[[suggestion]]
Österrike

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Wien

Etniska grupper

Österrikare 91,1 %, slaviska folk 4 %, turkar 1,6 %, tyskar 0,9 %, andra/ospecificerad/ingen 2,5 % (2001)

Språk

Tyska (officiell) 88,6 %, turkiska 2,3 %, serbiska 2,2 %, kroatiska (officiell i Burgenland) 1,6 %, andra 5,3 % (2001)

Religion

Katoliker 73,6 %, protestanter 4,7 %, muslimer 4,2 %, andra 3,5 % ospecificerad/ingen 14 % (2001)

Befolkningsantal

8 414 638 (2011)

Area

83 855 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

50 552 PPP$

Nationaldag

26 oktober

Andra landsidor

Geografi

Österrike är ett litet land i hjärtat av Europa. 60 % av landet består av berg. Alperna dominerar i söder och väst och i detta område är klimatet alpint. Dalar möjliggör resande i landet men vägnätet är präglat av ett stort antal broar och tunnlar. I nordöstra Österrike är landskapet plattare och längst i öst finns det stora slättområden. Här ligger landets största insjö, Neusiedlersjön, som delas av Österrike och Ungern. Insjön står på listan över världens kulturarv på grund av det rika djurlivet i området. Donau, Europas längsta flod, rinner igenom nordöstra Österrike. Floden används för flodkraftverk och är viktig i handelssammanhang.

Klimatet i låglandet är tempererat. Temperaturen och nederbördsmängden varierar efter område på grund av de stora höjdskillnaderna. Klimatet är mildast i öst och torrast norr om Wien. Sur nederbörd har ödelagt 25 % av skogarna i Österrike. Idag tar landet miljöproblemen på allvar och infört lagar baserat på principen att de som förorenar betalat skadorna. Österrike har intagit en aktiv position i klimatdebatten i världssamfundet.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Österrike, skulle vi behöva 3.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att människor har bott i dagens Österrike i minst 300 000 år. På 400-talet f.kr tog kelter kontroll över området. Sedan dess har olika folkgrupper styrt landet innan det år 962 blev införlivat i det Tyskromerska riket. Riket föll år 1806 och kejsardömet Österrike-Ungern upprättades. I slutet av 1800-talet uppstod politisk sionism, en form av judisk nationalism. Samtidigt började politikerna behandla judarna som en underlägsen rad. I denna miljö växte Adolf Hitler upp. Skottet i Sarajevo, som dödade tronarvingen av Österrike-Ungern, utlöste år 1914 första världskriget. Fyra år senare förlorade Österrike-Ungern och Tyskland kriget. Detta gjorde att kejsardömet föll och Österrike-Ungern upplöstes. Hårda förhållanden under mellankrigstiden skapade en ökad polarisering i politiken och en fascistisk diktatur infördes år 1934. Fyra år senare anslöt Österrike sig till Tyskland och landet deltog på Tysklands sida under andra världskriget. Landet har ännu inte gjort upp med sitt förflutna. Detta kan delvis skyllas på att de allierade höll Tyskland som ensam ansvarig för kriget och nazismen.

Samhälle och politik

Österrike är en federation som består av nio delstater. Presidenten utnämner en förbundskansler, chefen i regeringen. Sedan andra världskriget har Österrike varit styrt av det borgerliga Folkpartiet och Socialdemokraterna i en koalition. Under de senaste 30 åren har emellertid det högerextrema Frihetspartiet vuxit sig starka och partiet har under vissa perioder suttit i regeringen. Frihetspartiets kandidat Barbara Rosenkranz var vid presidentvalet år 2010 huvudmotståndare till socialdemokraten Heinz Fischer, som ställde upp på omval. Fischer vann valet.

År 2010 införde Österrike, som första land i EU, rösträtt för 16 åringar vid nationella val. Det antas vara orsaken till att de populistiska partierna fick många röster i valet året efter. Enligt en undersökning år 2008 är Österrike det medlemslandet som är mest negativa till EU. Särskilt Frihetspartiet var skeptiska till utvidgandet av EU år 2004 på grund av fruktan om ökad immigration och ökad arbetslöshet. Österrike har emellertid haft en förhållandevis låg arbetslöshet, även under den globala finanskrisen år 2008. Landet har ett generöst välfärdssystem med liknelser med den Skandinaviska modellen.  

Ekonomi och handel

Trots sitt EU motstånd är Österrike ett av de länder som dragit mest fördelar av unionsutvidgandet på 2000-talet. Österrikes företag har flyttat verksamheten till Östeuropa och handeln har ökat. Resultatet har varit ökad tillväxt i ekonomin. Bruttonationalprodukten (BNP) per invånare har varit bland Europas högsta sedan slutet av 1980-talet, något som kan förklaras av privatisering av statliga företag. Idag finns det inga företag som ägs av staten. Skattetrycket var innan högt, även i relation till andra EU länder, men detta har sjunkit kraftigt sedan millennieskiftet. Den globala finanskrisen år 2008 gjorde att Österrikes inflation har ökat de senaste åren. Ett annat problem är bristen på utbildad arbetskraft. Detta är delvis löst genom utländsk arbetskraft. Även om cirka 40 % av Österrikes landyta används till jordbruket så står näringen för mindre än 2 % av BNP. Viktigast är industri- och tjänstesektorn, särskilt turistnäringen. Österrikes största handelspartner är Tyskland och 70 % av handeln sker innanför EU.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Österrike för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,908
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,835
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  78
  År
  Lyckoindexet
  7,25
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  67,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  106
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  5,9
  Hektar per person
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  58 712
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  6,87
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  37
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  166 133
  Personer
  Fredsindex
  1,274
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  76
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  15,33
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  26,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  4
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  8
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  7
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  94,3
  Procent
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,078
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  31,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  34,43
  Procent
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  97
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  8 356
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  10,1
  Procent
  Arbetslöshet
  4,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  416 835 975 862
  US Dollar
  BNP per invånare
  47 381
  US Dollar
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  87,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Österrike

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  22 745
  Personer
  Befolkningsantal
  8 751 820
  1000 invånare