[[suggestion]]
Palau

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Melekeok

Etniska grupper

Palauer (mikronesier med malaysisk och melanesisk bakgrund) 72,5 %, filippiner 16,3 %, kineser 1,6 %, andra asiater 3,4 %, vietnameser 1,6 %, karoliner 1 %, andra mikronesier 2,4 %, andra/ospecificerad/ingen 1,2 % (2005)

Språk

Palauiska 66,6 %, engelska 15,5 %, filipino 10,8 %, kinesiska 1,8 %, karolinska 1,5 %, andra asiatiska språk 2,6 %, andra 1,3 % (2005)

Religion

Katoliker 49,4 %, protestanter 30,9 %, modekngei 8,7 %, jehovas vittnen 1,1 %, andra 8,8 %, ospecificerad/ingen 1,1 % (2005)

Befolkningsantal

21,347 (2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

459 km2

Valuta

US-dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

16 305 PPP$

Nationaldag

1 oktober

Andra landsidor

Geografi

De centrala Palauöarna ligger tätt samlade, de flesta innanför ett och samma korallrev. Klimatet är tropiskt med små temperaturvariationer mellan årstiderna. Tropiska orkaner är vanliga och orsakar ibland stor ödeläggelse.

Palau har Mikronesierns rikaste djur- och växtliv. Öarna är bördiga med mangroveskog och kokospalmer längs kusten samt regnskog inåt landet. Mer än 50 fågelarter häckar på Palau och nationsfågeln är den vackra Palaufruktduvan, även kallad Biib. Korallreven har mer än 700 arter koralldjur och 1400 fiskarter. Här lever också världens största mussla (Tridacna gigas), som kan väga mer än 100 kilogram och bli mer än en meter lång.

En av de största miljöproblemen i Palau är de begränsade möjligheterna för sophantering. Dessutom är Palau utsatt för klimatförändringar och det marina ekosystemet påverkas av de ökande temperaturerna i havet. Palau är också sårbar för en ökning av havsnivåerna och extremväder till följd av klimatförändringarna. Det är också problem med olovlig fiske och överfiske.

Historia

De första bosättarna kom till öarna för cirka 2500 år sedan av migranter från Indonesien. År 1534 kom Palau under spansk kontroll. Tyskland köpte öarna år 1899 och blev känt som tyska Mikronesien. Japan ockuperade Palau år 1914 under det första världskriget och administrerade landet som ett mandatområde under Nationernas Förbund efter kriget. Under andra världskriget erövrade amerikanska styrkor Palau 1944 och japanerna som hade bosatt sig på ön utvisades.

Öarna var från år 1947 ett tillsynsområde under FN och administrerades av USA. År 1982 förhandlades fram ett avtal som skulle ge Palau självständighet, men med nära anknytning till USA. Avtalet lades fram för folkomröstning flera gånger, men på grund av det starka motståndet mot att USA skulle ha rätt att lagra atomvapen på ön så nådde inte ja sidan i folkomröstningen tre fjärdedelar av rösterna som grundlagen krävde. Efter en grundlagsändring genomfördes blev avtalet antaget med enkel majoritet. År 1994 ratificerades avtalet och Palau blev medlem i FN.

Samhälle och politik

Palau är en republik med 16 delstater. Det genomförs presidentval vart fjärde år. Presidenten kan endast väljas för en period och leder landets regering. Det finns inga politiska partier i Palau. Istället har varje delstat en ledare som väljs i hänsyn till personliga meriter och familjebakgrund. Palaus utrikespolitik präglas i hög grad av avtalen om fri förening (Compact of Free Association) med USA. Avtalet fastslår att USA ska ta hand om Palaus försvar i utbyte mot att USA får upprätta militärbaser på Palau. Landet har låg arbetslöshet, men saknar intern arbetskraft. Palau har högre levnadsstandard än andra länder i Stillahavsregionen - tack vare många år med bistånd från USA.  

Ekonomi och handel

Servicesektorn är den största i Palaus ekonomi. Turismen har vuxit kraftigt sedan 1990-talet och är idag landets största inkomstkälla. Palau har uppbyggts med hjälp av bistånd från USA men efter år 2009 varnade USA att de gradvis vill skära ned på pengastödet. Ett av de viktigaste teman i Palaus ekonomiska politik är därför att locka annan utländskt kapital till Palau. Palau har en relativt stor finanssektor som vänder sig till utlänningar. Östaten har flera gången anklagats för pengatvätt av pengar genom svagt reglerade banker.

Jordbruk och fiske drivs i huvudsak på självförsörjningsnivå. De viktigaste jordbruksprodukterna är kokosnöt, tapioka, bananer och sötpotatis. Fisklicenserna säljs till utländska trålare, men utbred olovligt fiske på grund av övervakning är ett problem.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Palau för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  22 140 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  24,90
  Procent
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,798
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  83,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  47
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  260
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  12,34
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,0
  Procent
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  6
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  15
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  27
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  106
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  96,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,1
  Procent
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  26,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  12,50
  Procent
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  20
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  99,3
  Procent
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  289 823 500
  US Dollar
  BNP per invånare
  13 338
  US Dollar
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  27,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Palau

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningsantal
  21 964
  1000 invånare