[[suggestion]]
Östtimor

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dili

Språk

Tetum (officiell), portugisiska (officiell), indonesiska, engelska. Det finns även 16 andra språk, de största är Tetum, Galole, Mambae och Kemak

Religion

Katoliker 98 %, muslimer och kristna 1 % (2005)

Area

14 874 kvadratkilometer

Valuta

US-dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

2 140 PPP$

Nationaldag

28 november

Andra landsidor

Geografi

Östtimor är den östra delen av ön Timor. Landskapet domineras av en bergskedja med flera inaktiva vulkaner. Från bergen rinner många floder ned mot kusten och låglandet som huvudsakligen består av grässlätter och savanner. Under regnperioden svämmar floderna ofta över. Klimatet är tropiskt med omväxlande regn- och torrperioder. Det är svalare i bergen på grund av höjden.

Torka är ett stort problem och landet drabbas av utbredd torka vart tredje eller fjärde år. Östtimor har stora problem med avskogning. Den främsta orsaken är den utbredda användningen av svedjebruk i jordbruket. Den ursprungliga skogen har minskat kraftigt, och tät skog finns idag endast i mindre tillgängliga områden. Skogsavverkningen har lett till kraftig jorderosion, och landet är mycket känsligt för översvämningar

Ecoprint

0.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Östtimor, skulle vi behöva 0.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Ursprungligen fanns det flera små kungadömen på ön. Portugiserna anlände på 1500-talet men påverkade landet i liten utsträckning innan mitten av 1600-talet då de etablerade en mer formell makt. År 1859 delades ön i två delar: den portugisiska östra delen och den holländska västra delen. Den västra delen är idag indonesisk. Efter andra världskriget växte motståndet mot portugiserna i Östtimor, samtidigt som det nyligen självständiga Indonesien hävdade rätt till landet. År 1975 förklarade sig Östtimor självständigt, men efter nio dagar ockuperade Indonesien landet. De första fem åren av ockupation var mycket brutal. Östtimorianerna bjöd på oväntat hårt motstånd och Indonesien bedrev en tuff integrationspolitik för att bryta ned det interna motståndet. Runt en tredjedel av befolkningen dödades på grund av ockupationen. Mot slutet av 1990-talet fick landet tillbaka ett visst inre självstyre. År 1999 bröt sig Östtimor loss från Indonesien efter en folkomröstning. Detta ledde till ett våldsamt uppror från den indonesiskstödda milisen i landet. 80 procent av Östtimors skolor, vägar och sjukhus förstördes och hundratals människor dödades medan upp till en halv miljon flydde sina hem. Från år 1999 till 2002 styrde FN Östtimor med mandat från Säkerhetsrådet. Landet blev självständigt den 20 maj år 2002.

Samhälle och politik

Östtimor är en republik med presidenten som högsta ledare. Den verkställande makten delas mellan presidenten och regeringen. Parlamentet väljer premiärministern, som leder regeringen. Landets politiska och sociala liv är starkt påverkat av att landet nyligen blev självständigt och under en övergångsperiod styrdes av FN. Åren efter självständigheten var landet präglat av politisk och social oro. År 2006 var Östtimor mycket nära ett inbördeskrig och FN skickade en fredsbevarande styrka till landet. Efter ett misslyckat attentatförsök mot presidenten och statsministern år 2008 har landet varit politiskt stabilt. Östtimors politik präglas av en maktkamp mellan Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (FRETILIN), som ledde kampen mot den indonesiska ockupationen, och Conselho Nacional de Reconstrução de Timor (CNRT), som strävar efter försoning med Indonesien. CNRT har haft regeringsmakten sedan år 2007 och vann valet år 2012. Taur Matan Ruak blev landets president och CNRT:s ledare José Xanana Gusmao blev statsminister. Levnadsåldern i landet är låg och barnadödligheten är hög. Regeringens huvuduppdrag är återuppbyggnad, speciellt av infrastrukturen och vårdsektorn.

Ekonomi och handel

Trots en ekonomisk tillväxt under de senaste åren är Östtimor fortfarande ett fattigt land och helt beroende av bistånd. Under upploppen år 1999 blev ekonomin förstörd och bruttonationalprodukten (BNP) reducerades med 39 procent. Internationella aktörer som FN, Världsbanken och den asiatiska utvecklingsbanken har hjälp att återuppbygga ekonomin. Under 2000-talet började Östtimor att utvinna olja och gas. År 2009 utgjorde intäkter från petroleumsektorn 95 procent av Östtimors statsbudget. Trots detta är Östtimor fortfarande ett jordbruksland. Mellan 70 och 80 procent av befolkningen lever på att odla mat åt egen förbrukning och har inte betalt arbete. 40 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och arbetslösheten är hög. Det är ett problem att oljesektorn trivs av utländska företag och endast skapar få arbetsplatser i Östtimor. Korruption och låg utbildningsnivå är ett annat hinder för utveckling.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Östtimor för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  231 960 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  30,3
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,211
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  41,80
  Procent
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,625
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,452
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  64
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  62
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  28,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  87
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  0,6
  Hektar per person
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  469
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,39
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,7
  Procent
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  24
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  1,895
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  900
  Internflyktingar
  Korruption
  35
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,93
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  88,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  1 216
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  27,2
  Procent
  Under normalvikten barn
  11,0
  Procent
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  48
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  63
  År
  Spridning av malaria
  0,1
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  215
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  50
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  498
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  79,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  58,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  10
  År
  Andel barn i grundskolan
  78,7
  Procent
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  32,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  31,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  32,31
  Procent
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  63,4
  Procent
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  16,7
  Procent
  Arbetslöshet
  3,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  2 954 621 000
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 279
  US Dollar
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  27,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Östtimor

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningsantal
  1 324 094
  1000 invånare