[[suggestion]]
Salomonöarna

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Honiara

Etniska grupper

Melanesier 945,3 %, polynesier 3,1 %, mikronesier 1,2 %, andra 0,4 % (2009)

Språk

Melanesisk pidgin, engelska (officiella), 120 urfolksspråk

Religion

Protestanter 73,4 %, katoliker 19,6 %, andra kristna 2,9 %, andra/ingen/ospecificerat 4,4 % (2009)

Befolkningsantal

635 027 (2016)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

28 896 km2

Valuta

Salomonsk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

2 235 PPP$

Nationaldag

7 juli

Andra landsidor

Geografi

Salomonöarna består av åtta större vulkaniska öar som formar två parallella kedjor. Tillsammans består landet utav mer än 900 öar, där många öar är små korallöar och atoller. Den största av huvudöarna heter Guadalcanal medan Malaita är den mest tätbefolkade ön. Flera av öarna är bergiga och det högsta berget ligger på Guadalcanal och är 2447 meter högt. Klimatet är tropiskt, det vill säga varmt och fuktigt året runt. På de största öarna finns fortfarande regnskog, men på många ställen är regnskogen avverkad och ersatt av ett savannliknande landskap med gräs. År 2007 orsakade ett underjordiskt jordskalv, som mätte 8,1 på Richterskalan, en tsunami som orsakade stor ödeläggelse, 34 människor dog och 10 000 blev hemlösa.

Salomonöarnas miljöproblem är avskogning eftersom regnskogen blir avverkad i ett för snabbt tempo, något som bidrar till jorderosion. Dessutom är många av korallreven som omger öarna döda eller döende. Öarna är också mycket utsatta för extrema väderförhållanden.

Historia

Den första invandringen till Salomonöarna skedde förmodligen cirka 2000 f.kr. Den första europén som kom dit var den spanska sjöfararen Álvaro de Mendaña de Neira år 1567 och han gav ön namnet efter den bibliska kung Salomon. Senare fann varken han själv eller någon annan upptäcktsresande ön förrän 200 år senare då européerna åter besökte ön. Under 1850-talet började den anglikanska kyrkan att missionera på ön och samtidigt påbörjades en brutal rekrytering till plantager i Australien. År 1885 tog Storbritannien och Tyskland kontroll över var sin del av ön. Tyskland överlät år 1893 de flesta av sina öar till Storbritannien, som upprättade ett brittiskt protektorat.

Under det andra världskriget var det hårda strider om Salomonöarna (som var ockuperat av Japan), men år 1944 hamnade öarna åter under de allierades kontroll. Den 7 juli år 1978 blev Salomonöarna en självständig stat.

Samhälle och politik

Salomonöarna har inga politiska partier och nya koalitioner mellan oberoende kandidater och grupper har avlöst varandra ofta. En strider mellan etniska grupper har periodvis lett till inbördeskrig och konflikter eskalerade från 2000. År 2003 gick en flernationell styrka in för att återupprätta ro och ordning i landet. Våldet hade kostat flera hundra människoliv och drivit 20 000 människor på flykt. Den flernationella styrkan skulle också ta tag i korruptionen för att skapa politisk stabilitet. Detta har fungerade bra, men styrkorna är kvar. År 2009 grundades en försoningskommission som skulle utreda den etniska konflikten.

Våld mot kvinnor är utbrett och 2009 svarade 64 % av landets kvinnor att de blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp från sin partner. Landet är präglat av naturkatastrofer som tsunamis, jordskalv och stormar. Dessutom påverkats av långvariga politiska konflikter som är handlat om korruption, politiska skandaler och saknaden av militär. 

Landet är med i "Samväldet av nationer" och har den engelska monarken som statsöverhuvud.

Ekonomi och handel

Ekonomin är baserad på utnyttjande av landets naturresurser men det är i stort sätt utländska företag som tar vinsten från detta. Aggressiv avverkning har gjort att skogen försvinner för snabbt, något som Salomonöarna har fått internationell kritik för. Det har också förekommit våldsamma konfrontationer mellan lokalbefolkningen och utländska skogsföretag. År 2004 väckte skogsavverkningen internationell uppmärksamhet då några öar avskogades i loppet av ett par veckor av skogsavverkningsföretag som själva tog sig rätten till detta. Detta ledde till hård kritik av politikerna på Salomonöarna för att ha tagit emot mutor och korruption.

Omställningen från en naturahushållning till en modern penningekonomi går långsamt. Jordbruket (inkluderat skogsbruk och fiske) bidrog år 2003 med cirka 48 % av bruttonationalprodukten (BNP) och nio av tio arbetar fortfarande i jordbruket. Det mesta odlas på småjordbruk till det egna hushållet, men det finns också planeringar av palmer (palmolja), kakao och ris. Trots de vita sandstränderna och det tropiska klimatet är turistnäringen liten. Inbördeskriget har skrämt bort turisterna, men sedan år 2003 har industrin växt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Salomonöarna för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  186 800 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  25,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  12,70
  Procent
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,546
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,416
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  70
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  67
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  20,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  22
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  202
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,35
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,6
  Procent
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  2
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  44
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  83,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  99
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  12,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,9
  Procent
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  68
  År
  Spridning av malaria
  171,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  114
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  78
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  76
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  76,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  69,5
  Procent
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  43,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  2,00
  Procent
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  47,9
  Procent
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  51,5
  Procent
  Arbetslöshet
  1,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 303 453 622
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 132
  US Dollar
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  11,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Salomonöarna

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningsantal
  623 281
  1000 invånare