[[suggestion]]
Seychellerna

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Victoria

Språk

Kreol* 89,1%, engelska* 5,1%, franska* 0,7%, övriga/ospecifierat 3,8%. (2010) *= officiellt språk

Religion

Katoliker 76,2 %, Protestanter 10,6% (anglikaner 6,1 %, pingstvänner 1,5%, sjundedagsadventister 1,2 %, övriga protestanter 1,6 %), andra kristna 2,4 %, hinduer 2,4 %, muslimer 1,6 %, övriga 1,1 %, ospecificerad/ingen 5,7 % (2010)

Befolkningsantal

92 430 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

455 kvadratkilometer

Valuta

Seychellisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

28 384 PPP$

Nationaldag

18 juni

Andra landsidor

Geografi

Ögruppen ligger i Indiska oceanen och räknas till Afrika. Landet består av 115 öar fördelat på två ögrupper över ett havsområde på en miljon kvadratkilometer. Huvudögruppen, med landets största ö Mahé, ligger längst i norr. I söder ligger en grupp med 83 korallöar, de flesta av dem obebodda och så låga att knappt ligger över havsytan vid högvatten. Huvudögruppen har en berggrund av granit och har smala kustremsor med ljusa, vackra stränder som omringar ett mer höglänt inland. Den högsta punkten ligger 906 meter över havet.

Seychellerna har ett tropiskt klimat med små årstidsvariationer och ligger utanför cyklonbältet. Seychellpalmen är berömt på grund av sina stora frukter. Frukterna kan bli en halv meter långa och väga 10-15 kilo och är de största frukterna på träd som man känner till. Det tar ungefär sju år för en frukt att bli mogen. Frukterna kallas för coco de mer (havets kokosnöt). Namnet beror på att frukterna spolades upp på stränder långt från Seychellerna, och att folket där då trodde att frukterna kom från stora växter på havsbottnen.

Historia

Den obebodda ögruppen Seychellerna registrerades av den portugisiska sjöfararen Vasco de Gama år 1502, men öarna var troligen kända sedan tidigare för de arabiska sjöfarare och handelsmän som seglade längs den östafrikanska kusten. En brittisk expedition besökte landet år 1609 och 100 år senare kom franska sjöfarare. Öarna annekterades av Frankrike år 1756. Franska bosättningar grundades år 1768 och plantagedrift påbörjades snabbt med utnyttjande av afrikanska slavar. Britterna tog kontroll över öarna år 1794, och övertog Seychellerna formellt år 1814 genom den så kallade Parisfreden.

Ögruppens strategiska läge gjorde öarna till en viktig telekommunikationscenter under de båda världskrigen. År 1948 valdes en lagstiftande församling och 1964 grundades de första politiska partierna. Landet fick inre självstyre år 1975 och full självständighet året därpå. 1977 genomförde France Albert René och partiet Seychelles People's Progressive Front (SPPF) en statskupp, och år 1979 blev Seychellerna efter en grundlagsändring en enpartistat. Regimen överlevde senare flera kuppförsök och ett invasionsförsök av legosoldater från Sydafrika år 1981.

Samhälle och politik

Efter att ha suttit vid makten sedan statskuppen år 1977, genomfördes en politisk uppmjukning av regimen ungefär år 1990. 1991 gick René och SPPF med på att tillåta fri partibildning, och en ny grundlag antogs 1993. René blev likväl kvar vid makten tills han drog sig tillbaka år 2004. SPPF har också vunnit varje val på Seychellerna sedan dess. Parlamentets beslut år 2006 att förbjuda politiska och religiösa organisationer från att driva radiostationer ledde till oroligheter.

Seychellerna förde under René en radikal, alliansfri politik. Landet har varit en drivande kraft för regionalt samarbete i Indiska oceanen, och var med och instiftade Indian Ocean Commission (IOC) år 1983. Landet stod också bakom deklarationen om regionen som en ”fredszon”. Seychellerna har samarbetat mycket med asiatiska länder, särskilt Kina. Seychellerna har också nära samarbeten med de stormakter det har historiska kopplingar till; Storbritannien och Frankrike. Förhållandet med USA har inte varit lika hjärtligt på grund av Seychellernas radikala utrikespolitik och motstånd mot militär närvaro från stormakter i Indiska oceanen.

Ekonomi och handel

Seychellernas geografiska läge medför vissa begränsningar för ekonomisk utveckling, särskilt svårt är det för ögruppen att bli självförsörjande på mat och andra industriprodukter. Trots detta har landet en av världens högsta genomsnittliga inkomster och en hög levnadsstandard med sociala tjänster och liten fattigdom. Ekonomin är i stor utsträckning baserad på intäkter från turismen, följt av fiske och försäljning av tonfisk.

Landet för en strängt reglerad turistpolitik för att inte få för många besökare i förhållande till Seychellernas befolkning, men landet uppskattar att de kan ta emot 200 000 turister per år (mest lyxturism). Ekonomins beroende av turism gör Seychellerna sårbart för ändringar i turisttrafiken, och landet har under de senaste åren strävat efter att få en mer diversifierad (varierad) ekonomi.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Seychellerna för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  18 900 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  39,30
  Procent
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,797
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  53,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  206
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  495
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  5,42
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  16,4
  Procent
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  16
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  66
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,41
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  56,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,6
  Procent av BNP
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,3
  Procent
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  14
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  66
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  19
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  94,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,5
  Procent
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  46,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  21,21
  Procent
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 497 959 569
  US Dollar
  BNP per invånare
  15 629
  US Dollar
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  58,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Seychellerna

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  95 235
  1000 invånare