[[suggestion]]
Norge
Norge

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Oslo

Etniska grupper

Norrmän, samer

Språk

Norska, samiska

Religion

Evangelisk-lutheranska kristna 85,7 %, pingstvänner 1 %, katoliker 1 %, andra kristna 2,4 %, muslimer 1,8 %, andra 8 % (2004)

Befolkningsantal

5 063 709 (2013)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

385 186 kvadratkilometer

Valuta

Norsk krona

Bruttonationalinkomst per invånare

58 790 PPP$

Nationaldag

17 maj

Andra landsidor

Geografi

Norges kustlinje är mer än 250 mil lång och landet är mindre än 6 km brett på det smalaste stället. Kusten karaktäriseras av fjordar som bildades under den senaste istiden. I inlandet finns flera mindre bergskedjor och skogar, med lågt liggande slättområden i landets mitt. Klimatet är varmare än det nordliga läget antyder tack vare den varma Golfströmmen som löper längs kusten. Det finns skillnader mellan landsdelarna, med ett torrt, kallt inlandsklimat i landets östra delar, ett fuktigare och mer tempererat kustklimat i väster, och ett arktiskt, kallt klimat i norr. Delar av landet drabbades av de radioaktiva utsläppen från Tjernobylolyckan 1986, och vissa områden kämpar fortfarande med efterverkningarna. Norge är ett av de länder i världen som släpper ut mest CO i förhållande till befolkningen. Detta beror på ökade investeringar i naturgas, en växande industri och en gammal bilpark. Utsläppen har ökat stadigt de senaste åren, men landet har undertecknat Kyotoprotokollet och åtog sig att minska utsläppen.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Norge, skulle vi behöva 3.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Norge styrdes under många århundraden av småkungar som regerade över mindre områden. På 900-talet enade Harald Hårfagre landet till ett rike. Under de kommande 400 åren erövrade de norska kungarna Island och Grönland och gjorde räder över stora delar av Europa. Norge var vid denna tid en viktig handelsmakt. Landet drabbades hårt av digerdöden i mitten av 1300-talet då nästan hälften av befolkningen dog. Från slutet av 1300-talet fram till början av 1900-talet var Norge i union med Danmark, och därefter i union med Sverige. Först 1905 blev landet självständigt. Norge var neutralt under båda världskrigen, men ockuperades av Tyskland under andra världskriget. Efter det lämnade landet sin officiella neutralitet. Efterkrigstiden präglades av återuppbyggnaden av landet och utvecklingen av en stark välfärdsstat. Norge röstade nej till medlemskap i EG 1972 och EU 1994. Efter det att landet började utvinna olja på 1970-talet växte ekonomin snabbt.

Samhälle och politik

Norge är en konstitutionell monarki men idag har kungen främst symboliska plikter och rättigheter. Den verkliga makten ligger hos parlamentet (Stortinget) som väljs för fyra år i sänder. Majoriteten i Stortinget bildar regering. Norge har liksom övriga Skandinaviska länder en stark socialdemokratisk tradition. Nyligen har partier i mitten och till höger fått större stöd. Levnadsstandarden i Norge är bland de högsta i världen, med mycket höga levnadskostnader och ett omfattande skatte- och avgiftssystem. Landet har ett väl utbyggt välfärdssystem, med gratis utbildning, god hälsovård och goda social- och trygghetssystem. Hur detta system kommer att finansieras när oljan tar slut har blivit en av de största stridsfrågorna i norsk politik. Andra viktiga politiska spörsmål är kampen mot klimatförändringarna, den ökande invandringen och statens roll i näringslivet. I parlamentsvalet 2013 skedde ett borgerligt maktövertagande när konservativa Høyre vann valet med partiledaren Erna Solberg i spetsen.

Ekonomi och handel

Innan olja upptäcktes i Norska havet på 1960-talet var Norge en marin-, jordbruks- och fiskenation, och majoriteten av befolkningen arbetade inom dessa sektorer. Under de senaste årtiondena har oljeindustrin dominerat norsk industri och den traditionella industrin har gått tillbaka. Den ekonomiska utvecklingen har varierat i linje med oljepriserna på världsmarknaden. För att motverka effekten av dessa svängningar bildade regeringen 1995 en särskild fond, där merparten av vinsten från oljeindustrin skulle investeras utomlands. Oljeinkomsterna och utvecklingen av tjänstesektorn har gjort Norge till ett av länderna med den högsta bruttonationalprodukten (BNP) per capita i världen. Idag arbetar mer än 70 procent av befolkningen inom den offentliga förvaltningen och servicebranschen. Trots den positiva utvecklingen har landet genomgått flera lågkonjunkturer under de senaste åren. Dessa orsakas oftast av låga oljepriser och obalanser i den globala ekonomin. Regeringen äger fortfarande delar av näringslivet. Under senare år har det skett en gradvis privatisering inom områden som telekommunikation och transport. Även Norges ekonomi påverkades av den globala finanskrisen men konsekvenserna var små i jämförelse med andra länder.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Norge för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Gå til all statistikken for landet.