[[suggestion]]
Saint Kitts och Nevis

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Basseterre

Etniska grupper

Afrikanskt ursprung (majoriteten), några brittiska, portugisiska och libanesiskt ursprung

Språk

Engelska (officiella)

Religion

Angelikaner, protestanter, katoliker

Befolkningsantal

52 329 (2015)

Area

261 km2

Valuta

Östkaribisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

26 383 PPP$

Nationaldag

19 september

Andra landsidor

Geografi

Landet består av två öar i ögruppen "små Antillerna". Bägge öar är vulkaniska och består av berg täckt av tropisk regnskog. Mount Liamuiga är landets högsta berg på 1156 meter över havet. Mellan bergen finns bördiga dalar. På den största ön, Saint Kitts, är stränderna svarta av vulkansand medan på den mindre ön Nevis är stränderna vita från korallreven som omger ön. Över 80 procent av landets befolkning bor på Saint Christopher.

Historia

När öarna "upptäcktes" av Christofer Columbus år 1493 var de bebodda av karibienindianer. På 1600-talet blev det kamp mellan Frankrike, Spanien och England om kontrollen över öarna. Det anlades plantager på öarna och särskilt sockerproduktionen på Nevis gav stora vinster. År 1713 blev Saint Christopher en brittisk koloni men maktkampen pågick fram till slutet av 1700-talet.

Hårda livsvillkor på plantagen och stor fattigdom gjorde att en radikal politisk rörelse växte fram på 1900-talet. Arbetarpartiet krävde självständighet men inte förrän år 1967 fick landet inre självstyre. Grannön Anguilla hörde också officiellt till den associerade staten fram till år 1980 då landet skildes från de andra och lades under direkt brittiskt styre. Oenigheten om en ny grundlag år 1982 skapade social oro men självständigheten uppnåddes år 1983. Ön Nevis har också haft ambitioner att bli en egen stat och fick omfattande självstyre. År 1996 gjorde Nevis ett nytt försök att lösgöra sig från Saint Christopher men vid en folkomröstning år 1998 uppnåddes inte separatisterna sitt mål för att Nevis skulle kunna bryta sig loss.

Samhälle och politik

Arbetarpartiet har varit det starkaste partiet i landet förutom perioden mellan år 1980 till 1995 då "People's Action Movement" styrde. Arbetarpartiet vann valet igen år 1995 och formade en ny regering under Denzil Douglas, som var statsminister i tjugo år. En huvudfråga för myndigheterna har varit att få kontroll över narkotikasmugglingen och det narkotikarelaterade våldet. Mordfrekvensen är en av de högsta i världen.

Invånarna har det bättre än många av sina grannar men det finns stora skillnader i levnadsstandard. En av tre lever i fattigdom och många familjer livnär sig på självförsörjningsjordbruk. Välfärdssystemet omfattar endast de som har arbete eller eget företag. Utlänningar kan köpa sig medborgarskap i landet, något som har väckt stark kritkik från bland annat USA och Kanada som menar att systemet möjliggör illegal invandring till Nordamerika samt ger kriminella en fristad.

Öarnas främsta sevärdhet är fästningen Fort George på Brimstone Hill, och nationalparken runt fästningen är med på UNESCOs världsarvslista.

Ekonomi och handel

Saint Christopher och Nevis är en skuldtyngd nation, men turism och offshoreverksamhet är viktiga positiva bidrag till ekonomin. Det har varit en stor omställning i näringslivet och den sista fabriken i den 300 år gamla sockerindustrin lades ned år 2005 - två år efter öppningen av det största hotellkomplexet i det östliga Karibien. Sockerindustrin hade under de senaste decennierna varit ansvarig för minskningen av landets bruttonationalprodukt (BNP) men många arbetstagare var fortfarande beroende av industrin.

Fler än 200 000 turister besökte ön år 2009 men näringen är sårbar för naturkatastrofer och politisk oro. Även den globala finanskrisen år 2008 har drabbat turistisdustrin men det förväntas att den ska fortsätta växa.

Saint Christopher och Nevis är medlem i den regionala samarbetsorganisationen CARICOM (Caribbean Community and Common Market) där man bland annat eftersträvar efter att skapa en gemensam ekonomisk marknad. Organisationen har till exempel försökt att införa samma tullsatser på varor från andra länder samt att kapital och arbetskraft ska kunna flyta fritt mellan länderna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Saint Kitts och Nevis för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  30 050 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,778
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  31,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  213
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  231
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,30
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,8
  Procent
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  73
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  4
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  14
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  46
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  2
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  13,33
  Procent
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  992 007 403
  US Dollar
  BNP per invånare
  17 924
  US Dollar
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  80,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Saint Kitts och Nevis

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningsantal
  55 850
  1000 invånare