[[suggestion]]
Saint Lucia

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Castries

Etniska grupper

Afrikanskt ursprung 85,3 %, mixat ursprung 10,9 %, ostindian 2,2 %, andra/ospecificerat 1,7 % (2010)

Språk

Engelska (officiell), franska

Religion

Katoliker 61,5 %, protestanter 25,5 %, andra kristna 3,4 %, rastafari 1,9 %, andra/ingen/ospecificerat 7,7 % (2010)

Befolkningsantal

164 464 (2016)

Area

616 km2

Valuta

Östkaribisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

12 953 PPP$

Nationaldag

13 december

Andra landsidor

Geografi

Saint Lucia är en östat i den sydliga delen av de små Antillerna i Karibien. Ön har uppstått på grund av vulkanutbrott och vulkanen Qualibo släpper fortfarande ut ånga och gas. Skogsbeklädda berg dominerar öns inre och landets högsta punkt är Mount Gimie som är 950 meter över havet. Längst i sydväst stiger de två tvillingvulkanerna Gros Piton och Petit Piton, rätt upp ur havet.

Saint Lucias miljöproblem är avskogning och jorderosion, särskilt i norra delen av ön.

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Saint Lucia, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

St Lucias urbefolkning var arawakiindianerna, men när Christofer Columbus kom till ön på Luciadagen år 1502 var ön befolkad av karibieindianerna som var kända för sin stridlystnad. Britterna försökte kolonialisera öarna på 1600-talet men mötte starkt motstånd och gav upp.

Saint Lucia var delvis under fransk kontroll från år 1642 och fortfarande talas de en variation av franska på ön. Den ursprungliga befolkningen har gradvis blivit utrotad och dagens invånare är ättlingar till slavar som hämtades från Afrika för att arbeta på plantage.

Öns strategiska placering med flera naturliga hamnar gjorde att ön bytte ägare 14 gånger fram till år 1814, då ön till slut blev en brittisk koloni. Ön utgjorde en del av de brittiska "Winward Island" mellan år 1838 och 1958. Därefter var ön en del av den Västindiska federationen fram till år 1962. År 1967 fick Saint Lucia inre självstyre innanför det brittiska samväldet fram till självständigheten år 1979.

Samhälle och politik

Det konservativa partiet med det missvisande namnet United Workers Party (UWP) har i stort sätt suttit vid makten sedan år 1964. Förutom vissa få perioder har landet styrts av den mycket konservative John Compton som stadsminister. Compton tvingades från makten efter korruptionsskandaler år 1996 men blev återvald till partiledare och kom till makten igen på 2000-talet. Compton dog år 2007 och under de senaste åren har det förekommit ökat missnöje med regeringen, särskilt eftersom de inte har lyckats gör mycket för att förbättra den ekonomiska situationen eller arbetslösheten. År 2011 kom ett mer liberalt arbetsparti till makten. En stor utmaning för Saint Lucia är den ökade narkotikahandeln genom Karibien och hur man ska handskas med den ökade kriminaliteten som kommer med detta. Att införa dödsstraff har blivit diskuterat som en lösning.

Även om St Lucia är ett litet land kommer två nobelpristagare från landet. År 1970 fick ekonomen Arthur Lewis nobelpriset i ekonomi och år 1992 fick författaren Derek Walcott nobelpriset i litteratur.

Ekonomi och handel

Bananer tog över för sockret som viktigaste exportindustrin på 1960-talet. Ökad konkurrens och fallande priser gjorde att industrin föll kraftigt under 1990-talet. Under åren efter självständigheten fick landet bra pris för sina bananer genom en gynnsam garanti med Storbritannien, men denna blev upphävd eftersom det strider mot EU:s handelspolitik. Sedan 1990-talet har turismen tagit över som den viktigaste industrin och denna växer stabilt. Trots detta har det varit flera perioder med ekonomiska problem och dessutom är turismen sårbar för tillståndet i världsekonomin. Arbetslösheten har under de senaste åren varit mellan 15 och 20 procent, särskilt ungdomarna drabbas hårt.

De viktigaste handelspartnerna är Storbritannien och USA, samt de andra medlemsländerna i CARICOM (Caribbean Community and Common Market) och den mindre organisationen OECS (Organization of Eastern Caribbean States). Medlemsländerna har samma valuta och centralbank, och utvecklades år 2011 till en ekonomisk union och beräknas bli en politisk union under 2013.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Saint Lucia för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  12 610 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  35,8
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,007
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,622
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  18,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  11,9
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  407
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  2,31
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,6
  Procent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  55
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,7
  Procent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,8
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  48
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  12
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  42
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  8
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  93,4
  Procent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,354
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  46,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  16,67
  Procent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  97,8
  Procent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  36,8
  Procent
  Arbetslöshet
  20,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 737 504 296
  US Dollar
  BNP per invånare
  9 715
  US Dollar
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  50,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningsantal
  179 667
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 174
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,747
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)