[[suggestion]]
Panama

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Panama City

Etniska grupper

Mestiser (inhemskt och europeiskt ursprung) 65 %, indianbefolkning 12,3 %, afrikanskt ursprung 9,2 %, afrikanskt och europeiskt ursprung 6,8%, europeiskt ursprung 6,7 % (2010)

Språk

Spanska (officiella), inhemska språk, panamansk kreol, engelska.

Religion

Katoliker 85 %, protestanter 15 %

Befolkningsantal

3 705 246 (2016)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

75 420 km2

Valuta

Balboa

Bruttonationalinkomst per invånare

23 009 PPP$

Nationaldag

3 november

Andra landsidor

Geografi

Panama förbinder Nord- och Sydamerika och är på det smalaste stället bara 55 kilometer brett. Landskapet präglas av djungel i låglandet mot kusten och bergskedjor med toppar på upp till 3500 meter över havet i landets centrala delar. Ett smalt bälte av låglänt mark mellan bergskedjorna utgör en idealisk punkt för genomfart mellan Atlanten och Stilla havet. Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet, lång regnperiod och genomgående höga temperaturer. Placeringen mellan två världshav har gett upphov till en betydande biologisk mångfald i djungeln som i åratal har hotats av omfattande avskogning. Andra miljöproblem är jorderosion, förorenat dricksvatten och höga halter av luftföroreningar i tätorter.

Earth Ecoprint

1.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Panama, skulle vi behöva 1.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Landets läge gjorde Panama till en naturlig mötesplats mellan flera av de största centralamerikanska civilisationerna, såsom mayafolken och aztekerna från norr och cihbchanfolket från söder. När spanjorerna anlände år 1502 erövrades Panama på kort tid. De flesta av de stammar som bodde i området dog ut, främst på grund av slaveri och nya sjukdomar. Landets strategiska läge gjorde det till en knutpunkt för det spanska imperiet i Latinamerika i över 300 år. År 1821 införlivades Panama i Storcolombia, innan landet blev självständigt 1903. Landet har kämpat med instabila politiska förhållanden under hela 1900-talet och styrdes av olika militärdiktaturer från 1968 till 1989, då landet invaderades av USA och återinförde demokrati. Amerikanerna har varit enormt inflytelserika ända sedan självständigheten och ägde fram till millennieskiftet Panamakanalen som byggdes med stöd från USA år 1914.

Samhälle och politik

Panama är en republikansk demokrati där presidenten är både regeringschef och statschef. Presidenten har stora befogenheter, väljs för fem år i taget och kan inte väljas för mer än en period. Politiken präglas av personfokus och kortvariga allianser mellan de olika parterna, och landet brottas fortfarande med omfattande korruption och tillhörande politikerförakt. Två partier har traditionellt kämpat om makten; Det revolutionära demokratiska partiet och Panamistpartiet. De senaste åren har dock ett tredje parti, Demokratisk förändring, också vunnit några av valen. Militären har historiskt haft en mycket stark roll och har fortfarande ett stort inflytande över politiken. Landet står inför stora politiska utmaningar när det gäller narkotikaodling, narkotikasmuggling och illegal invandring mellan Syd- och Nordamerika. Andra utmaningar är den dåliga behandlingen av urbefolkningen, hög arbetslöshet och växande skillnader mellan rika och fattiga.

Ekonomi och handel

Panama har mycket liten industrisektor, och en stor del av landets BNP skapas i form av tjänster av olika slag. Landet har högre BNP per invånare än många andra länder i regionen. Landets unika läge och orörda natur gör den till ett attraktivt turistmål och turismen är i stark tillväxt. Liberala etablerings- och skattesystem har gett landet en stor internationell bank- och försäkringsverksamhet. Den ekonomiska aktiviteten är starkt koncentrerad runt Panamakanalen, särskilt i städerna Colón och Panama City. Colón är den näst största frihandelszonen i världen. Nationaliseringen av Panamakanalen år 2000, och den amerikanska militära närvaron, har i viss mån lett till ett ökat byggande i omgivande områden. Arbetslösheten är och förblir hög, trots omfattande sociala reformer de senaste decennierna. Många invånare arbetar i industrin och jordbruket, där produktionen är liten och intäkterna små. Det är därför stora skillnader mellan fattiga och rika är stor i Panama. Landet tog sig igenom den globala finanskrisen år 2008-2009 utan större underskott.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Panama för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  41 480 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  2,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  22,10
  Procent
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,789
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,623
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  79
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  74
  År
  Lyckoindexet
  6,32
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  74,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  25,8
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  55
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,3
  Hektar per person
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  8 801
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  2,25
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,7
  Procent
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  920
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  197
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  16 134
  Personer
  Fredsindex
  1,826
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  37
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,78
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  49,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,0
  Procent av BNP
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  9,2
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,2
  Procent
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  16
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,6
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  76
  År
  Spridning av malaria
  0,2
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  94
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  79
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  54
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  97,6
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  94,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  87,2
  Procent
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,457
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  42,7
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  39,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  18,31
  Procent
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 063
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  93,4
  Procent
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  14,7
  Procent
  Arbetslöshet
  3,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  62 283 756 584
  US Dollar
  BNP per invånare
  15 196
  US Dollar
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  57,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Panama

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 402
  Personer
  Befolkningsantal
  4 162 618
  1000 invånare