[[suggestion]]
San Marino

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

San Marino

Etniska grupper

Sanmarinier, italienare, andra/ospecificerad/ingen

Språk

Italienska

Religion

Katoliker

Befolkningsantal

33 285 (2016)

Area

61 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

60 933 PPP$

Nationaldag

3 september

Andra landsidor

Geografi

San Marino ligger på backarna i ett av bergutskotten från Apenninerna. Det högsta partiet är Monte Titano på 750 meter över havet. Genom området rinner floderna Ausa och Marano som mynnar ut i det Adriatiska havet och floden San Marino, som rinner nordväst och flyter samman med Marecchia. San Marino ligger på en övergångszon mellan ett kontinentalt och ett mellaneuropeiskt klimat. På vintern är det frost och snö men på sommaren är det varmt och relativt torrt. Vegetationen varierar med höjden och omfattar bland annat kastanj, pinje, ek, ask, poppel och ett stort omfång av blomarter. Djurlivet omfattat bland annat mullvad, igelkottar, rödräv, grävling, mård, snömus och hare. Fler än 100 fågelarter finns i San Marino som bland annat tornfalk, tornuggla, tornseglare, svart rödstjärt och stenknäck.

Historia

Enligt traditioner gåt San Marinos historia tillbaka till början av 300-talet e.kr då den helige Marino och en grupp kristna slog sig ned i bergen för att slippa förföljelser. Castellum Sancti Marini, ett kloster som byggdes till Marinos ära, är omtalat i skriftliga källor från år 754. En by växte fram runt klostret och på 1100-talet slapp San Marino undan ockupation på grund av sitt isolerade läge.

San Marino fick sin första grundlag år 1599 och år 1631 erkände påven landets självständighet. Då de italienska småstaterna gick samman år 1861 valde San Marino att fortsätta vara självständigt. År 1862 ingick San Marino och Italien ett avtal om evig vänskap och god grannskap, och San Marino hamnade under Italiens beskydd. Avtalen bekräftades år 1939 och reviderades år 1971.

Samhälle och politik

San Marino är en självständig republik, men i praxis är det mycket integrerat i det italienska politiska systemet. Bland annat är Italien och San Marino i en gemensam tullunion och det är Italien som tar hand om San Marinos intressen utomlands. Även rättsväsendet i San Marino är i praxis en del av det italienska rättssystemet, men San Marino har ett eget medlemskap i OSSE och Europarådet samt självständig medlem i FN  sedan år 1992. Statsöverhuvuden och regeringschefen kallas "kaptensregenter" och väljs för ett halvår åt gången.

Ekonomi och handel

Många industriföretag är integrerade i italienska företag och mycket av industriproduktionen går till Italien. Turismen är mycket viktigt för landets ekonomi, där försäljningen av mynt och frimärken är en viktig intäktskälla. Viktiga exportvaror är byggnadssten, ost, kastanj, vin, ullvaror, keramik och hantverksvaror.

Det är mycket låg arbetslöshet och låga skatter. Utlänningar har velat ha sina pengar hos sanmarinska banker och det har gjort landet till ett så kallat "skatteparadis". Men efter finanskrisen 2008-2009 så har San Marino lovat attt ha en mer transparent ekonomi, vilket kommer att minska stämpeln. San Marino har euro som valuta, men är inte medlem i EU. Det är stora politiska oenigheter om medlemskap.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för San Marino för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  94,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  557
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  Data saknas
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  2
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  1
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  0
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  0
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  92,7
  Procent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  26,67
  Procent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  78
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 632 860 041
  US Dollar
  BNP per invånare
  48 888
  US Dollar
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  60,2
  Procent internetanvändare
 •  

  San Marino

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  33 557
  1000 invånare