[[suggestion]]
Pakistan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Islamabad

Etniska grupper

Punjabi 45 %, pashtun 15%, sindh,14 %, sariaki 8 %, muhajirer 8 %, balochi 5 %, andra 5 %

Språk

Punjabi, sindhi, siraiki, pasjtu, urdu, balochi, hindko, brahui, engelska, burashaski

Religion

Sunnimuslimer 85-90 %, shiamuslimer 10-15 %, andra/ospecificerad/ingen 3 % (2010)

Befolkningsantal

193 203 476 (2016)

Demokrati och statsskick

Federal republik

Area

796,095 km2

Valuta

Pakistansk rupie

Bruttonationalinkomst per invånare

5 235 PPP$

Nationaldag

14 augusti

Andra landsidor

Geografi

Pakistan är ett långsmalt land med många olika landskapstyper. I norr ligger bergskedjan Himalaya med toppar på över 8000 meter. I landets centrala delar finns bördiga slätter och myrar medan den sydvästra delen består av torra, höglänta områden. Flera floder rinner ner från Himalaya och bildar ett stort deltaområde vid kusten.

Klimatet varierar med landskapet och höjdskillnaderna i landet; i norr är det kallt och torrt och längre söderut är det varmare och fuktigare. Mitt i landet finns flera ökenområden där temperaturen kan stiga till nästan 50 grader på sommaren.

Den snabba befolkningstillväxten har satt stor press på landets resurser. Pakistan kämpar med förorenat dricksvatten som är orsaken till mer än 80 procent av sjukdomarna i landet, såsom diarré, malaria och parasitsjukdomar. Utsläpp från en växande industri och skogsskövling har lett till jorderosion vilket i sin tur ofta har resulterat i översvämningar, särskilt i landets centrala delar.

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Pakistan, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Pakistan har varit hem för några av världens äldsta civilisationer. Under århundraden var området en del av olika indiska riken. I början av 1700-talet invaderades landet flera gånger innan området blev en del av det Brittiska Indien under 1800-talet.

Under 1920–30-talen växte en politisk befrielserörelse fram som stred för en separat stat för Indiens muslimer. När Storbritannien lämnade Indien 1947 bildades landet Pakistan. Landet bestod av två separata områden, Väst- och Östpakistan.

Självständigheten ledde till massiva folkförflyttningar eftersom alla muslimer skulle leva i Pakistan och alla hinduer i Indien. I den kaotiska uppdelningen var fördelningen av flera områden mycket kontroversiell. Strax efter självständigheten utbröt krig mellan Pakistan och Indien om ett av dessa områden, Kashmir. FN förhandlade fram ett fredsavtal men därefter har konflikten blossat upp två gånger, 1965 och 1999. Tiden efter självständigheten präglades av politisk instabilitet och hög befolkningstillväxt. Geografiska, kulturella och språkliga skillnader ledde till att Östpakistan med hjälp av Indien bröt sig loss år 1971 och fick namnet Bangladesh.

Samhälle och politik

Pakistan har varit en parlamentarisk demokrati sedan 2010. Tidigare har landet haft flera perioder av militärdiktatur och autoritära presidenter med stor makt. År 2010 antog parlamentet en förändring i grundlagen som minskade presidentens makt och istället gav mer makt till statsministern och parlamentet. Presidenten, som tidigare hade enorm makt, har nu en ceremoniell roll som statsöverhuvud. Landet är en federation med fyra provinser och federalt styrda samområden.

Landet präglas av inre oroligheter. Många islamistiska grupper har vuxit sig starka, bland annat kontrolleras gränsområdet mot Afghanistan av talibaner och följare av al-Qaida. USA deltar i konfliken med drönare som också dödat många civila. Krigen mot terror har gjort rättssäkerheten i landet dålig. Andra brott mot mänskliga rättigheter inkluderar barnarbete och kvinnodiskriminerande lagar.

Utrikespolitiken har blivit präglad av konflikten i Indien, särskilt i det omstridda området Kashmir. Konflikten mellan Pakistan och Indien är en av de farligaste i världen eftersom båda parter har kärnvapen. Då Pakistan alltid känt sig hotade av Indien har stora ekonomiska resurser gått till militären på bekostnad av utbildning, vård och infrastruktur.

Ekonomi och handel

Pakistans ekonomi är starkt präglad av landets kaotiska förflutna. Landet har inte lyckats bygga upp en självständig industri och utländska aktörer har inte varit intresserade av att investera i landet. Tills nyligen baserades ekonomin huvudsakligen på jordbruk och först under de senaste decennierna har andra branscher blivit en viktig del av ekonomin. De snabbast växande delarna av den pakistanska ekonomin sker inom telekommunikation, vapenindustrin och tjänstesektorn. Ett av de största hindren för ekonomisk tillväxt är bristen på elektricitet.

Pakistan har en stor utlandsskuld, delvis på grund av de utdragna och kostsamma konflikterna med Indien. På 1990-talet beviljade Internationella valutafonden (IMF) Pakistan en viss skuldlättnad vilket ledde till ekonomisk tillväxt. Deltagandet i kriget mot terrorismen har lett till att USA har eliminerat stora delar av landets skulder. Pakistan har länge haft ett nära handelssamarbete med Kina och under de senaste årtiondena har handeln ökat i takt med Kinas ekonomiska utveckling. Likväl präglas landets ekonomi av hög inflation, låg tillväxt och stora budget underskott. Efter år 2000 har Pakistan haft en normal ekonomisk växt på 4-5 %, men majoriteten av befolkningen lever fortsatt i djup fattigdom.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Pakistan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  2 283 270 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  4,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,228
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  29,50
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,562
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,387
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  67
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  65
  År
  Lyckoindexet
  5,65
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  35,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  45,5
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  256
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  166 298
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,90
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,5
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  668
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  207 619
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 409 200
  Personer
  Fredsindex
  3,079
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  87
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  119 000
  Internflyktingar
  Korruption
  33
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  45,83
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  96,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,5
  Procent av BNP
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  20,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  10,5
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  75
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  66
  År
  Spridning av malaria
  4,9
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  178
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  44
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  44
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  267
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  72,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  57,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  76,5
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,546
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  2,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  21,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  20,59
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  35,6
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  5 090
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  471
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  99,2
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  10,7
  Procent
  Arbetslöshet
  3,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  304 951 818 494
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 548
  US Dollar
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  15,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  5 527
  Personer
  Befolkningsantal
  200 813 818
  1000 invånare