[[suggestion]]
Peru

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Lima

Etniska grupper

Amerikaindianer 45 %, mestiser 37 %, europeiskt ursprung 15 %, andra/ospecificerad/ingen 3 %

Språk

Spanska (officiella) 84,1 %, quechua (officiella) 13 %, aymara (officiella) 1,7 %, mindre amazonspråk/andra 1,2 % (2007)

Religion

Katoliker 81,3 %, evangeliska kristna 12,5 %, andra/ospecificerad/ingen 6,2 % (2007)

Befolkningsantal

30 741 062 (2016)

Demokrati och statsskick

Demokratisk republik

Area

1 285 216 km2

Valuta

Nuevo sol

Bruttonationalinkomst per invånare

13 019 PPP$

Nationaldag

28 juli

Andra landsidor

Geografi

Bergskedjan Anderna delar Peru i tre olika regioner. De torra kustområdena på västra sidan om bergskedjan består av en smal slätt med lite nederbörd och få skillnader mellan årstiderna. Höglandet är fuktigt, med frekventa skyfall och kallare väder än resten av landet. På östra sidan av Anderna är klimatet tropiskt med hög temperatur och mycket nederbörd under regnperioden. Under de senaste tio åren har Perus klimat blivit onormalt mycket påverkat av väderfenomenet El Ninõ. Varma havsströmmar från stilla havet ändrar riktning och går längs ekvatorn mot kusten av Sydamerika. Vattnet pressar tillbaka den kalla Humboldtströmmen utanför Peru och skapar problem med torka och fiskenäringen.

Landet är rikt på resurser och den snabba industriella utvecklingen under efterkrigstiden har gjort att luft- och vattenföroreningar till ett betydande miljöproblem, och regnskogsavverkningen är ett konstant problem. Ett annat problem är de skador på landskapet som miljöskadliga utsläpp från gruvindustrin skapar.

Earth Ecoprint

1.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Peru, skulle vi behöva 1.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De äldsta spåren av bosättare i Peru är minst 12 000 år gamla. På 1100-talet växte inkariket fram runt staden Cuzco, som ligger i den sydliga delen av dagens Peru. Riket växte och på 1400-talet påbörjades de erövringar som ledde till att Inkariket omfattade en tredjedel av Sydamerika. År 1532 erövrade spanjorerna Cuzco och tog på kort tid makten över hela riket. Under de följande århundradena byggdes gruvor och odlingar i området, där de infödda arbetade som slavar. För urbefolkningen var det spanska koloniväldet katastrofalt. Kombinationen av krig, nya sjukdomar och tvångsarbete ledde till att många dog.

Efter en rad uppror mot det kolonialstyret blev landet självständigt år 1821, som ett av de sista i Sydamerika. Den nya staten präglades av konflikter mellan olika rebellgrupper och krig med grannländerna Ecuador och Chile. Under 1900-talet skiftade makten mellan militärdiktaturer och demokratiskt valda ledare. Den sista militärregimen avgick 1980. 1980–90-talet präglades av växande narkotikahandel, ekonomiska kriser och socialt missnöje. Det uppstod vänsterradikala gerillagrupper och i den brutala konflikten med armén blev över 69 000 människor dödade.

Samhälle och politik

Peru är en republik där presidenten är stats-, militär-, och regeringschef. Presidenten väljs för en femårsperiod men kan inte väljas två gånger på rad. Kongressen är den lagstiftande församlingen. På 2000 och 2010-talet har politiken varit präglat av korruptionsskandaler och stora demonstrationer. Det är ofta urbefolkningen som protesterar mot vilka naturresurser som blir utnyttjade och hur industrierna förstör miljön. Andra viktiga politiska frågor handlar om den ökande kriminaliteten och narkotikahandeln. Peru kritiseras också för sin användning av dödstraff och polisen och säkerhetsstyrkorna anklagas regelbundet för slumpvis fängsling, tortyr och andra övergrepp.

Det är fortsatt stora ekonomiska skillnader mellan de olika delarna av landet och sociala klasser. De spansktalanden och ättlingar till européerna utgör eliten medan den svarta minoriteten blir mest diskriminerade. Urbefolkningen och till viss grad de med asiatiskt ursprung har också lägre status i samhället.

Ekonomi och handel

Perus ekonomi har svängt mycket under efterkrigstiden. Efter en stor tillväxt inom mineralutvinning och fiskeindustrin på 1960-talet uppstod en ekonomisk kris på 1980-talet som ledde till att marknadspriserna på landets exportvaror sjönk dramatiskt. Efter omfattande ekonomiska reformer under början av 1990-talet gick den höga inflationen ner. Under de senaste 15 åren har gruvindustrin och export av råvaror lett till en betydlig ekonomisk tillväxt, något som först och främst gagnat eliten i storstäderna. Stora delar av befolkningen lever i fattigdom, särskilt de som bor i landsbygdsområden och i städernas slumområden.

De främsta exportvarorna är fiskmjöl, bomull, socker, kaffe och mineraler som silver, koppar, zink, olja och guld. Turistnäringen är viktig och omfattar främst kulturarvet Machu Pichu och den storslagna naturen i Anderna och Amazonas.

Trots att Peru haft starkare ekonomi har de problem med en stor svart ekonomi. Den svarta ekonomin består särskilt av narkotikahandel då landet är världens största producent av kokain.

Peru för en frihandelsvänlig ekonomisk politik. Den viktigaste handelspartnern är Kina efterföljt av EU och USA.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Peru för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  -7 600 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  3,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,052
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  20,70
  Procent
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,750
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,606
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  5,70
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  76,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  34,2
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  25
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,3
  Hektar per person
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  61 745
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,99
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,3
  Procent
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  28
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  7 497
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  233 400
  Personer
  Fredsindex
  1,986
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  59 000
  Internflyktingar
  Korruption
  35
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  30,22
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  70,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,0
  Procent av BNP
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  8,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,0
  Procent
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  15
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  5,6
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  68
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  65
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  116
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  94,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,6
  Procent
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,385
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  36,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  27,69
  Procent
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  50,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  30
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 308
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  94,9
  Procent
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  9,5
  Procent
  Arbetslöshet
  2,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  211 389 272 242
  US Dollar
  BNP per invånare
  6 572
  US Dollar
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  48,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Peru

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  387
  Personer
  Befolkningsantal
  32 551 815
  1000 invånare