[[suggestion]]
São Tomé och Príncipe

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

São Tomé

Etniska grupper

Mestico, angolares, forros, servicais, tongas, européer, andra/ospecificerad/ingen

Språk

Portugisiska (officiella) 98,4 %, saotomesiska 36,2 %, Kapp-Verde kreolsk 8,5 %, fransk 6,8 %, Angola kreolsk 6,6 %, engelska 4,9 %, andre 3,4 % (2012)

Religion

Katoliker 55,7 %, adventister 4,1 %, Assembly of God (pingströrelse) 3,4 %, Nyapostoliska kyrkan 2,9 %, Mana 2,3 %, Universal Kingdom of God (evangelisk rörelse) 2%, Jehovas vittnen 1,2 %, andra/ingen/ospecificerat 26,2 %

Befolkningsantal

197 541 (2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

964 kvadratkilometer

Valuta

Dobra

Bruttonationalinkomst per invånare

3 237 PPP$

Nationaldag

12 juli

Andra landsidor

Geografi

Förutom öarna São Tomé och Príncipe består landet av de mindre öarna Caroço, Pedras, Tinhosas och Rõlas. Öarna ligger cirka 27 mil från Gabons kust. Båda huvudöarna består utav slocknade vulkaner och har lågland längs kusten och ett högre inland. Landets högsta punkt är Pico de São Tomé på 2024 meter över havet. Tropisk regnskog täcker de nedre delarna av öarna, som det inte har odlats på. På grund av avståndet till fastlandet så omfattar däggdjursfaunan bara 8 naturligt förekommande arter, för det mesta fladdermöss. Minst 135 fågelarter har observerats och hälften av dessa är främmande arter. Klimatet är varmt och fuktigt med få temperaturvariationer genom året.

Miljöproblemen i landet är avskogning, jorderosion och överanvändning av jorden.

Ecoprint

1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i São Tomé och Príncipe, skulle vi behöva 1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

När São Tomé och Príncipe upptäcktes av portugisiska sjöfarare år 1471 var ögruppen obebodd. Öarna blev viktiga mellanstationer i slavhandeln och var den första portugisiska kolonin i Afrika. Slavarna hämtades på Benin, Gabon, Kongo och Angola, och landet blev den första plantageekonomin i tropikerna. På 1500-talet påbörjade exporten av slavar till Amerika, något som gjorde öns läge väldigt centralt, vilket i sin tur ledde till konflikter med andra kolonialmakter särskilt på 1600-talet. Det förekom många slavuppror i början av 1500-talet där de flesta av dem slogs ned brutalt. För att öka invånarantalet, och därmed arbetskraften, uppmuntrades äktenskap mellan afrikaner och européer som växte till en egen kreol befolkning och kultur. Motståndet mot det portugisiska styret och slaveriet var särskilt starkt hos de fria kreolerna, kända som forros. Detta ledde till att en frigörelserörelse grundades på 1960-talet. Efter revolutionen i Portugal blev São Tomé och Príncipe självständigt den 12 juli år 1975.

Samhälle och politik

När landet blev självständigt lämnade de flesta portugiserna landet och tog med sig viktig kompetens och kapital. Regeringen förde en socialistisk politik och nationaliserade de stora plantagerna. Trots detta upplevde landet en ekonomisk nedgång mycket på grund av att expertisen hade emigrerat. Dessutom förekom det interna politiska problem och statskuppförsök, bland annat år 1977 och 1988.

Efter kuppförsöken påbörjades en demokratiseringsprocess och år 1990 antogs en ny grundlag och flerpartisystem infördes. De första valen hölls år 1991 och ledde till ett maktskifte. År 1994 fick ön Príncipe inre självstyre med ett eget parlament och regering. Även efter att demokratiska val infördes har det förekommit kuppförsök, det senaste år 2003 och möjligen en planering av kuppförsök år 2009.

São Tomé och Príncipe har upprätthållit nära förbindelser med Portugal efter självständigheten. Dem har också utsträckt kontakt med de tidigare portugisiska kolonierna i Afrika, framförallt Angola som har bistått både ekonomiskt och militärt. Omkring 30 procent av den vuxna befolkningen är analfabeter.

Ekonomi och handel

São Tomé och Príncipe har under de senaste åren fått en stor del av sin utlandsskuld avskriven. Landet samarbetar också med Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) i ett program för fattigdomsreduktion. Kakao har varit landets viktigaste exportvara men produktionen och prisnivån har gjort industrin sårbar. Jordbruket sysselsätter idag en stor del av befolkningen. Under 1990-talet utvecklades en betydande produktion av blommor för export. Fiske står för 10 procent av sysselsättningen och är beräknat att kunna expanderas för export och det finns outnyttjade resurser i landets skogar. Det satsas också på att utveckla turistindustrin.

Den viktigaste är dock oljan som upptäcktes på 2000-talet och beräknas dramatiskt förändra ösamhället. Uppskattningar från år 2006 antyder att oljereserverna är runt 11 miljarder fat i ett havsområde mellan São Tomé och Príncipe och Nigeria. Fynden förvaltas gemensamt av de två länderna och intäkterna från oljeutvinningen ska delas. USA har också arbetat för att förbättra relationerna med landet efter de hittade olja.

São Tomé och Príncipe var på plats 143 av 169 på FN:s index för mänsklig utveckling (HDI) år 2015.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för São Tomé och Príncipe för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  960
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  9,1
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  55,8
  Procent
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  208 818
  1000 invånare
  Antal fertila
  3,8
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,524
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,589
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  65
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  66
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  64
  År
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  32,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  86,6
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  6,6
  Procent
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  53
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  26
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  97
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  0,59
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  1,8
  Hektar per person
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  35
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,907
  Skala
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  46
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  24,4
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  72,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  97,3
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  91,7
  Procent
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  97,1
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  35
  Procent
 •  

  São Tomé och Príncipe

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  21,9
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  18,2
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  211 910 000
  US dollar