[[suggestion]]
Palestina

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Palestinierna menar att Östra Jerusalem ska vara deras huvudstad.

Etniska grupper

Västbanken: Araber 83 %, judar 17 %. Gaza: Araber 100 %

Språk

Arabiska, hebreiska, engelska

Religion

Västbanken: Muslimer 80-85%, judar 12 till 14%, kristna/övriga 1 - 2,5%. Gaza: Muslimer 99%, kristna/övrigt 1% (2012)

Befolkningsantal

4 548 815

Area

6 020

Valuta

Israelisk Shekel

Andra landsidor

Geografi

Palestina består av Gazaremsan, som ligger vid Medelhavets gräns mot Egypten, och Västbanken som ligger mellan Israel och Jordanien. Gazaremsan är i huvudsak en kustslätt. Området är torrt, och sand täcker stora delar av slättlandskapet. Västbanken består av den så kallade Jordansänkningen och ett fruktbart höglandsområde med förhållandevis goda jordbruksförutsättningar. brist på rent vatten är det största miljöproblemet i Palestina, särskilt i Gaza. Landet sliter även med avskogning och jorderosion som en följd av att områdena är så tätt befolkade.

Historia

Efter första världskriget blev det brittiska mandatområdet Palestina upprättat av Nationernas Förbund. Decennierna efteråt var präglat av konflikt mellan palestinierna som bodde i området och judiska migranter som gjorde anspråk på landet. FN bestämde 1947 att området skulle delas mellan palestinier och judar, medan Jerusalem skulle vara en internationell zon. Staten Israel etablerades 1948. Genom två stora krig med grannarabländer expanderade israelerna sina landområden. År 1948 övertog de stora delar av marken som var tilltänkt den palestinska staten och många palestinier flydde till grannländerna. År 1967 ockuperade Israel Västbanken , Gaza och Östra Jerusalem. Områden är idag fortfarande ockuperat. År 1994 beslutades att ett palestinskt självstyre skulle inrättas och att det skulle bestå av Gaza och Västbanken. Planen var att det på sikt skulle upprättas en palestinsk stat inom dessa områden, men våldshandlingar från båda sidor och misslyckade förhandlingar har inneburit att detta fortfarande inte har hänt. Efter flera år av statsbyggnadsprojekt medgavs Palestina som observatörstat i FN år 2012.

Samhälle och politik

De palestinska områdena ska styras av den palestinska myndigheten och det har regelbundet hållits val till nationalförsamlingen. År 2007 uppstod det emellertid en splittring mellan de två största partierna vilket medförde att Fatah idag styr Västbanken medan Hamas har makten i Gaza. Det internationella samfundet samtalar med Fatah och ser Hamas som en terrororganisation. Korruption och svågerpolitik har inneburit att få palestinier litar på Fatah. Det spekuleras regelbundet om när den palestinska myndigheten ska kollapsa. De politiska rättigheterna för palestinierna i både Västbanken och Gaza har under de senaste åren blivit kraftigt inskränkta. För invånarna i Gaza är situationen allvarlig. Israeliska flyganfall har lett till enorma skador på hus och begränsat tillgången till mat, vatten och elektricitet.

Ekonomi och handel

I det palestinska självstyre områdena odlas det bland annat oliver, citrusfrukter och grönsaker, men både handel och produktion lider under konflikten med Israel. Olovliga, israeliska nybyggare använder det mesta av landets knappa vattenresurser, något som förhindrar utveckling av det palestinska jordbruket. I tillägg skapar Israels gränskontroller problem för palestiniernas tillgång till den israeliska marknaden. Israel införde år 2007 en blockad mot Gazaremsan som hindrar varor att lämna landet. På Västbanken ger de bibliska platserna Öst-Jerusalem och Betlehem goda turistintäkter. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Palestina för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  2 111 360 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,004
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  25,80
  Procent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,583
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  74,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  2 439
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,58
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,1
  Procent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,621
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  3
  Antal avrättade
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  44,68
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  150
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,2
  Procent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  3,7
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  45
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  48
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  1
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  96,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,7
  Procent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  15,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  21,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  60
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  38,0
  Procent
  Arbetslöshet
  30,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  14 498 100 000
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 095
  US Dollar
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  65,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Palestina

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  5 052 776
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  5 551 467
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 214 783
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,686
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  231 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  4,70
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)