[[suggestion]]
Samoa

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Apia

Etniska grupper

Samoaner 92.6%, europeisk och polynesiskt ursprung 7%, europé 0.4% (2001)

Språk

Samoanska (officiella), engelska

Religion

Protestanter 58,4 %, katoliker 19,4 %, mormoner 15,2 % frikyrkan 1,7, andra kristna 5,5 %, andra/ingen/ospecificerad 0,9 % (2011)

Befolkningsantal

198 926 (2016)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

2 831 km2

Valuta

Tala och kallar samoansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

6 378 PPP$

Nationaldag

1 juni

Andra landsidor

Geografi

Samoa är en del av ögruppen Polynesien i Oceanien. Landets huvudöar, Savaii och Upolu, är topparna av kända vulkaner där den högsta punkten är 1858 meter över havet. Öarna är i stort sett uppbyggda av lava med korallrev längs kusten, och har flera kratersjöar som fylls av den rikliga nederbörden som bidrar till många floder och vattenfall. Öarna är täckta av grön regnskog med bland annat kokospalmer, skruvpalmer, lianer och ormbunkar. I lågtliggande områden finns det träsk- och mangrovevegetation. På Savaii är det kala lavaområden. Resten av öarna är mindre och lägre.

Samoa miljöproblem är jorderosion, avskogning och överfiske. Samoa och andra länder i regionen har haft en markant ökning av antalet cykloner och tropiska stormar på grund av klimatförändringarna och växthuseffekten. Två cykloner år 1990 och 1991, och en tsunami 2009, fick stora konsekvenser för landet.

Earth Ecoprint

1.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Samoa, skulle vi behöva 1.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Var Polynesiens befolkning kommer ifrån är omstritt. Den traditionella och rådande uppfattningen är att de har sitt ursprung i Sydostasien och att invandringen började för cirka 3000 år sedan och så spred de sig över öarna i Polynesien. Thor Heyerdahl hävdade dock att polynesierna var av amerikansk-indiansk härkomst och att invandringen började betydligt senare. Den första bosättningen, enligt Heyerdahl, kom från Peru cirka 500 e.kr. Samoa har varit bebodd av polynesier i minst 2500 år. Européerna kom till Samoa för första gången år 1722, men det dröjde till 1800-talet innan de bosatte sig. År 1899 bestämdes det att Tyskland skulle få västra Samoa och USA östra Samoa. Nya Zeeland ockuperade Västsamoa år 1914 och fick år 1920 mandat över öarna från Nationernas Förbund. Öarna fick gradvis utvidgat självstyre och år 1962 blev Västsamoa, som det första territorium i Polynesien, en självständig stat. Kung Malietoa Tanumafili II (1913-2007) valdes till monark år 1963 och var Västsamoas statschef på livstid.

Samhälle och politik

Samoa har fortfarande ett nära förhållande med Nya Zeeland som representerar de i internationella organisationer och garanterar landets säkerhet. På Samoa står traditionen starkt och allmän rösträtt infördes inte förrän år 1990, för att klanhövningarna hade utgjort ett politiskt fåmansvälde fram tills dess. Trots detta är det fortfarande bara klanhövdingen som kan väljas till parlamentet. Landet blev medlem i FN år 1976 och år 1997 bytte landet namn från Västsamoa till Samoa.

Det politiska livet har varit turbulent. Särskilt har det varit stor strid om klanernas egendomsrätt till mark. Human Rights Protection Party (HRPP) har haft regeringsmakten sedan år 1982 och trots namnet har de kritiserats för att stadigt bli allt mer auktoritärt och intolerant. År 1999 blev arbetsmarknadsministern dödad av två andra statsråd för att hindra avslöjandet av korruption i regeringen. När kungen dog som 94-åring 2007 blev grundlagen ändrad så att parlamentet nu väljer en statschef var femte år.

Ekonomi och handel

Samoas ekonomi är relativt lite utvecklad och har i stor grad varit baserad på fiske och jordbruk. Industrisektorn är på frammarsch med utländska investerare och turismen växer, men statens intäkter utgörs av utländskt bistånd. Myndigheterna ställde sig länge negativt åt turismen eftersom man fruktade att turismen skulle skada samoanernas traditionella kultur och levnadssätt. Sedan mitten av 1990-talet har ökat starkt och under 2013 besökte 116 000 turister öarna.

Det kommersiella fisket har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet. På 1990-talet har det införts skatte- och tulllättnader på exportföretag, något som har lockat utländskt kapital till landet. Samoanska banker har dock anklagats för pengatvätt av illegala intäkter, något som har åtgärdats efter internationell press. Samoa gick med i Världshandelsorganisationen 2012 och trots den ekonomiska framgången i landet är många unga människor som flyttar.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Samoa för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  129 520 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,6
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  26,90
  Procent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  20,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  198
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,03
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,4
  Procent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  18,25
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  65,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  3,1
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,7
  Procent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  3,9
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  24
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  39
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  18
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  94,5
  Procent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,439
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  43,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  37,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  10,00
  Procent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,4
  Procent
  Arbetslöshet
  8,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  840 927 997
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 281
  US Dollar
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  33,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Samoa

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  197 695
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  12
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  3
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,713
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  70
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)