[[suggestion]]
Qatar

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Doha

Etniska grupper

Araber 40 %, indier 18 %, pakistanier 18 %, iranier 10 %, andra/ospecificerad/ingen 14 %

Språk

Arabiska (officiell), engelska

Religion

Muslimer 77,5 %, kristna 8,5 %, andra/ospecificerad/ingen 14 % (2004)

Befolkningsantal

2 035 136 (2013)

Demokrati och statsskick

Emirat

Area

11 571 kvadratkilometer

Valuta

Qatarisk rial

Bruttonationalinkomst per invånare

127 480 PPP$

Nationaldag

3 september

Andra landsidor

Geografi

Det mesta av Qatar består av torrt ökenlandskap, som utan konstbevattning inte är lämpat för jordbruk. Landet är platt och den högsta punkten ligger bara 105 meter över havet. På sommaren kan temperaturen stiga till 50 ºC medan temperaturen under vintertid ligger runt 20 ºC. Landet har lite nederbörd men hög luftfuktighet vilket beror på avdunstningen från den Persiska viken. Qatar står inför ett antal utmaningar på miljöområdet. Förutom smog och surt regn har landet plågats av luftföroreningar efter Gulfkriget i början på 1990-talet. Utsläpp från oljeindustrin har förorenat grundvattnet medan marken har förstörts av bekämpningsmedel och konstgödsel. Qatar är det land i världen som släpper ut mest koldioxid per invånare.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

8.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Qatar, skulle vi behöva 8.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Redan 4000 f.kr fanns bosättningar i Qatar, men historiskt har landet inte spelat någon framträdande roll. På 1700-talet erövrade beduinklanen Khalifa både Bahrain och Qatar. År 1867 uppstod en intern maktkamp i Khalifaklanen och de nuvarande ledarna, Thani-familjen, tog med hjälp av britterna makten i Qatar. År 1916 blev landet ett brittiskt protektorat. Planen var att Qatar skulle ingå i Förenade Arabemiraten men Thani-familjen var inte överens med de övriga länderna om kraven för medlemskap och år 1971 blev Qatar en självständig stat. Under perioden efter självständigheten var det interna konflikter i den styrande familjen om rollen som ledare, eller emir. Sedan år 1995 har ledarskapet varit stabilt och det har skett en betydande politisk och ekonomisk modernisering av landet.

Samhälle och politik

Även om Qatars grundlag från år 2005 upprättade en rådgivande parlament där 30 av parlamentets 45 medlemmar väljs av folket har emiren och al-Thanifamiljen fortfarande all makt i landet. Det har fortfarande inte genomförts ett val till det rådgivande parlamentet, partiet är förbjudna och emiren tar alla större beslut. Mer rutinmässiga beslut tas av regeringen där medlemmarna är utnämnda av emiren. Nästan alla regeringsmedlemmar är släkt med emiren eller är anhängare till familjen. Emirens ledarstil är auktoritär men på samma gång har medborgarnas välfärd stått i fokus och andra inflytelserika familjer är därför lojala mot den sittande ledningen. Emiren utnämner landets domare och det finns dessutom en shariadomstol som dömer enligt islamsk tro. Bara en av fem qatarier är född i landet och de flesta invånarna är gästarbetare från Indien, Iran och Nordafrika. Kvinnor har samma rättigheter som männen på pappret men i praktiken blir kvinnors rättigheter ofta kränkta. I Qatar finns även högkvarteret för den arabiskspråkiga och Qatar-finansierade TV-kanalen Al Jazeera. 

Ekonomi och handel

Innan olja upptäcktes i början av 1940-talet var Qatar bland de fattigaste områdena i Mellanöstern. Oljan förändrade landets ekonomi och Qatar är nu ett av världens rikaste länder. Befolkningen har en mycket hög levnadsstandard. Landet har en relativt blygsam produktion av råolja men besitter världens tredje största reserver av naturgas. Industrisektorn är inriktad på olje- och gasindustrin och det bedrivs även jordbruk i mindre omfattning. För att minska beroendet av olje- och gasinkomsterna försöker landet utveckla den privata sektorn. Som ett led i denna strategi etablerades en teknik- och vetenskapspark år 2004. Målet är att attrahera både lokala och utländska företag. Qatars viktigaste handelspartners är Japan, Korea, Singapore, USA, EU, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Infrastrukturen för transporter har, liksom andra delar av samhället, moderniserats och Qatar har goda väg-, sjö- och flygförbindelser.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Qatar för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  3 740 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,856
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  79
  År
  Lyckoindexet
  6,37
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  98,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  227
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  15,7
  Hektar per person
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  107 854
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  45,42
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  12,1
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  0
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  75
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  282
  Personer
  Fredsindex
  1,869
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  62
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  42,51
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  48,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,5
  Procent av BNP
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  79
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  13
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  10
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  26
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  95,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  93,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  94,4
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,542
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  15,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  14,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  9,76
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  88
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  15 309
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  0,9
  Procent
  Arbetslöshet
  0,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  166 928 571 429
  US Dollar
  BNP per invånare
  63 249
  US Dollar
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  95,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Qatar

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  88
  Personer
  Befolkningsantal
  2 694 849
  1000 invånare