[[suggestion]]
Papua Nya Guinea

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Port Moresby

Etniska grupper

Melaneser, papuerer, negrito, mikroneser, polyneser

Språk

Pidgin (officiell), engelska (officiell), Hiri Motu (officiell), minst 860 stamspråk

Religion

Protestanter 69 %, katoliker 27 %, andra/ospecificerad/ingen 4 %

Befolkningsantal

7 059 653 (2011)

Area

462 840 kvadratkilometer

Valuta

Kina

Bruttonationalinkomst per invånare

4 183 PPP$

Nationaldag

16 september

Andra landsidor

Geografi

Papua Nya Guinea består av hundratals öar med mycket varierande landskap. Huvudön Papua är täckt av tät skog som genomskärs av en brant och otillgänglig bergskedja längs med ön. De flesta av de mindre öarna består av vulkaniska klippformationer som rest sig ur havet och har liten eller ingen kust och väldigt lite skog. Papua Nya Guinea ligger längs den så kallade Eldringen som är en kedja av vulkaniska toppar på öarna i denna del av Stilla havet. På grund av sitt läge upplever landet ofta jordbävningar och mindre tsunamier. Det omväxlande landskapet innebär att Papua Nya Guinea har många olika klimattyper. Den täta regnskogen har mycket nederbörd och höga temperaturer medan de höga bergen på mer än 4000 meter över havet har större temperatursvängningar och upplever snöfall regelbundet. Djurlivet är bland det mest varierande i världen och har flera gemensamma drag med det australiska djurlivet på grund av en tidigare landbro. Skogsområden hotas av oreglerad skogsavverkning och med dagens takt kommer hälften av den skog som fanns vid självständigheten år 1975 att vara borta innan år 2021. Orent dricksvatten och erosion som orsakas av avskogning är andra viktiga miljöproblem.

Earth

1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Papua Nya Guinea, skulle vi behöva 1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Papua Nya Guinea befolkades från asiatiska fastlandet för många tusen år sedan. Fast bosättning uppstod troligen för cirka 8000 år sedan, i spridda småsamhällen i de trånga dalgångarna. De första européerna anlände till området på 1500-talet och inledde handel med de infödda i mindre skala. De följande århundradena dominerade omväxlande holländare, engelsmän, spanjorer och tyskar hela eller delar av dagens Papua Nya Guinea. Efter första världskriget fick Australien ansvarar över området efter mandat från Nationernas förbund. Landet blev självständigt år 1975 efter flera år som en del av FN:s avkoloniseringsprogram. De första åren efter självständigheten var relativt lugna, trots att regeringarna kom och gick ganska ofta. På 1980-talet började spänningarna öka på ön Bougainville som ville frigöra sig från Papua Nya Guinea. Mellan år 1990 och 1997 var det rent krig mellan regering och separatister vilket bidrog till ökad politisk oro och utarmning av en redan svag ekonomi. År 2001 ingicks ett fredsavtal vilket ledde till en preliminär självständighet för Bouganinville år 2005.

Samhälle och politik

Landets 20 provinser styrs av regionala organ. Det formella statsöverhuvudet för Papua Nya Guinea är den brittiska regenten (för närvarande drottning Elizabeth II), men i verkligheten styrs landet av en statsminister som väljs av nationalförsamlingen. Politiken präglas av personfokus, lösa koalitioner samt upplevt en stor politisk orolighet. Maktkampen mellan Michael Somare och Peter O'Neill har gjort att regeringar bytts ut ofta. Vid de senaste parlamentsvalen har det förekommit våldsperioder på flera ställen i landet. År 2011 utbröt våldsamma upplopp mellan olika etniska grupper i landets största stad Lae. Även på andra platser är det konflikt mellan olika etniska grupper. Under de senaste åren har korruption bland politiker och polisen blivit ett allt större problem. Papua Nya Guinea är ett av Asiens minst utvecklade länder och nära en tredjedel av befolkningen lever på samma sätt de gjort under flera tusen år; i stamsamhällen, isolerade från omvärlden. Det finns få asfalterade vägar och många områden är endast tillgängligt med hjälp av flyg och helikopter. Utbildningsnivån är låg och landet brottas med mycket kriminalitet. Under de senaste åren har HIV/AIDS-epidemin börjat sprida sig på öarna och landet är bland de värst drabbade i Asien.  

Ekonomi och handel

Papua Nya Guinea är rikt på mineraler och naturresurser men ogenomträngliga regnskogar och mycket branta berg gör det svårt att utvinna resurserna från naturen. Jordbruket är den klart största sysselsättningen och mer än 70 procent av invånarna driver enkla jordbruk för sin självförsörjning, utan att delta i den övriga ekonomin. Mindre plantager odlar kaffe, kakao och bomull för export och landet är beroende av import för att tillgodose sina näringsbehov. Större industrier inom skog, fiske och mineraler ägs och drivs av utländska företag som för ut vinsterna ur landet. Papua Nya Guinea har drabbats hårt av torka år 1997, vilket ledde till ekonomiska nedgångstider. På 2000-talet började ekonomin växa igen och mellan år 2005 och 2007 upplevde landet en tillväxt på 4 procent. Höga råvarupriser och en sträng finanspolitik har gjort att landets utlandsskuld sjönk från 60 procent av bruttonationalprodukten (BNP) år 2003 till 40 procent år 2006. Papua Nya Guinea år trots detta beroende av internationellt bistånd, särskilt från Australien.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Papua Nya Guinea för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  532 010 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  38,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  39,90
  Procent
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,544
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  66
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  61
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  12,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  18
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  6 318
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,81
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,5
  Procent
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  78
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  877
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  10 177
  Personer
  Fredsindex
  2,109
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  12 000
  Internflyktingar
  Korruption
  28
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  24,70
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  84,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,5
  Procent av BNP
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  14,3
  Procent
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  53
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,4
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  63
  År
  Spridning av malaria
  181,9
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  215
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  24
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  65
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  432
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  67,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  61,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  75,8
  Procent
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,595
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  18,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  0,00
  Procent
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  22,9
  Procent
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  6,8
  Procent
  Arbetslöshet
  2,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  20 536 314 601
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 489
  US Dollar
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  11,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Papua Nya Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  400
  Personer
  Befolkningsantal
  8 418 346
  1000 invånare