[[suggestion]]
Serbien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Belgrad

Etniska grupper

Serber 83.3%, ungrare 3.5%, romer 2.1%, Bosniak 2%, övriga 5.7%, okänt 3.4% (2011)

Språk

Serbiska (officiellt*) 88,1 %, ungerska 3,4 %, bosniska 1,9 %, romani 1,4 %, andra 3,4 %, okänd/ej angett 1,8 % (2011) *Serbiska, ungerska, slovakiska, rumänska, kroatiska, och rusinska är officiella språk i autonoma provinsen Vojvodina

Religion

Serbisk-ortodoxa 84,6 %, katoliker 5 %, muslimer 3,1 %, protestanter 1 %, ateister 1,1%, annat 0,8%, okänt/ej angett 4,5% (2011)

Befolkningsantal

7 143 921 (Kosovo exkluderat) (2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

77 474 kvadratkilometer

Valuta

Serbisk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

14 515 PPP$

Nationaldag

15 februari

Andra landsidor

Geografi

Serbien kan delas in i låglandet i norr och höglandet i söder. Höglandet är en fortsättning av de alpiska bergsystemen samt Karpeterna och Balkanbergen i öst. Landets högsta berg är Daravica vars högsta punkt är beläget 2656 meter över havet. I låglandet vid floden Donau finns grässlätter. I bergsluttningarna finns skog av lövträd blandat med cypresser och aleppotallar. Vid skogsgränsen på 2000 meters höjd finns barrskogar av gran, silvergran och tall. Delar av landet drabbas ofta av jordbävningar.

Den ekonomiskt viktigaste delen av landet är slättlandskapet i norr runt floderna Donau, Tisa och Sava. I norr är klimatet kontinentalt; kalla vintrar och varma, fuktiga somrar med mycket regn. I de centrala delarna råder ett Medelhavsklimat, det vill säga varma och torra somrar, och relativt kalla vintrar med snö.

Luftföroreningarna är ett av landets större miljöproblem, särskilt runt industristäder som Belgrad. Vattenföroreningar på grund av industriavfall som dumpas i floderna är ett annat miljöproblem Serbien brottas med.

Earth Ecoprint

1.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Serbien, skulle vi behöva 1.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har bott folk i Serbien i cirka 8000 år. Området har varit en del av romarriket och från 600-talet och framåt invandrade slaviska stammar från norr. Serbien blev ortodoxt kristet i slutet av 800-talet, och praktfulla kyrkor och kloster vittnar om en kulturell storhetstid under 1200- och 1300-talet. Riket upplöstes kort därefter och landet lydde under Turkiet (då Osmanska riket) i över 500 år. Storhetstiden har blivit hågkommet och ideologiserat, länge fanns målsättningen att förena alla serber i en serbisk stat. Detta ledde till flera krig på Balkan under 1800-talet där Serbien erövrade stora områden. Detta pågick fram tills Serbien förlorade mot Österrike under första världskriget.

År 1918 upprättades en gemensam sydslavisk (jugoslavisk) stat, där Serbien blev en ledande part. Federationen upplöstes år 1992 när Slovenien, Kroatien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina förklarade sig självständiga. Detta blev startskottet på våldsamma krigshandlingar på Balkan under 1990-talet. Serbien och Montenegro var de enda kvar i Jugoslavien och år 2003 antog staten namnet Serbien och Montenegro, men staten upplöstes tre år senare.

Samhälle och politik

År 1989 blev Slobodan Milošević president och hans militant nationalistiska projekt med att förena alla etniska serber i ett ”Stor-Serbien” medförde stor olycka på Balkan. Därför blev Jugoslavien utestängda ur FN år 1992, och upplösningen av staten blev blodig. 1999 påbörjades massakrerna i Kosovo (en serbisk provins) som resulterade i att NATO bombade Serbien, som fick dra sig tillbaka. Motståndet mot Milošević ökade i slutet av 90-talet och år 2000 vann oppositionen valet. När Milošević vägrade avgå blev han avsatt av folket med stöd av polisen och militären.

År 2001 blev Milošević arresterad i Haag, anklagad för korruption och maktmissbruk, men han dog innan rättegången var över. Även andra ledare har senare blivit arresterade anklagade för brott mot mänskligheten, massmord, våldtäkt, misshandel, rån och etnisk rensning. År 2008 utropade sig Kosovo som självständig stat, något Serbien hävdade bröt mot folkrätten men som den Internationella straffdomstolen (ICC) godkände år 2010.

Ekonomi och handel

Kriget på 1990-talet och NATO-bombningarna år 1999 bidrog till stora skador på den serbiska ekonomin. När oppositionen vann valet år 2000 efterlämnade Milošević ett nedgånget land med en ekonomi som var hälften så stor som under 1990-talet. Sedan dess har omfattande reformer genomförts och en någorlunda stabil ekonomi med en svag tillväxt uppnåtts. Privatisering har varit centralt och investeringarna från utlandet ökar. Men Serbien står fortfarande inför flera stora ekonomiska utmaningar; hög arbetslöshet, stor statsskuld, brist på kompetens, omodern teknik inom industrin och brist på investeringar. Serbien arbetar för att bli medlem i EU och har sedan 2010 ett handelsavtal med EU. Serbien vill även bli medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO).

Skillnaden mellan stad och landsbygd är stor, och fattigdomen är som störst på landsbygden i de södra delarna av landet. Finanskrisen drabbade Serbien hårt, och 2012 nådde arbetslösheten en topp på 25,5%.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Serbien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 687 810 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,001
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  25,50
  Procent
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,787
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,667
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  5,60
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  56,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  101
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,9
  Hektar per person
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  37 667
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  5,28
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  0
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  42 084
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  31 193
  Personer
  Fredsindex
  1,851
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  97 000
  Internflyktingar
  Korruption
  39
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  31,18
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  68,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,8
  Procent av BNP
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  5,6
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,9
  Procent
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  6
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  17
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  16
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  19
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,2
  Procent
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,185
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  30,7
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  44,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  34,40
  Procent
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  88,1
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  24
  Procent
  Vattenkonsumtion
  5,2
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  4 272
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  43,9
  Procent
  Arbetslöshet
  13,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  41 431 648 801
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 901
  US Dollar
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  70,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Serbien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  440
  Personer
  Befolkningsantal
  8 762 027
  1000 invånare