[[suggestion]]
Paraguay

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Asunción

Etniska grupper

Mestiser 95 %, andra/ospecificerad/ingen 5 %

Språk

Spanska (officiell), guarani (officiell)

Religion

Katoliker 89,6 %, protestanter 6,2 %, andra kristna 1,1 %, andra/ospecificerad 1,9 %, ingen 1,1 % (2002)

Befolkningsantal

6 783 272 (Juli 2015)

Demokrati och statsskick

Presidentiell republik

Area

406 752 kvadratkilometer

Valuta

Guaraní

Bruttonationalinkomst per invånare

9 567 PPP$

Nationaldag

15 maj

Andra landsidor

Geografi

Paraguay är ett kustlöst land som ligger i mitten av Sydamerika. Majoriteten av landet består av ett lågland och har ett subtropiskt klimat. Floden Paraguay rinner från norr till söder och delar landet. Områdena väst om floden är en del av slättlanskapet Chaco medan det på östra sidan finns stora skogar. Skog täcker runt hälften av Paraguay. Längs floden finns det ett brett träskområde som blir översvämmat varje år. Majoriteten av befolkningen bor i de sydliga delarna av landet.

Paraguay har ett relativt fuktigt, halvtropiskt klimat och har ett rikt fågel- och djurliv. Förorenat vatten är ett allvarligt miljöproblem för Paraguay. Dålig avfallshantering är ett stort hälsoproblem för många av landets fattiga invånare. Dessutom torkar träskmarkerna ut. 

Earth Earth

2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Paraguay, skulle vi behöva 2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Innan Spanien koloniserade landet år 1537 var området befolkat av Guaranífolket. Kolonin blev huvudsätet för den spanska expansionen. När Spanien förlorade Napoleonkrigen år 1811 utnyttjade Paraguay den politiska oron och förklarade sig självständiga. Paraguay blev således det första landet i Sydamerika att bli fria från kolonisatörer.

1800-talet var präglat av statskupper och konflikt med grannländer som ville ha kontroll över Paraguay. I ett krig med Brasilien, Uruguay och Argentina blev stora delar av Paraguay ockuperat och ödelagt. Över hälften av befolkningen dog och svält utbröt i landet efter kriget. Politiskt var invånarna splittrade mellan konservativa och liberaler.

Den politiskt instabila situationen fortsatte på 1900-talet fram tills Alfredo Stroessner Mattiauda tog makten genom en militärkupp 1954. All politisk opposition betraktades som en ”kommunistisk sammansvärjning” och ledde till fängslande och tortyr. Runt en tredjedel av befolkningen flydde utomlands. Stroessner avsattes genom en ny statskupp år 1989. Statskuppen hade stöd från USA. Den nya presidenten, Rodríguez, lät fängsla flera ledande regeringsmedlemmar och militärer. Han införde pressfrihet och satte igång en demokratiseringsprocess som ledde till landets första fria demokratiska val år 1993. Paraguay fick sin första civila president på över 40 år. Demokratin var instabil under 1990-talet med flera kuppförsök. De sista valen har trots detta ansetts vara fria och rättvisa.

Samhälle och politik

Paraguay är en republik, där presidenten också fungerar som chef för regeringen. Presidenten väljs vart femte år och kan inte ställa upp till omval. Mellan 1946 och 2008 satt det konservativa Coloradopartiet vid makten. Partiet består mestadels av jordägare, militärledare och företagsledare. Efter 2008 har även andra partier vunnit valet, bland annat ”Patriotisk allians för förändring”.

Även om Paraguay är en demokrati så är landet fortfarande präglat av att ha varit en diktatur under många decennier. Korruption, narkotikahandel, kriminalitet och fattigdom är stora problem som landet fortfarande kämpar med.

De två mäktigaste grupperingarna utanför politiken är militären och jordägarnas organisation. De har starka band till Coloradopartiet. Samtidigt kämpar rörelser för att omfördela mark till jordlösa och urbefolkning, så att fler fattiga kan äga land. Rörelsernas landockupationer har bemötts av våld från jordägarnas privata militärgrupper.

Ekonomi och handel

På grund av dålig gränskontroll och korruption är Paraguay ett paradis för smugglare. Handeln på den svarta marknaden står för över hälften av landets ekonomiska aktivitet. Även om det har förekommit tillväxt under 2000-talet lever fortfarande många i fattigdom. I den formella ekonomin dominerar jordbruket. Landet producerar stora mängder sojabönor, bomull, sockerrör, kassava, vete och majs. Skogsbruket har blivit mer och mer viktig sedan 1970-talet, men det tär hårt på naturresurserna. Under en period var det avverkningsförbud på vissa träslag och krav på nyplantering av skog för att kunna ha kvar skogsresurserna. Det förekommer dock mycket illegal avverkning.

Paraguay har anslutit sig till det latinamerikanska frihandelssamarbetet Mercosur, men det har ännu inte gett de positiva resultaten som Paraguay hoppades på. Den tidigare konservativa regeringen tackade nej till samarbete och fördelaktiga oljeleveranser från Venezuelas president Hugo Chávez. Istället lade Paraguay större vikt på ett gott förhållande till USA. Paraguay är självförsörjande vad gäller elektricitet och exporterar el till Brasilien och Argentina. Nästan all energi kommer från vattenkraft.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Paraguay för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  142 580 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,019
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  28,90
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,702
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,522
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  5,74
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  61,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  17,6
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  17
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,7
  Hektar per person
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  5 702
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,87
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  150
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  357
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  618
  Personer
  Fredsindex
  1,997
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  29
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  32,40
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  69,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  11,2
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,0
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  132
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  62
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  44
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  94,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  88,5
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,464
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  34,7
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  39,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  13,75
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 564
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  98,4
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,0
  Procent
  Arbetslöshet
  4,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  39 667 400 816
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 824
  US Dollar
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  61,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  13
  Personer
  Befolkningsantal
  6 896 908
  1000 invånare