[[suggestion]]
Slovakien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bratislava

Etniska grupper

Slovaker 80,7%, ungrare 8,5%, romani 2%, andra/ospecificerad/ingen 8,8% (2011)

Språk

Slovakiska, ungerska, romani, ukrainska (2001)

Religion

Katoliker 62%, protestanter 8,2%, grekisk-katolska 3,8%, andra/ospecificerad 12,5%, ingen 13,4% (2011)

Befolkningsantal

5 455 802 (2016)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

49 035 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

30 460 PPP$

Nationaldag

1 september

Andra landsidor

Geografi

Norra och centrala delarna av Slovakien domineras av bergskedjan Karpaterna, med toppar på upp till 2655 meter över havet. Floder som rinner från bergen till slätterna kännetecknar landets södra del. De flesta mindre floder mynnar ut i floden Donau. Slovakien har ett kontinentalt klimat med kalla, torra vintrar och varma somrar. I bergsområdena är det både svalare och mer nederbörd än på slätterna i söder där huvudstaden Bratislava ligger. I det forna Tjeckoslovakien var kol en vanlig energikälla, och luftföroreningar i Slovakien är fortfarande ett stort problem. Utsläpp från industrin utgör ett stort miljöhot förutom att det är mycket hälsofarligt för landets befolkning. Lungcancer är vanligt i de mest förorenade områdena. Stora delar av skogen har förstörts av surt regn från Polen och det forna Östtyskland. Ökenspridning orsakas av jordbruket och gruvindustrin skapar också utmaningar på miljöområdet.

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Slovakien, skulle vi behöva 2.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Slovakien var en del av Österrike-Ungern fram till att första världskriget tog slut 1918. Då bildade landet en ny stat tillsammans med Tjeckien; Tjeckoslovakien. År 1938 ingick Storbritannien, Frankrike, Italien och Tyskland ett avtal om att dela upp landområdena i Tjeckoslovakien, och därmed blev Slovakien en självständig stat. Landet var allierat med Tyskland under andra världskriget.

Efter kriget blev Tjeckoslovakien återupprättat under stor inflytelse från det kommunistiska Sovjetunionen. Många slovaker önskade att Slovakien skulle fortsätta att vara en självständig stat, och den nationalismen levde vidare genom hela kalla kriget. Den fredliga ”sammetsrevolutionen” 1989 slutade med avveckling av det kommunistiska styret i Tjeckoslovakien och samtidigt blottlade det de motstridiga intressen mellan slovaker och tjecker. År 1993 delades Slovakien och Tjeckien men länderna har fortsatt att ha nära förbindelser.

Samhälle och politik

Slovakien är en parlamentarisk republik. Presidenten har en viss politisk roll, men den verkställande makten vilar huvudsakligen på premiärministern och regeringen. Nationalrådet, Slovakiens lagstiftande församling, har 150 medlemmar. Partisystemet är uppsplittrat och koalitionsregeringar har varit vanligt. Sedan slutet av 1990-talet har regeringen fokuserat på modernisering av ekonomin genom att locka till sig utländska investeringar. Dessa förändringar har lett till stora skillnader mellan rika och fattiga, där pensionärer och romer drabbats hårdast.

Slovakiens cirka 375 000 romer lever under mycket svåra förhållanden och de flesta bor i baracker i städernas utkanter. Under 2004 blev Slovakien medlem i både EU och försvarsalliansen NATO. De senaste åren har emellertid nationalistiska krafter växt sig starkare, något som har skapat ett starkt motstånd mot minoriteter. Protester mot EU:s krispaket och anklagelser om korruption har präglad politiken.

Ekonomi och handel

Slovakien har gått från planekonomi till marknadsekonomi. Övergången har gått långsamt på grund av korruption och politisk instabilitet, men Slovakien blev betraktat som ett av EU:s nya medlemstater med den starkaste ekonomi år 2004. Låga skatter har gjort landet attraktivt för utländska investerare och banksektorn är nästan helt i utländska händer.

Industrins- och jordbrukets andel av bruttonationalprodukt (BNP) har minskat sedan slutet av 1990-talet samtidigt som tjänstesektorn har ökat. Slovakien är beroende av import av olja och gas från Ryssland. Tjeckien och övriga EU-länder är andra viktiga handelspartners. Slovakiens vattendrag används för gods- och persontransporter och det finns förbindelser till floder i andra europeiska länder. Regeringen vill utnyttja landets centrala läge mitt på kontinenten och utveckla det till ett transportknytpunkt i Europa.

Trots finanskrisen 2008 gick Slovakien från att vara låntagare till bidraggivare i Världsbanken samma år. BNP sjönk lite under 2009 men kom raskt på benen igen, och samma år bytte Slovakien valuta till euro.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Slovakien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  12,60
  Procent
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,797
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  54,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  30 678
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  5,66
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,568
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  50
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  23,58
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  42,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  2,7
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  6
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  76
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  7
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  24
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  5
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,180
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  32,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  20,00
  Procent
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  93,4
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  82
  Procent
  Vattenkonsumtion
  2,3
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  15 499
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  5 137
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  25,2
  Procent
  Arbetslöshet
  6,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  95 617 670 260
  US Dollar
  BNP per invånare
  17 579
  US Dollar
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  81,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Slovakien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  220
  Personer
  Befolkningsantal
  5 449 816
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 620
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  949
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,855
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  80
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  6,20
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)