[[suggestion]]
Nigeria

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Abuja

Etniska grupper

Det finns över 250 etniska grupper i landet. Hausa/fulani 29 %, yoruba 21 %, igbo 18 %, ijaw 10 %, kanuri 4 %, ibibio 3,5 %, tiv 2,5 %

Språk

Engelska, hausa, yoruba, igbo, fulani

Religion

Muslimer 50 %, kristna 40 %, traditionella religioner 10 %

Befolkningsantal

181 562 056 (juli, 2015)

Area

923 768 kvadratkilometer

Valuta

Naira

Bruttonationalinkomst per invånare

5 861 PPP$

Nationaldag

1 oktober

Andra landsidor

Geografi

Den södra delen av landet består av lågland med tropiskt klimat och regnskog och den nordliga delen består av högslätt med savann. Den fruktbara jorden gör Nigeria till ett gynnsamt jordbruksland. Dessutom har landet betydliga olje- och naturgasresurser. De senaste åren har emellertid utvinningen av olja lett till stora och allvarliga miljöproblem, speciellt i Nigerdeltat. Vatten, luft och jord har blivit förorenade. Områden som tidigare användes till jordbruk är nu ödelagda av oljeutsläpp. Nigeria sliter också med snabb avskogning och ökenspridning i norra landet.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Nigeria, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Redan för 10 000 år sedan bodde det människor innanför det området som utgör dagens Nigeria. Den så kallade Nokkulturen, från cirka 500 f.Kr till 200 e.Kr, är det äldsta järnåldersamhället som närvarande är känt från Afrika söder om Sahara. Innan området koloniserades av britterna i början på 1900-talet, var det delat mellan många olika kungadömen. Engelsmännen var koloniherrar fram tills år 1960, då landet fick sin självständighet. Tre år efter förklaringen av självständighet blev Nigeria deklarerat republik. År 1967 bröt det ut ett inbördeskrig i landet, då den sydöstliga regionen Biafra förklarade sig själv självständigt. Inbördeskriget kostade flera hundra tusen människor livet, de flesta dog av hunger. Biafra förlorade kriget, och är fortfarande en del av Nigeria, men krafter i regionen kämpar fortfarande för självständighet.

Nigeria styrdes av militärregimer fram till 1999, men har haft civilt styre sedan dess

Samhälle och politik

Nigeria är en federal republik där presidenten är stat och regeringschef och överbefälhavare för armén. Trots att demokratin i landet stärktes när militärdiktaturen föll 1999, anses Nigeria fortfarande som auktoritärt. Korruption präglar stora delar av samhället. Det finns stora politiska, etniska och religiösa skillnader i landet som har över 250 olika etniska grupper. Oenighet är särskilt kopplat till kontroll över resurser och politiskt inflytande.

Nigeria också präglas av betydande spänningar mellan centralregeringen och de 36 statliga guvernörerna. Lokala uppror och protester förekommer ofta. Regeringen måste ibland ta till soldater och poliser för att stoppa blodiga sammandrabbningar mellan kristna och muslimer i olika delar av landet. Hundratals människor har dödats i sådana sammandrabbningar de senaste åren. Sedan 2009 har terrorister från den islamistiska gruppen Boko Haram varit ett allt större hot mot säkerheten för befolkningen i norr.

Ekonomi och handel

Oljesektorn är en viktig del av landets ekonomi som också har expanderats de senaste åren. Olja genererar stor del av statens inkomster men korruptionen politisk instabilitet och dålig fördelning leder ändå till att större delen av befolkningen lever i fattigdom. Det finns också en stor ekonomisk skillnad mellan de fattiga, det muslimsk dominerade norr och ett mer välmående kristet dominerade i söder. Ekonomiskt missnöje är en viktig orsak till konflikter i landet.

De flesta människor är beroende av traditionellt jordbruk, småskalig handel och lätt industri för att överleva. USA, EU och Kina är för närvarande Nigerias största handelspartners. Nya beräkningar visade 2014 att landets ekonomi är den största i Afrika.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nigeria för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  923 770
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  37,3
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  7,7
  Procent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  195 875 237
  1000 invånare
  Antal fertila
  5,7
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,532
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  53
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  53
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  52
  År
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  53,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  50,2
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  7,0
  Procent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  856
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  331 101
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  10 574
  Personer
  Internflyktingar
  1 707 000
  Internflyktingar
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  2 430
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,873
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  67
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  322
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  0,55
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  43
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,847
  Skala
  Avrättningar
  3
  Antal avrättade
  Korruption
  27
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  30,3
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  22,2
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  99,9
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  72,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  59,6
  Procent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  68,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  29
  Procent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  9,5
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  31,5
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  26 858 199 000
  US dollar