[[suggestion]]
Sierra Leone

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Freetown

Etniska grupper

Temne 35 %, mende 31 %, lima 8 %, kono 5 %, kriole 2 %, mandingo 2 %, loko 2 %, andra/ospecificerad/ingen 15 % (2008)

Språk

Engelska (officiell), mende, temne, krio

Religion

Muslimer 60 %, kristna 10 %, inhemska religioner 30 %

Befolkningsantal

6 018 888 (2016)

Area

71 740 kvadratkilometer

Valuta

Leone

Bruttonationalinkomst per invånare

1 476 PPP$

Nationaldag

27 april

Andra landsidor

Geografi

Sierra Leones långa kust har många laguner och breda flodmynningar. På halvön Sierra Leone ligger skogsklädda berg. Inlandet består av grässlätter, savanntäckta platåer och mjuka kullar. Landet korsas av en rad floder som mynnar ut i Atlanten. I den inre delen av landet, mot gränsen till Guinea, ligger bergmassiv som når sin högsta punkt i Lomabergen, nästan 2000 meter över havet. Sierra Leone har ett tropiskt regnklimat och är Västafrikas fuktigaste land. Medeltemperaturen är cirka 25 grader året runt. I skogen och på savannen är mycket av den ursprungliga vegetationen ersatt av ditplanterad vegetation. Längs kusten växer mangroveskog. Stora däggdjur som elefanter, afrikanska bufflar, lejon och leoparder har minskat kraftigt i antal. 

Snabb befolkningstillväxt är en stor belastning på miljön i Sierra Leone. Skogsavverkning, överbetning, överfiske och ett utbrett svedjebruk leder till avskogning och utarmning av jorden.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sierra Leone, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Landet Sierra Leone grundades av frigivna slavar i slutet av 1700-talet. Då hade afrikanske folk invandrat till landet i flera hundra år. Lander var en brittisk koloni fram till självständigheten 1961. Auktoritärt styre, ekonomiskt förfall och korruption ledde till stort missnöje bland många invånare. Från 1978 var bara ett politiskt parti tillåtet. Dessutom blev landet indraget i Liberias inbördeskrig i början av 1990-talet. 

Efter en militärkupp år 1992 blev flera partier tillåtna, och val utlystes. Rebellgruppen RUF ville inte delta i den politiska processen, och inbördeskrig bröt ut i landet. Kriget varade i tio år, och ihågkommes för mycket brutala övergrepp mot civilbefolkningen. En rekordstor FN-insats bidrog till att kriget tog slut år 2002. Sedan dess har Sierra Leone arbetat med att bygga ett demokratiskt samhälle.

Samhälle och politik

Sierra Leone är en republik. Presidenten har den verkställande makten. Hen är stats- och regeringschef, och överbefälhavare över militären. Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet. Två partier har dominerat landets politik sedan självständigheten: Sierra Leones folkparti och Den allmänna folkkongressen. Under åren efter inbördeskriget har arbetet med försoning och återuppbyggande varit viktigt. En sanningskommission och en krigsförbrytardomstol instiftades med stöd från FN. Målet var att krigsherrarna skulle få stå till svars för vad de hade gjort.

Det har dock gjorts försök till statskupp även efter inbördeskrigets slut. Många är missnöjda över att levnadsvillkoren i landet inte har blivit bättre. Korruption är fortfarande ett stort problem, även bland politikerna i regeringen och inom rättsväsendet. 2014 drabbades landet av ett allvarligt utbrott av ebola. Nästan 4000 människor dog, och över 12 000 smittades av sjukdomen.

Ekonomi och handel

Sierra Leone kunde ha varit ett rikt land, eftersom det har mycket naturresurser - särskilt mineraler. Korruption, dålig ekonomisk styrning, inbördeskrig och ebolautbrott har dock satt käppar i hjulen för den ekonomiska utvecklingen, även om ekonomin växte under åren efter inbördeskrigets slut. Jordbruk är grunden för landets ekonomi, medan mineraler står för de största exportintäkterna. Mineralsektorn är dock känslig för svängningar i världsekonomin. När priset på järnmalm sjönk år 2014–2015 ledde det till ekonomisk nedgång och ökad arbetslöshet.

2013 startades ett femårigt nationellt utvecklingsprogram som skulle få fart på den ekonomiska utvecklingen. Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Storbritannien, Kina och USA är några av aktörerna som bidragit till programmet. Sammanlagt står det för ca en fjärdedel av Sierra Leones statsbudget. Målet är att göra Sierra Leone till ett medelinkomstland innan år 2035.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sierra Leone för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  537 600 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  52,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,422
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  52,90
  Procent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,266
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  38,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  75,6
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 309
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,18
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,9
  Procent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  50
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,740
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  30
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  30,36
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  89,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  4
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  25,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  9,4
  Procent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  111
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  4,4
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,4
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  48
  År
  Spridning av malaria
  379,7
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  999
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  34
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  125
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  301
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  57,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  32,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,3
  Procent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,650
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  37,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  50,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  12,40
  Procent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  20,3
  Procent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  5,1
  Procent
  Arbetslöshet
  4,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  3 775 047 334
  US Dollar
  BNP per invånare
  500
  US Dollar
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  13,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  15
  Personer
  Befolkningsantal
  7 719 729
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  10 765
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  681
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,419
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  49
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  48
  År
  Lyckoindexet
  4,37
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)