[[suggestion]]
Oman

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Muskat

Etniska grupper

Araber, baluchier. Gästarbetare från främst Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh och afrikanska länder.

Språk

Arabiska (officiell), engelska, baluchi, urdu och indiska dialekter

Religion

Muslimer (mestadels Ibadhi) 85,9 %, kristna 6,5%, hinduer 5,5%, buddhister 0,8%, andra/ospecificerad/ingen 1,3 % (2010)

Befolkningsantal

3 869 873 (2013)

Demokrati och statsskick

Sultanat

Area

309 500 kvadratkilometer

Valuta

Omansk rial

Nationaldag

18 november

Andra landsidor

Geografi

Oman är ett ökenland med en bördig kustremsa i nordost och sydväst. Kustlandskapet växlar mellan slättlandskap och branta berg som stupar ned i havet. Det högsta berget är Jabal ash-Sham på 3035 meter. Landet har ett varmt och torrt ökenklimat med en medeltemperatur på mellan 20 och 35 °C, och är nästan utan vegetation. I oaserna och längs kusten växer grupper av dadelpalmer.

De flesta av Omans däggdjursarter är små djur som näbbmöss, igelkottar, fladdermöss och rödrävar. Stora rovdjur som leoparder, randiga hyenor och ökenlo är nästan helt utrotade på grund av jakt. Oman har ett rikt fågelliv med enorma mängder fåglar som rastar i Oman under vår- och höstflyttning eller övervintrar.

Landet har en liten tillgång på färskvatten och avsaltat havsvatten täcker idag stora delar av vattenförbrukningen. Miljöproblemen i Oman är försaltning av jorden samt förorening av kusten på grund av oljeutsläpp.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Oman, skulle vi behöva 3.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Oman var bebott redan 3000 år f.kr. Från runt 500 f.kr och tusen år framöver var landet en del av det Persiska riket. Oman var ett av de första länderna som konverterade till islam och på 700-talet grundade Oman sin eget imamskap. Imamen var politisk och religiös ledare för landet.

Den stora öknen gjorde Oman isolerat, något som främjade sjöfarten. Omanska sjöfarare seglade till Kina på 1400-talet och landet blev tidigt ett handelscentrum på den arabiska halvön. När portugiserna kom till Oman år 1507 fann de livliga handelsstäder längs kusten. De tog full kontroll över området tills de blev utkastade 150 år senare. År 1749 tog Ahman ibn Said över makten och sedan dess har Saiddynastin haft makten i Oman. År 1965 utbröt ett inbördeskrig när ”Popular Front for the Liberation of Oman”, stödda av Kina, Sovjetunionen och Sydjemen, krävde självständighet för det omstridda Dhofarområdet. Kriget varade till år 1975, då upproret slogs ned med militär hjälp från Storbritannien, Jordanien och Irak.

Fram till år 1970 var Oman isolerat från omvärlden på grund av den ultrakonservativa sultanen Said bin Taimour. Taimour avsattes av sin egen son, Quabous bin Said, i en statskupp år 1970. Qabous hade studerat i Storbritannien. Han öppnade upp för kontakt mellan Oman och andra länder samt påbörjade en omfattande moderniseringsprocess.

Samhälle och politik

Oman är ett sultanat (ett slags monarki) och all makt är samlad hos sultanen. Även om Qabous bin Said under 1990-talet upprättade ett parlament och antog en grundlag, har invånarna i Oman ingen praktisk möjlighet att påverka politiken i landet. Parlamentet har två kamrar; underhuset som väljs av folket och överhuset som tillsätts av sultanen för en fyraårsperiod. Parlamentet är emellertid endast ett rådgivande organ. All makt ligger hos sultanen och regeringen han valt. Det finns inga politiska partier i landet. 

Oman är det enda landet i världen som har ibadisk islam som statsreligion. Ibadismen är en konservativ inriktning som skiljer sig från sunni och shia. I grundlagen står det att sultanens efterträdare ska tillkännages av Saidfamiljen senast tre dagar efter den gamle sultanens död. Om detta inte sker ska försvarsrådet utnämna den efterträdare den döde sultanen själv ville ha. Det råder spänning kring vem som ska överta tronen från sultan Qabous bin Said, eftersom han inte har några egna barn.

Under den arabiska våren år 2011 utbröt protester i Oman. Demonstranterna protesterade mot hög arbetslöshet och korruption, samt krävde att underhuset skulle få mer verklig makt över politiken i landet. Sultanen och regeringen svarade genom att tillmötesgå några av kraven, och Qabous bin Sid är fortsatt en relativt populär ledare.

Ekonomi och handel

Traditionellt har Omans ekonomi dominerats av jordbrukssektorn. En kombination av lån från Saudiarabien, oljefyndigheter och Qabous moderniseringsprojekt har emellertid skapat en stor ekonomisk tillväxt efter år 1970. Landets ekonomi är nu beroende av olje- och gasindustrin. 2013 stod den för ungefär hälften av landets BNP, och över 80% av intäkterna till statskassan. Det har dock gjorts uppskattningar om att Omans olja förmodligen kommer ta slut under de närmaste decennierna. Därför har Oman nu börjat lägga stora delar av sin budget på att bygga ut alternativa sektorer som kan skapa intäkter i framtiden, som turism och annan industri. Dessutom planerar landet att öka utvinningen av naturgas och avreglera ekonomin. Målet är att locka till sig investerare. Därför har ekonomiska frizoner skapats, där företag kan få upp till 30 års skattebefrielse.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Oman för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  -21 610 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  73,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  61 169
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  15,44
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,8
  Procent
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,984
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  2
  Antal avrättade
  Korruption
  52
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  43,42
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  52,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  12,1
  Procent av BNP
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  5,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,5
  Procent
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  17
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  14
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  7
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  96,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  94,1
  Procent
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,281
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  11,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  12,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  1,18
  Procent
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  88,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  6 554
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  20,0
  Procent
  Arbetslöshet
  3,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  70 783 875 163
  US Dollar
  BNP per invånare
  15 267
  US Dollar
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  80,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Oman

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  231
  Personer
  Befolkningsantal
  4 829 946
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  65
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  708
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,821
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)