[[suggestion]]
Nya Zeeland

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Wellington

Etniska grupper

Européer 71,2 %, Maori 14,1 %, asiater 11,3 %, stillahavsfolk 7,6 % %, med ursprung från Mellanöstern/Latinamerika/Afrika 1,1 %, övriga 1,6 %, ej identifierade 5,4 % (2013)

Språk

Engelska (officiell) 89,8 %, maori (officiell) 3,5 %, samoanska 2 %,hindi 1,6 %, franska 1,2 %, nordkinesiska 1,2 %, yue 1 %, andra 20,5 % (2013)

Religion

Kristna 44,3 %, hinduer 2,1 %, buddhister 1,4 %, kristna Maori 1,3 %, islam 1,1 %, andra/ospecificerad 1,4 %, ingen religion 38,5 %, oidentifierade 8,2 %, ej besvarat 4,1 % (2013)

Befolkningsantal

4 438 393 (juli, 2015)

Area

268 021 kvadratkilometer

Valuta

Nyzeeländsk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

38 565 PPP$

Nationaldag

17 april

Andra landsidor

Geografi

Nya Zeeland består av två huvudöar, Nordön och Sydön, och flera mindre öar. På Nordön är det vulkaner, varma insjöar och gejsrar. Sydön är störst med en landyta på 150 460 kvadratkilometer och omkring en fjärdedel av landets befolkning bor där. På Sydön ligger bergskedjan de sydliga Alper. Nya Zeeland är en del av öbältet med vulkaner kring Stilla havet. Aktiva vulkaner och gejsrar indikerar att det fortfarande förekommer rörelser i jordskorpan. Nya Zeeland upplever årligen 14 000 jordskalv och några av dem är kraftiga. På grund av sin långa isolation från resten av världen så har Nya Zeeland en unik flora och fauna. Dessa hotas idag av spridningen av främmande arter på ön. Klimatet på Nya Zeeland är varierande, från kallt och fuktigt till torrt och subtropiskt.

Earth Earth Ecoprint

3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Nya Zeeland, skulle vi behöva 3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De första människorna kom till Nya Zeeland för cirka 700 år sedan och invandrade från öarna i det östliga Polynesien. De utvecklade en egen kultur och är idag kända som maorier. De första kända européerna som kom till ön var den nederländska upptäcktsresande Abel Janszoon Tasman år 1642. Européerna kom inte tillbaka till ön förrän 120 år senare då den brittiske upptäcktsresande kapten Cook kartlade nästan hela kusten. I början av 1800-talet kom brittiska handelsmän, valfångare, äventyrare och missionärer och bosatte sig bland maorierna. Det uppstod motsättningar mellan de fast boende och immigranterna. För att skydda de brittiska intressena och kontrollera utvecklingen skickade regeringen i London år 1832 en magistrat till Nya Zeeland. Åtta år senare blev ön formellt en brittisk koloni. De flesta maorihövdingarna underkastade sig drottning Victorias herradöme, men ett brutalt förtryck påbörjades och striderna varade i över 30 år. År 1852 blev Nya Zeeland en koloni med en egen regering och år 1907 en självständigstat med dominionstatus i det brittiska samväldet.

Samhälle och politik

Nya Zeeland nådde full självständighet från Storbritannien år 1947, men är fortfarande medlem av samväldet och erkänner den brittiska monarken (för tillfället Elizabeth II) som landets statsöverhuvud. Monarken är representerad genom en generalguvernör. Landet har ett parlamentariskt styrelsesätt. Statsministern är landets reella politiska ledare och är ledaren för det största partiet i parlamentet. Parlamentet har 120 medlemmar och väljs för tre år. Från dessa medlemmar utses ett kabinett med ungefär 20 ministrar. Det finns ingen skriftlig grundlag. Politiken har traditionellt varit dominerad av National Party och Labour Party. En kontroversiellt inrikespolitisk fråga är maoriernas krav om kompensation för förlorade landområden och fiskerättigheter de har förlorat trots löften i det så kallade Waitangitraktatet. Under de senaste åren har de flesta regeringar försökt lösa klagomålen från maorierna som anser sig vara orättvist behandlade. FN har kritiserat Nya Zeeland for deras låga straffålder. Barn ner till 10 år kan dömmas for dråp och andra brott kan straffa barn från 14 år. 

Ekonomi och handel

Nya Zeeland är en liten och öppen ekonomi med en mycket exportorienterad jordbrukssektor. Jordbruksprodukter omfattar en stor andel av exportvärdet medan mycket av industriproduktionen är baserad på bearbetning av jordbruksprodukter. De viktigaste exportprodukterna från jordbruket är kött, mjölkprodukter, skogsprodukter, frukt, grönsaker och ull. Landet har många förnyelsebara energikällor som vattenkraft och jordvärme. Landets ekonomi är mycket beroende av handel och Nya Zeeland är det första västliga landet som ingick ett frihandelsavtal med Kina år 2008. Nya Zeeland är mycket beroende av den ekonomiska situationen i Asien, Europa och USA. Landet är en attraktiv turistdestination och turistnäringen växer. Dessutom är Nya Zeeland känd för sin filmindustri.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nya Zeeland för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,917
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,846
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  79
  År
  Lyckoindexet
  7,31
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  86,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  18
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  5,4
  Hektar per person
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  34 664
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  7,69
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,9
  Procent
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  56
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 039
  Personer
  Fredsindex
  1,192
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  87
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  10,75
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  20,9
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  11
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  16
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  8
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,1
  Procent
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,158
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  40,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  47,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  38,33
  Procent
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  76
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  9 026
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  14,3
  Procent
  Arbetslöshet
  4,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  204 139 049 909
  US Dollar
  BNP per invånare
  42 583
  US Dollar
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  90,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Nya Zeeland

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  270
  Personer
  Befolkningsantal
  4 749 598
  1000 invånare