[[suggestion]]
Europa

Gobalis följer FN:s statistikdivisions indelning i geografiska regioner, där hela Ryssland räknas som en del av Europa och Turkiet tilldelas Asien.