[[suggestion]]
Somalia

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Mogadishu

Etniska grupper

Somali 85 %, bantu och övriga befolkningsgrupper 15 %

Språk

Somaliska, arabiska, italienska, engelska

Religion

Mestadels sunnimuslimer

Befolkningsantal

10,616,380 (uppskattning, juli 2015)

Area

637,657 kvadratkilometer

Nationaldag

1 juli

Andra landsidor

Geografi

Somalia har Afrikas längsta kust. Stora delar av landet är täckt av torra slättlandskap. Klimatet är varmt med oregelbunden nederbörd och torka. De mer fruktbara och odlingsbara områdena ligger i södra Somalia. Avskogning är ett allvarligt miljöproblem, vilket försvårar livssituationen för många av landets jordbruksarbetare. Somalia drabbades av tsunamin som slog in över den indiska kusten år 2004 och 300 personer miste livet. De sista åren har befolkningen drabbats av stora mängder nederbörd och kraftiga översvämningar. Bristen på rent vatten är ett stort hälsomässigt problem. 2010-2011 drabbades Somalia av den allvarligaste torkan på 60 år.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Somalia, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

I över 2500 år har Somalia varit befolkat av somalier. Sedan 900-talet, då huvudstaden Mogadishu upprättades, har landet varit övervägande muslimskt. Det som emellertid skapar konflikter i Somalia är uppdelningen av sex separata huvudklaner: Darod, Dir, Digili, Ishak, Hawiya och Rahanwin. Under dessa finns det ett antal underklaner som i sin tur är uppdelade i hundratals småklaner. Klansystemet i Somalia är präglat av maktkamp och våldsamma konflikter. Under kolonitiden var Somalia både under brittiskt, franskt och italienskt styre. År 1977 gick Somalia i krig mot Etiopien och försökte få tillbaka Ogaden-provinsen som innan kolonialiseringen var en del av det somaliska området. Somalia blev självständigt år 1960 och lite senare tog kommendanten Siad Barre makten i en militärkupp som stöddes av Sovjetunionen. År 1991 störtades diktatorn Barre och det utbröt ett inbördeskrig mellan flera klaner. Samma år förklarade det nordvästliga området, Somaliland, sin självständighet. År 1998 följde den nordöstliga regionen Puntland efter och förklarade sig tillfälligt självständigt. Den södra delen av landet styrs av olika rivaliserande grupper.

Samhälle och politik

Våld och laglöshet har präglat Somalia sedan presidenten Siad Barre störtades år 1991. Landet är idag utan en fungerande regering, polisstyrka eller ett nationellt rättsväsen. Befolkningen är beroende av klanväldet och förlitar sig på mer eller mindre officiella islamska rättsystem för att få beskydd. Inga allmänna val har hållts sedan 1960-talet. Alla övergångsregeringar sedan år 2000 har varit svaga och endast kontrollerat en liten del av landet. Regionen Puntland har de senaste åren haft stora utmaningar med piratverksamhet och somaliska pirater har blivit ett stort problem för det internationella fartygsledet i området. Merparten av de sydliga och centrala delarna av Somalia styrs av islamistiska grupper och präglas av konflikt. År 2010 var så många som var sjätte somalier flykting. Torkan som drabbade Somalia 2010-2012 har i kombination med konflikter medfört hungersnöd i stora delar av landet. Hungersnöden är som värst i de sydliga delarna av landet som kontrolleras av den extrema islamistiska gruppen al-Shabaab. En ny regering med internationellt stöd kom till makten 2012. Den afrikanska fredsstyrkan Amisom kunde 2012 inta flera viktiga städer som tidigare behärskats av al-Shabaab.

Ekonomi och handel

Somalisk ekonomi går i stor grad hand i hand med den politiska situationen i landet. Det saknas ocskå en fungerande infrastruktur. Jordbruk i form av djurhushållning ger arbete till en stor del av befolkningen. Exportintäkterna kommer också huvudsakligen från boskapsgårdar. Den sista tiden har intäkterna från boskapshandeln gått ner eftersom många Gulfstater har förbjudit import av somaliskt nötkreatur. Orsaken är att man befarar att boskapen är smittade av sjukdomen Rift Valley Fever, som kan överföras från djur till människor. Den somaliska ekonomin är vidare beroende av överföringar från somalier som bor i utomlands. Årligen överför emigrerade somalier cirka 12 miljarder dollar till släktingar i hemlandet. Trots att det saknas en central makt har servicesektorn växt och det finns privata initiativ inom kommunikation och infrastruktur. Likväl är en reell förbättring av den ekonomiska situationen och tillgång till utvecklingsbistånd tillsvidare problematisk på grund av interna konflikter i landet.

Källor: BBC, Aftenposten (2007), Fellesrådet för Afrika (2006), CIA - The World Factbook, Landguiden

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Somalia för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Gå til statistikken for landet