[[suggestion]]
Slovenien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Ljubljana

Etniska grupper

Slovener 83,1 %, serber 2 %, kroater 1,8 %, bosniaker 1,1 %, andra/ospecificerad/ingen 12 % (2002)

Språk

Slovenska (officiell) 91,1 %, serbkroatiska 4,5 %, andra eller ospecificerad 4,4 %, italienska, ungerska (2002)

Religion

Katoliker 57,8 %, muslimer 2,4 %, ortodoxa 2,3 %, andra kristna 0,9 %, andra/ospecificerad 26,5 %, ingen 10,1 % (2002)

Befolkningsantal

2 055 496 (2012)

Area

20 273 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

32 723 PPP$

Nationaldag

25 juni

Andra landsidor

Geografi

Slovenien är ett bergland. I nordväst ligger Triglav (2863 meter över havet) och är landets högsta berg. Mellan bergen ligger djupa brederoderade dalar. Floderna Sava, Drava, Mura och Soča rinner genom landet. Slovenien har ett kontinentalt klimat med varma somrar och kalla vintrar i inlandet samt Medelhavsklimat vid kusten. I de högsta delarna är det alpint klimat och nästan halva landet är täckt med skog. I de nedre delarna växer ek- och bokskogar som går över till blandskog och barrskog längre upp. Över trädgränsen finns det alpint ängvegetation. 75 däggdjur finns i Slovenien som bland annat björn, hjort och lodjur.

Miljöproblemen i Slovenien är speciellt försurningen från industrin. Floden Sava är mycket förorenat på grund av industri- och hushållsutsläpp medan kusten och havet är förorenat med tungmetaller och kemikalier. Skogen näta Koper är ödelagt av sur nederbörd.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Slovenien, skulle vi behöva 2.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det slovenska området i Centraleuropa var aldrig en egen stat utan underkastades bland annat av Karl den store, frankerna och tyska feodalherrar. På 1500-talet uppstod ett slovenskt skriftspråk och alla de slovenska områdena var under Habsburg. På 1700-talet uppstod en slovensk tidning, grammatik och historia och under 1800-talet blev den slovenska rörelsen starkare och politiska partier etablerades. Den sydslaviska (jugoslaviska) idén fick uppslutning och den nya staten upprättades år 1918. Slovenerna och kroaterna strävade efter inre självstyre medan serberna ville ha en stark och centralstyrt stat. Titos maktövertagande år 1945 ledde till en hårdhänt kommunism och 10 000 slovener, anklagade för antikommunism, avrättades. Militant serbisk nationalism på 1980-talet med Slobodan Milošević i spetsen var det som påbörjade slutet för Jugoslavien. Slovenien gick år 1989 starkt in för demokrati med starka protester från Serbien. Förhandlingarna ledde inte någon vart och Slovenien förklarade sig självständigt år 1991. Serbien angrep i samband med självständighetsförklaringen men drog sig tillbaka efter 10 dagar.

Samhälle och politik

Slovenien har den mest homogena befolkningssammansättningen av de tidigare jugoslaviska republikerna och utgjorde innan unionsupplösningen för den rikaste och mest industrialiserade delen. Drnovšek, statminister nästan sammanhängande från 1994 till 2002, får ofta äran för att ha lett Sloveniens lyckade övergång från planekonomi till marknadsekonomi. Efter en nedgångsperiod efter självständigheten upplevde Slovenien en god ekonomisk utveckling. Tillsammans med de historiska banden till väst och en stabil demokrati ledde till att Slovenien var en av de nya staterna i Östeuropa som klarade sig bäst. Slovenien höll, som enda land, en folkomröstning om medlemskap till NATO- och EU. I båda valen var det en majoritet som var för medlemskapen. Slovenien blev medlem i NATO och EU år 2004. Euron infördes år 2007.

Förhållandet mellan Slovenien och Kroatien har varit spänt på grund av en konflikt om ett viktigt fiskeområde i Piranabukten i det Adriatiska havet. Båda staterna gör också krav på fyra små byar.

Ekonomi och handel

Slovenien var innan upplösningen av Jugoslavien den rikaste och mest industrialiserade republiken i unionen. I perioden efter självständigheten hade landet en kortvarig ekonomisk nedgång. Efter ett par år sattes den ekonomiska tillväxten igång och arbetslösheten sjönk. Slovenien har idag en god infrastruktur och en välutbildad befolkning. I tjänstesektorn är det särskilt finansverksamheten (bank, försäkringar och liknande) och turism som är de viktigaste inkomstkällorna för Slovenien. De största industrigrenarna är metall- och verkstadsindustrin som står för en fjärdedel av landets samlade produktionsvärde. Landet har också en betydande elektronisk industri, textilindustri och tung industri. Det produceras kemikalier, näringsmedel, träbaserade produkter, skodon, motorfordon och annat.

Trots landets ekonomiska framgångar finns det några utmaningar. Arbetsmarknaden är lite flexibel och industrin får en hård konkurrent från bland annat Kina och Indien. Den globala finanskrisen år 2008 påverkade Slovenien och även om ekonomin är på bättringsvägen så är arbetslösheten fortfarande runt 10 procent.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Slovenien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  52 760 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  14,30
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,896
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,846
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  76
  År
  Lyckoindexet
  6,12
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  50,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  103
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  12 812
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  6,21
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,1
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  31
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 012
  Personer
  Fredsindex
  1,396
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  60
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  22,31
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  30,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,0
  Procent av BNP
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  80
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  9
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  1
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  5
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  6
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,7
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,053
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  41,2
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  36,67
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  76
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,6
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  6 370
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  6 728
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  16,9
  Procent
  Arbetslöshet
  5,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  48 769 655 479
  US Dollar
  BNP per invånare
  23 601
  US Dollar
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  78,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Slovenien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  69
  Personer
  Befolkningsantal
  2 081 260
  1000 invånare