[[suggestion]]
Portugal

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Lissabon

Språk

Portugisiska, mirandesiska

Religion

Katoliker 81 %, övriga kristna 3,3 %, andra/ospecificerad/ingen 15,7 % (Gäller medborgare över 15 års ålder. Siffrorna är från 2011.)

Befolkningsantal

10 825 309 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

92 090 kvadratkilometer (inkl. Madeira och Azorerna)

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

30 659 PPP$

Nationaldag

10 juni

Andra landsidor

Geografi

De nordligaste delarna av Portugal utgörs av ett bergsmassiv som täcker hela den Iberiska halvön och sträcker sig över gränsen till norra Spanien. Längre söderut präglas landskapet av långsträckta bergskammar och slätter. De höga bergen och låglandet delas av floden Tejo som flyter från Spanien tvärs genom landet och mynnar ut vid huvudstaden Lissabon. Portugal har ett typiskt Medelhavsklimat och har bland de högsta medeltemperaturerna i Europa. De södra kustområdena är betydligt varmare än de nordliga bergsområdena där temperaturen kan sjunka till tio minusgrader under vintern. Cirka en tredjedel av landet är täckt av skog. En stor del av skogen är planterad för avverkning och export till andra länder. Liksom många andra europeiska länder där den industriella utvecklingen kom igång sent, är både dricksvattnet och luften i många delar av Portugal mycket förorenat. Detta beror på att det inte fanns någon ordentlig miljölagstiftning i landet innan militärdiktaturen störtades 1974. Sedan dess har många miljöskyddsåtgärder inletts och situationen börjar förbättras på flera områden.

Earth Earth

2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Portugal, skulle vi behöva 2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Portugal befolkades av kelterna mer än 500 år f.Kr. och införlivades efter hårda strider i Romarriket omkring 200 f.Kr. Efter Romarrikets fall blev landet en del av flera olika riken fram till slaget vid São Mamede år 1128, då adelsmannen Afonso utropade sig till Portugals första kung. Under de kommande århundradena växte Portugal till att bli ett av Europas rikaste länder,  världsledande inom vetenskap och sjöfart. Portugisiska sjömän etablerade kolonier och handelsstationer i avlägsna hörn av världen, och förde enorma rikedomar till hemlandet. I mitten av 1500-talet kontrollerade landet ett av världens största imperier.

Nedgången började 1580 då Spanien invaderade Portugal, och de följande åren erövrades flera av de portugisiska kolonierna. Efter att ha återfått självständigheten 1668 fortsatte landet att förlora kolonier (bl a Brasilien), och 1822 hade Portugal mycket färre kolonier än tidigare. Monarkin störtades 1910 och flera år präglade av statskupper och Antonio Salazars diktatur följde. 1975 gav Portugal upp sina sista kolonier i Afrika och landet har sedan dess varit en relativt stabil demokrati.

Samhälle och politik

Efter revolutionen 1974 fick Portugal en ny författning. Makten delas mellan presidenten, som väljs för fem år i sänder, och premiärministern, som också leder regeringen. Presidenten är formellt statsöverhuvud men i verkligheten är maktfördelningen mellan de två relativt jämn. Trots att Portugal har ett flerpartisystem domineras politiken av det lätt vänsterorienterade socialistpartiet och den moderat högervridna socialdemokratiska partiet. Koalitionsregeringar är vanliga. Portugal lider fortfarande av underutveckling efter många decennier av förtryckande diktatur. Då hölls industrin tillbaka för att undvika ”social oro” bland arbetare och fackföreningar, men har haft enorm tillväxt i BNP per capita sedan landet gick med i EU 1986. Landet har låg jämlikhet, stora skillnader mellan det fattiga norr och det välbärgade söder, och har ett dåligt välfärdssystem jämfört med andra västeuropeiska länder. År 2008 drabbades landet hårt av finanskrisen och arbetslösheten ökade dramatiskt.

Ekonomi och handel

Trots att Portugal regerade över ett gigantiskt handelsimperium för några hundra år sedan, är landet i dag bland de fattigaste i Västeuropa. Under Salazars diktatur tog staten över mycket av näringslivet och skapade en tungrodd, föråldrad byråkrati som fortfarande präglar den portugisiska ekonomin. Stora delar av befolkningen saknar högre utbildning. Landet har sedan 1970-talet utvecklat ett modernt näringsliv där jordbruket till förmån för en växande handels- och tjänstesektor. I synnerhet turismen har ökat kraftigt och står för en stor del av landets bruttonationalprodukt (BNP). I början av 2000-talet hade Portugal ett budgetunderskott på mer än 3 procent av BNP, vilket strider mot reglerna i den europeiska valutaunionen som landet ingår i. Regeringens ekonomiska åtstramning orsakade protester och strejker i landet. Portugal är ett av euroländerna som drabbades hårdast av finanskrisen, och under våren 2011 tvingades Portugal att be EU och IMF om ett nödlån. Nedskärningar i offentlig sektor gjordes för att kunna sluta ta lån 2014.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Portugal för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,732
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  60,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  45 053
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,33
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,4
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,318
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  64
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  12,63
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  27,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,7
  Procent av BNP
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,3
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  80
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  13
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  8
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  20
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  94,5
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,3
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,091
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  34,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  34,78
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  95,1
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  62
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  4 663
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  27,2
  Procent
  Arbetslöshet
  6,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  219 308 128 887
  US Dollar
  BNP per invånare
  21 291
  US Dollar
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  73,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Portugal

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  344
  Personer
  Befolkningsantal
  10 291 196
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  193
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 668
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,847
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  77
  År
  Lyckoindexet
  5,69
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)