[[suggestion]]
Senegal

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dakar

Etniska grupper

Wolof 38,7 %, Pular 26,5 %, Serer 15 %, Mandinka 4,2 %, Jola 4 %, Soninke 2,3 %, andra/ospecificerad/ingen 9,3 % (siffror från 2010-2011 års uppskattningar)

Språk

Franska (officiell), wolof, pulaar, jola, mandinka

Religion

Muslimer 95,4 % (mest sufier), kristna 4,2 % (mest katoliker), animism 0,4 % (2010-2011 års uppskattning)

Befolkningsantal

13 975 834 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

196 722 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (XOF)

Bruttonationalinkomst per invånare

2 566 PPP$

Nationaldag

4 april

Andra landsidor

Geografi

Senegal är ett litet land i Västafrika. Kap Verde, där huvudstaden Dakar ligger, är det afrikanska fastlandets västligaste punkt. Landet Gambia ligger som en strimma från kusten och in i landet. Senegal har ett tropiskt klimat i söder och steppklimat i norr (som tillhör det torra Sahelbältet). Nederbörden är ostabil och landet drabbas ofta av torkperioder. Den största delen av Senegal består av lågland och längs kusten finns det mangroveträskmark. Vegetationen i landet präglas av de olika klimatzonerna. I Sahelzonen är det savanner med taggiga buskar, men mot söder blir savannen mer frodig. En fjärdedel av landet är täckt av skog och i sydöstra Senegal finns det tropisk regnskog. Nationalparken Niokolo Koba är ett av Västafrikas rikaste områden för stora däggdjur och fåglar.

Miljöproblemen i Senegal är avskogning, överbetning, jorderosion, torka och överfiske. Många däggdjur är hotade av tjuvskyttar.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Senegal, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har förekommit bosättningar i Senegal i minst 15 000 år. Delar av området som idag utgör Senegal var i perioder med i de mäktiga kungadömena Ghana, Mali och Songhai. Så småningom etablerade sig flera riken som bestod av woloffolk norr om Gambiafloden.

Portugisiska sjöfarare kom till lander på mitten av 1400-talet. Med tiden uppstod en rivalitet mellan Portugal, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien om vem som skulle kontrollera området, som låg strategiskt placerat för att skeppa slavar till Amerika. Vid Berlinkonferensen år 1884-1885 delade européerna upp den afrikanska kontinenten mellan sig. Stora delar av Västafrika blev franskt. 1885 skapades kolonin Franska Västafrika, med Dakar som huvudstad.

Senegal deltog på de allierades sida i andra världskriget, och många senegaleser omkom. Efter andra världskriget växte det fram nationalistiska krav och en panafrikansk rörelse. År 1946 fick alla invånare i de franska kolonierna status som medborgare med rösträtt till det franska parlamentet. År 1958 blev Senegal ett självstyrande område och uppnådde självständighet år 1960. I praktiken blev Senegal en enpartistat, men på 1970-talet blev oppositionspartier tillåtna.

Samhälle och politik

Senegal har en president med mycket makt, och ett relativt oberoende rättsväsen. Trots tidvis brott mot de politiska rättigheterna och demokratisk praxis framhålls ofta Senegal som ett exempel på en fungerande demokrati i Afrika. Yttrandefrihet, religionsfrihet och organisationsfrihet är inskrivet i grundlagen. Senegal var ett av de första länderna i Afrika som fick ett flerpartisystem, och landet har många politiska partier. Partier som baseras på etnicitet eller religion är dock förbjudna.

Senegal har aldrig upplevt en statskupp eller militärstyre, vilka har varit mycket vanliga i grannländerna. I den sydliga provinsen Casamance har dock gruppen Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) en väpnad kamp för självständighet sedan år 1982. Provinsen Casamance är avskuren från resten av landet (av Gambia), och MDFC menar att regeringen i Dakar försummar provinsen. Regionen har också andra kulturella och religiösa traditioner än resten av landet. För tillfället har försöken till fredsförhandlingar mellan regeringen och MDFC kört fast.

Ekonomi och handel

Senegals huvudstad Dakar är ett handelscentrum med tåg- och vägförbindelser i hela Sahelregionen. Industrisektorn är förhållandevis välutvecklad och mycket koncentrerad runt Dakar. Senegals ledande ställning i regionen har bland annat säkerhetsställt en bred industribas i jämförelse med andra afrikanska länder, och en mer stadig ekonomi. Trots detta är inte ekonomin särskilt stor, och om man ser till BNP per invånare är Senegal ett fattigt land. De flesta i Senegal arbetar inom jordbruk och fiske.

På grund av kolonialismen har jordbruket varit främst fokuserat på jordnötter, vilket gjorde Senegals ekonomi mycket sårbar. Sedan 1990-talet har Senegal arbetat med att göra sig mindre beroende av jordnötter och har satsat på turism, fiske samt export av fosfat. Fiskeindustrin och försäljningen av fisketillstånd har blivit Senegals främsta exportvaror under de senaste 20 åren. Utländskt bistånd är också en viktig inkomstkälla. På 1980- och 90-talet genomförde landet privatiseringsreformer som en del av avtal för att få bistånd från Världsbanken.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Senegal för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  909 800 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  38,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,293
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  46,70
  Procent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,505
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,340
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  61
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  59
  År
  Lyckoindexet
  4,68
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  42,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  38,8
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  82
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  8 856
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,61
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,5
  Procent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  25
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  35 660
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  16 069
  Personer
  Fredsindex
  1,849
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  18 000
  Internflyktingar
  Korruption
  45
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  25,81
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  79,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,9
  Procent av BNP
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  11,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,2
  Procent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  45
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  60
  År
  Spridning av malaria
  64,6
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  315
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  80
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  122
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  69,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  51,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  7
  År
  Andel barn i grundskolan
  74,1
  Procent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,521
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  23,2
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  39,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  41,82
  Procent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  24
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  223
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  64,5
  Procent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  13,0
  Procent
  Arbetslöshet
  6,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  21 070 225 735
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 329
  US Dollar
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  29,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Senegal

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  2 914
  Personer
  Befolkningsantal
  16 294 270
  1000 invånare