[[suggestion]]
Niue

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Alofi

Etniska grupper

Niueer 66,5 %, delvis niueer 13,4%, icke niueer 20,1% (inkluderar 12% européer, asiat och 8% polynesier) (2011)

Språk

Niueiska (officiellt) 46%, niueiska och engelska 32%, engelska (officiellt) 11%

Religion

Protestanter 70 %, mormoner 10 %, katoliker 10 %, jehovas vittnet 2 %, andra/ospecificerad/ingen 8 % (2011)

Befolkningsantal

1,190 (2011)

Area

260 km²

Valuta

Nyzeeländsk dollar

Nationaldag

6 februari

Andra landsidor

Geografi

Niue är en av världens största korallöar. Landskapet består av branta kalkstensklippor längs kusten med en central platå som stiger omkring 60 meter över havet. Ön omges av ett korallrev och den enda stora öppningen är på mitten av Niues västkust i närheten av huvudstaden Alofi, där mestadelen av befolkningen bor. I landets havsområde ligger tre andra korallrev. Kustområdena på Niue ha väldigt många kalkstensgrottor. En del av jorden är mycket ovanlig på grund av höga nivåer av naturlig radioaktivitet och det finns lite åkermark. Tidsskillnaden mellan Niue och fastlandet på Nya Zeeland är 23 timmar på vintern och 24 timmar på sommaren. Klimatet på Niue är tropiskt och det regnar mest från november till april.

Historia

Niue befolkades på 900-talet av polynesierna som kom från Salomonöarna. Man antar att människor från Tonga kom till ön på 1500-talet. När den brittiska sjökaptenen James Cook kom till ön år 1774 kastade öns invånare stenar på manskapet och kaptenen lyckade inte lägga till i land. Ön Niue fick därmed namnet Savage Island, de vildas ö. Brittiska missionärer började komma år 1846. De kidnappade en från lokalbefolkningen och utbildade mannen till präst. Kristendomen spred sig långsamt från by till by. När kolonier började grundas i områden kom även slavhandeln och tvångsarbete till ön. Niues kung Fata-a-iki ville överge makten över Niue till Storbritannien år 1887 eftersom han fruktade att andra mer brutala koloniherrar skulle ta över ön. Ansökan godkändes först år 1990, men redan ett år senare (år 1991) annekterades ön av Nya Zeeland. Nya Zeelands grundlag från år 1974 gav Niue självstyre och samma år röstade öns befolkning om självständigheten. Majoriteten av befolkningen röstade för att Niue skulle förbli en associerad stat med Nya Zeeland.

Samhälle och politik

Enligt Nius grundlag är landets statschef Storbritanniens monark, för närvarande drottning Elizabeth II, precis som för Nya Zeeland. Monarken representeras på ön av Nya Zeelands ständige representant. Parlamentet har 20 medlemmar. Den utövande makten har landets statsminister och regering. Niue är indelad i 14 byar som alla har sin eget råd. Invånarna i landet har nyzeeländskt medborgarskap. Ansvaret för försvaret och utrikespolitiken ligger hos Nya Zeeland som också har förpliktat sig med att bidra med administrativ assistans. Niues utrikespolitik har traditionellt varit styrt av Nya Zeeland, men sedan år 1994 har Niue upprättat flera formella diplomatiska förhållanden med andra stater. Under de senaste 20 åren har invånarantalet på ön halverats på grund av emigration till Nya Zeeland samt ett sjunkande födelsetal.  

Ekonomi och handel

Niue har en liten ekonomi som är beroende av stöd från Nya Zeeland. Det låga invånartalet och dålig kommunikation med omvärlden har gjort att ekonomin är underutvecklad. Många av invånarna är sysselsatta inom den offentliga administrationen. Hushållen praktiserar ofta självförsörjande jordbruk. Honung, vanilj, kokos och taro (rotfrukt) produceras för export. Andra intäkter omfattar turism, banklicenser, lån av telefonnätet för speciella internationella telefontjänster samt försäljningen av internetdomänen ".nu". Niue fick år 2003 det första fullständigt trådlösa nationella internetsystemet i världen. Turismen är en växande sektor men huvudstadens hamn är liten vilket förhindrar åtkomsten för stora turistskepp. Turisterna blir därmed influgna från Samoa. Cyklonen Heta orsakade år 2004 en katastrofal ödeläggelse av öns byggnader, infrastruktur, matförråd och korallrev. Återuppbyggnaden blev en stor kostnad för det lilla landet vilket har försenat många andra utvecklingsprojekt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Niue för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  37,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  Data saknas
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  22
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  20
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  71
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  97,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  79,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Niue

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  1 624
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  23
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)