[[suggestion]]
Schweiz

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bern

Etniska grupper

Tyskar 65 %, fransmän 18 %, italienare 10 %, romaner 1 %, andra/ospecificerad/ingen 6 %

Språk

Tyska (officiellt) 63,5 %, franska (officiellt) 22,6 %, italienska (officiellt) 8,1 %, engelska 4,4 %, portugisiska 3,4 %, albanska 3,1 %, serbiska 2,5 %, romani (officiellt) 0,5 %, andra 6,6 % (2013)

Religion

Katoliker 38,2 %, protestanter 26,9 %, andra kristna 5,6 %, muslimer 5 %, andra/ospecificerad 2,9 %, ingen 21,4 % (2013)

Befolkningsantal

8 179 294 (2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

41 285 km2

Valuta

Schweizisk franc

Bruttonationalinkomst per invånare

63 889 PPP$

Nationaldag

1 augusti

Andra landsidor

Geografi

Schweiz kan delas in i tre landskap; Jurabergen (10 %), Alperna (60 %) och slättlandskapet Mittelland (30 %). Mittelland har form som en trekant mellan Jurabergen, Alperna och Rhenfloden, och här finns landets största jordbruksområde. I Alperna ligger Schweiz högsta berg Dourspitze på 4634 meter över havet. Vegetationen och floran har ett stor mångfald och präglat av att landet ligger innanför tre klimatzoner. Bergfloran är rik och varierat, och många av arterna finns endast i Alperna. Genom Schweiz rinner också flera av Europas viktigaste floder och landet har många insjöar. 

Förorening från bilar, sur nederbörd och förorening i vattnet på grund av landbruket är bland annat de miljöproblem som landet kämpar med. Schweiz håller även på att förlora sin biologiska mångfald.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Schweiz, skulle vi behöva 2.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har bott människor i Schweiz sedan 50 000 år. Landet har varit underkastat under både Romarriket, frankerna och det tysk-romerska kejsardömet. År 1291 bildade tre områden (också kallat kantoner) en konfederation för att stärka sig mot yttre fiender och detta blev grunden till det senare Schweiz. Under 1300-talet anslöt sig fler kantoner sig till landet. Efter ett inbördeskrig på mitten av 1800-talet fick Schweiz en ny grundlag. I den står det att landet ska vara en förbundsstat, där kantonerna har mycket makt. Efter detta har Schweiz präglats utav stabilitit. Landet höll sig utanför både världskrigen. Däremot har Schweiz blivit anklagat för att ha undgått att dras in i andra världskriget genom ett passivt samarbete med Nazi-Tyskland om judiska frågor, samt att bankerna ska ha förvaltat guld åt tyskarna som de hade stulit i ockuperade länder.

 och konfederationen fick full suveränitet år 1648 vid den Westfaliska freden. Schweiz ockuperades under Napoleonkrigen men under Wienkongressen år 1815 blev landets neutralitet befäst. Neutralitetsprincipen kom senare att bli viktig för Schweiz och både under det första och det andra världskriget upprätthöll Schweiz sin neutralitet. År 1848 fick Schweiz en ny grundlag som gjorde landet centraliserat och med en gemensam regering i Bern.

Samhälle och politik

Schweiz är än federal republik. Landet består utav 26 delstater (kantoner) som har mycket makt utöver sig själva. Befolkningen har också mycket makt, genom att de kan begära folkomröstning om regeringens beslut. Detta kallas för direkt demokrati. Den centrala makten, regeringen och parlamentet, är därför svagare än vad den är i flesta länder. Trots religion-, språklig- och geografisk splittring har denna styrelseform gjort att landet håller sig samman. Dessutom har det skapat politisk stabilitet. Samtidigt är det svårt att få till förändringar, Schweiz fick till exempel rösträtt för kvinnor 1971. Invandring och kriminalitet är bland de viktigaste inrikespolitiska diskussionsfrågorna, tack vara den högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet (SVP), som också har blivit det största partier under 2000-talet.  

ett sammansatt land och har både tyska, franska och italienska som officiellt språk. Rätoromansk, ett språk utvecklat direkt från latin, är också bevarat i vissa områden. Schweiz är känt för sin direktdemokrati som är världsunik. Alla viktiga lagar sedan år 1848 har tillkommit som ett resultat av folkomröstningar. En annan speciell aspekt är att kvinnor inte fick full rösträtt i alla kantoner förrän år 1990.

I Schweiz är omkring en fjärdedel av invånarna immigrerande arbetskraft och under de senaste åren har fått negativ internationell uppmärksamhet på grund av rasistiska undertoner i politiken och för sin restriktiva invandringspolitik. Särskilt har uppmärksamheten legat på att schweizarna har upprätthållit en av världens strängaste regler för medborgarskap och att Schweiz år 2009 förbjöd minareter (bönetorn i moskéer).

Schweiz har hållit en neutral linje i utrikespolitiken och många internationella organisationer har därför etablerat sig, med röda korset som den första år 1864. FN har också sitt huvudsäte i Europa i Genève.

Ekonomi och handel

Schweiz är idag ett av världens rikaste länder med låg arbetslöshet och en högutbildad befolkning. Schweizisk ekonomi är mycket stabilt och har expanderat kraftigt under hela efterkrigstiden. Det är särskilt finans- och försäkringsverksamheten, export av elektronik och maskiner samt turism som Schweiz tjänar pengar på. Landets politiska stabilitet, den starka schweiziska francen och det så kallade Bankgeheimnis (schweiziska banker är bara förpliktade i undantagsfall att utge upplysningar om sina kunder) har medfört mycket utländskt kapital. Schweiz är med sitt stora natur och världskända fjäll ett av Europas främsta turistland. I flera städer är turismen huvudnäringen. Eurokrisen 2011 medförde dock problem för turistnäringen eftersom Schweiz goda ekonomi gör att den schweiziska francen stiger i kurs i förhållande till euron.

År 1992 blev Schweiz medlem i Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF), och regeringen sökte medlemskap till EU något som en folkomröstning stoppade. Landet har sedan dess haft bilaterala handelsavtal med EU. År 2005 anslöt sig Schweiz till Schengensamarbetet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Schweiz för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,944
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,871
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  85
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  80
  År
  Lyckoindexet
  7,48
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  73,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  215
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  4,9
  Hektar per person
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  35 306
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,31
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  29
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  118 834
  Personer
  Fredsindex
  1,407
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  85
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  10,52
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  19,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  83
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  5
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  6
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  7
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  93,5
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,040
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  33,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  32,50
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  95,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  99
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  27 557
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  7 520
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  7,1
  Procent
  Arbetslöshet
  4,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  678 965 423 322
  US Dollar
  BNP per invånare
  80 343
  US Dollar
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  93,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Schweiz

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  20 832
  Personer
  Befolkningsantal
  8 544 034
  1000 invånare