[[suggestion]]
Polen

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Warszawa

Etniska grupper

Polacker 96,7 %, tyskar 0,4 %, vitryssar 0,1 %, ukrainare 0,1 %, andra/ospecificerad/ingen 2,7%

Språk

Polska 97,8 %, andra 2,2 %

Religion

Katoliker 89,8 %, ortodoxa 1,3 %, protestanter 0,3 %, andra/ospecificerad/ingen 8,6 %

Befolkningsantal

38 544 513 (2012)

Demokrati och statsskick

Demokratisk republik

Area

312 679 kvadratkilometer

Valuta

Zloty

Bruttonationalinkomst per invånare

27 383 PPP$

Nationaldag

3 maj

Andra landsidor

Geografi

Polen är ett utbrett platt land med terrängvariationer som sträcker sig från Östersjön i norr till Karpaterna i söder. Klimatet i Polen kan beskrivas som temperat, med inlandsklimat i öst och regnklimat i väst. Den geologiska strukturen i Polen är skapad av kontinentalkollision mellan Europa och Afrika se senaste 60 miljoner åren samt istidens påverkan. Polen är till ytan världens 69 största land och Europas nionde största land. Polen är dessutom Europas åttonde mest befolkade land med en befolkning på 38,1 miljoner. Nästan hela landet dräneras av floden Wisla, Odra och deras bifloder till Östersjön.

Polens miljösituation har förbättrat sig sedan Sovjetunionens fall. Den tunga industrin spelar en mindre central roll i det postkommunistiska Polen och regeringen har fått en ökad kraft kring miljöfrågan. Polen kämpar fortfarande med den stora avskogningen som skedde under det första och andra världskriget. Även sur nederbörd (med ursprung i bland annat dagens svaveloxidutsläpp från kolkraftverk) medför stor ödeläggelse av skogsområden.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Polen, skulle vi behöva 2.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Under Piast dynastin på mitten av 900-talet upprättades Polen som ett eget rike. På 1200-talet blev Polen uppdelat i mindre delar och dessa nästan oberoende stater blev upprepade gånger invaderat av mongoliska arméer. År 1385, under den jagellonska dynastin, ingick Polen i en personlig union med Litauen. Under de nästa 300 åren blev Polen ett av Europas största och mäktigaste riken. Ett stort antal krig mot Ryssland stimulerade Polen-Litauens administrativa svårigheter och gjorde att landet gick från en europeisk stormakt till ett nära anarkiskt samhälle där grannländerna kunde få kontroll över Polen. Landet blev delat i tre år 1772, 1793 och 1795. Polen blev senare annekterat av och delat mellan Ryssland, Preussen och Österrike. Polen försvann som en självständig stat fram till första världskriget. Under det andra världskriget led Polen stora mänskliga och materiella förluster. Bland annat dog 6 miljoner polacker (varav hälften var polska judar) dödades under den tyska ockupationen och huvudstaden Warszawa jämnades med marken. Efter det andra världskriget blev Polen i praxis styrt av Sovjetunionen som gjorde Polen till en kommunistdiktatur år 1948. Under 1980-talet kämpade polackerna för mer självständighet genom det första fria fackförbundet Solidaritet. Polen blev det första kommunistlandet som utlyste fria val och därmed avsatte sitt kommuniststyre år 1989. Fackföreningens egen kandidat, Lech Walesa, vann presidentvalet år 1990.  

Samhälle och politik

Polen är en demokratisk republik.Den lagstiftande makten är parlamentet, som är indelat i två kamrar. Den verkställande makten delas av regeringen och presidenten. Presidenten är landets statschef, men störst makt har regeringen. Presidenten i landet utser en statsminister, hen måste godkännas av parlamentet. Presidenten väljs genom fria val vart femte år. Det politiska livet i dagens Polen är låst mellan två partier: det liberala och EU vänliga Medborgarplattformen (PO) och det mer nationalistiskt orienterade partiet Lag och rättvisa (PiS). Det politiska systemet har under de senaste åren varit präglat av interna strider mellan politiker och korruption. Som ett resultat av detta är politikerföraktet utbrett bland polackerna och få polacker väljer att utnyttja sin rösträtt i parlamentsvalet. Politiken i landet har på senare år handlat om frågor som rör familjepolitik, abort och synen på samkönade äktenskap. Att gifta sig med en person av samma kön är fortfarande förbjudet i landet.

PiS har spelat på nationalistiska och EU-kritiska strömmar hos den polska befolkningen. Partiet vann valet stort och fick en ensam majoritet under 2015. Sedan dess har Polen rört sig allt mer från att vara ett demokratiskt samhälle och infört lagar som begränsar både pressfrihet och rättsstatsprincipen. Reformerna har mött stort motstånd nationellt och internationellt. Stora demonstrationer har pressat regeringen att dra tillbaka enskilda lagförslag och EU har hotat Polen att ta ifrån landet sin rösträtt i EU.

Efter Sovjetunionens och den så kallade kommandoekonomins sammanbrott år 1990 föll Polens bruttonationalprodukt (BNP) drastiskt över en kort tid. Sedan 1992 har ekonomin vuxit igen med cirka 5 procent varje år. Arbetslösheten är stor, men mindre än tidigare (runt 8 procent år 2009 jämfört med 20 procent år 2004). Idag är arbetslösheten ungefär densamma som i andra EU-länder, men lönenivån är fortfarande låg. Detta har lett till att visa invånare har valt att arbeta i andra EU-länder. Trots detta är levnadsstandarden på väg att återta genomsnittet i EU, och ekonomin har vuxit snabbare än EU-genomsnittet de senaste åren.

Ekonomi och handel

Efter Sovjetunionens fall (år 1991) gick Polen från planekonomi till marknadsekonomi. Den lätta industrin, livsmedelsindustrin och handels- och tjänstesektorerna har genomgått en privatisering och en snabb utveckling. Samtidigt har den tunga industrin upplevt stora problem. Idag räknad Polens ekonomi som stabil och marknadsorienterad. Det är dock fortfarande problem med tung byråkrati och korruption. Polen har blivit en attraktiv investeringsland för utländska företag från hela världen.

Polen är fortfarande ett jordbruksland och var det enda landet från det tidigare östblocket där majoriteten av jordbruket drevs av självägande bönder. Polen har rika naturtillgångar, bland annat har landet stora förekomster av stenkol, brunkol och svavel. Kol utgör landets viktigaste energikälla, även om olja och naturgas har fått en ökad betydelse. Omkring nittio procent av landets elektricitet framställs av kol. I kontrast spelar vattenkraft en liten roll i landets energiförsörjning.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Polen för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  17,30
  Procent
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,787
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  60,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  285 740
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  7,52
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,2
  Procent
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,727
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  60
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  28,89
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  41,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  76
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  3
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  12
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  17
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,0
  Procent
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,137
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  41,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  28,04
  Procent
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  93,9
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  77
  Procent
  Vattenkonsumtion
  36,6
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 972
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  22,3
  Procent
  Arbetslöshet
  3,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  526 465 839 003
  US Dollar
  BNP per invånare
  13 864
  US Dollar
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  76,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Polen

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  2 685
  Personer
  Befolkningsantal
  38 104 832
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 916
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  15 140
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,865
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  81
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  6,18
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)