaraguasjön och Managuasjön finns en stor fördjupning där bomull odlas. Inlandet består av en delvis skogklädd högplatå och mellan bergen finns bördiga dalar. I öster finns en bred kustslätt med laguner, stränder och floddeltan där det regnar mycket. Klimatet i Nicaragua är tropiskt och temperaturen varierar i liten utsträckning. De östra delarna av landet har den största kvarvarande regnskogen i Centralamerika. Dock minskar den snabbt i omfattning. Cirka 75 % av den ursprungliga skogen avverkas för att bedriva jordbruk. Minst hälften av avskogningen har skett under de senaste 60 åren. Tillgången på rent dricksvatten är dålig på grund av förorening av vattenkällorna. Bekämpningsmedel som använts på frukt- och bomullsplantager sedan 1970 har bidragit till allvarliga hälsoproblem för många arbetare. Landet är mycket utsatt för extrema väderförhållanden.

Ecoprint

0.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Nicaragua, skulle vi behöva 0.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Innan spanjorerna anlände på 1520-talet beboddes Nicaragua av olika indianfolk. Landet hade inga stora guldreserver jämfört med andra kolonier och hamnade därmed i periferin av det spanska imperiet. Spanien lyckades inte erövra östkusten, men på 1600-talet kom britterna och etablerade ett lokalt rike som indirekt styrdes av Storbritannien. År 1821 frigjordes Nicaragua från Spanien och år 1838 blev landet en självständig republik. 1800-talet präglades av maktkamp mellan liberaler och konservativa. Från 1863 följde 30 år av fredligt konservativt styre innan amerikansk inblandning ledde till inbördeskrig. Sandino, ledaren för motståndsrörelsen mot USA, mördades år 1934, men hans idéer levde vidare. På den tiden styrde familjen Somoza landet. Familjen tog kontroll över allt av värde i Nicaragua och var USA:s trogna partner. Som svar på detta bildades den marxistiska Sandinistfronten för nationell befrielse, FSLN. Rörelsen fick så småningom stöd av stora delar av befolkningen, och år 1979 störtades Somoza. Sandinisterna tog över ledningen och genomförde bland annat en radikal jordreform. Detta mötte starkt motstånd, särskilt från markägare, och kontrarevolutionära grupper bildades. Ett nytt inbördeskrig bröt ut och varade till år 1990. 

Samhälle och politik

Enligt grundlagen är Nicaragua en demokratisk republik, men landet styrs av den auktoritära ledaren Daniel Ortega som är president, regeringschef och överbefälhavaren för armén. Ortega valdes till president år 2006, efter 17 år i opposition med sitt parti FSLN, och omvaldes 2011. För att kunna öppna för omval av den sittande presidenten genomförde Ortega en grundlagsändring som godkändes av högsta domstolen. Även om FSLN i hög grad kontrollerar politiken så är oppositionen periodvis en medspelare, särskilt det största liberala partiet PLC.

Nicaragua är det näst fattigaste landet i Latinamerika efter Haiti. Landet är mycket klassindelat och konservativt. Abort är olagligt och homosexualitet blev tillåtet först år 2007. Våld i hemmet samt sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor är ett stort problem. Förhållandet med grannlandet Costa Rica är ansträngt på grund av en gränskonflikt. Myndigheterna planerar en kanal rakt igenom landet, något motståndare tror är en miljökatastrof som kommer att göra tiotusentals människor hemlösa.

Ekonomi och handel

Nicaragua har lidit av dålig ekonomi, till stor del på grund av de stora försvarsutgifterna under inbördeskrigen. Sedan mitten av 1990-talet har trenden vänt och idag är det stadig tillväxt i ekonomin. Trots detta är landet fortfarande beroende av utländskt bistånd. Den internationella valutafonden (IMF) krävde åtstramningar i de offentliga utgifterna för att godkänna finansiellt stöd. Därför har Nicaragua, likt många andra länder, privatiserat statliga bolag. Eftersom Nicaragua är beroende av ett fåtal jordbruksprodukter är landet mycket sårbart för variationer i råvarupriser på världsmarknaden. Under 2001 ledde ett prisfall på kaffe till ökad arbetslöshet och fattigdom för de nicaraguanska bönderna. 1/3 av de arbetsdugliga är anställda inom basnäringarna som står för exportvarorna. Landet exporterar bland annat nötkött, kaffe, tobak och bananer. USA är fortfarande den viktigaste handelspartnern, men sedan 2000 har USA:s inflytande minskat till förmån för grannländerna, särskilt Venezuela. Nicaragua sliter med en stor utlandsskuld och har kvalificerat sig för skuldavskrivning från bland annat Världsbanken.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nicaragua för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  562 590 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  3,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,074
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  24,90
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,658
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,507
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  6,11
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  57,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  45,5
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  52
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  4 862
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,81
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,0
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  39
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  33 942
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  457
  Personer
  Fredsindex
  1,960
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  25
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  35,53
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  75,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,6
  Procent av BNP
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  16,2
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,2
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  5,1
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  150
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  92
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  45
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  87,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  78,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,0
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,462
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  35,2
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  39,2
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  45,65
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  58,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  580
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  81,8
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  10,2
  Procent
  Arbetslöshet
  4,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  13 814 261 536
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 222
  US Dollar
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  27,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  59
  Personer
  Befolkningsantal
  6 284 757
  1000 invånare