[[suggestion]]
Somalia

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Mogadishu

Etniska grupper

Somali 85 %, bantu och övriga befolkningsgrupper 15 %

Språk

Somaliska, arabiska, italienska, engelska

Religion

Mestadels sunnimuslimer

Befolkningsantal

10,616,380 (uppskattning, juli 2015)

Area

637,657 kvadratkilometer

Nationaldag

1 juli

Andra landsidor

Geografi

Somalia har Afrikas längsta kust. Stora delar av landet är täckt av torra slättlandskap. Klimatet är varmt med oregelbunden nederbörd och torka. De mer fruktbara och odlingsbara områdena ligger i södra Somalia. Avskogning är ett allvarligt miljöproblem, vilket försvårar livssituationen för många av landets jordbruksarbetare. Somalia drabbades av tsunamin som slog in över den indiska kusten år 2004 och 300 personer miste livet. De sista åren har befolkningen drabbats av stora mängder nederbörd och kraftiga översvämningar. Bristen på rent vatten är ett stort hälsomässigt problem. 2010-2011 drabbades Somalia av den allvarligaste torkan på 60 år.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Somalia, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

I över 2500 år har Somalia varit befolkat av somalier. Sedan 900-talet, då huvudstaden Mogadishu upprättades, har landet varit övervägande muslimskt. Det som emellertid skapar konflikter i Somalia är uppdelningen av sex separata huvudklaner: Darod, Dir, Digili, Ishak, Hawiya och Rahanwin. Under dessa finns det ett antal underklaner som i sin tur är uppdelade i hundratals småklaner. Klansystemet i Somalia är präglat av maktkamp och våldsamma konflikter. Under kolonitiden var Somalia både under brittiskt, franskt och italienskt styre. År 1977 gick Somalia i krig mot Etiopien och försökte få tillbaka Ogaden-provinsen som innan kolonialiseringen var en del av det somaliska området. Somalia blev självständigt år 1960 och lite senare tog kommendanten Siad Barre makten i en militärkupp som stöddes av Sovjetunionen. År 1991 störtades diktatorn Barre och det utbröt ett inbördeskrig mellan flera klaner. Samma år förklarade det nordvästliga området, Somaliland, sin självständighet. År 1998 följde den nordöstliga regionen Puntland efter och förklarade sig tillfälligt självständigt. Den södra delen av landet styrs av olika rivaliserande grupper.

Samhälle och politik

Våld och laglöshet har präglat Somalia sedan presidenten Siad Barre störtades år 1991. Landet är idag utan en fungerande regering, polisstyrka eller ett nationellt rättsväsen. Befolkningen är beroende av klanväldet och förlitar sig på mer eller mindre officiella islamska rättsystem för att få beskydd. Inga allmänna val har hållts sedan 1960-talet. Alla övergångsregeringar sedan år 2000 har varit svaga och endast kontrollerat en liten del av landet. Regionen Puntland har de senaste åren haft stora utmaningar med piratverksamhet och somaliska pirater har blivit ett stort problem för det internationella fartygsledet i området. Merparten av de sydliga och centrala delarna av Somalia styrs av islamistiska grupper och präglas av konflikt. År 2010 var så många som var sjätte somalier flykting. Torkan som drabbade Somalia 2010-2012 har i kombination med konflikter medfört hungersnöd i stora delar av landet. Hungersnöden är som värst i de sydliga delarna av landet som kontrolleras av den extrema islamistiska gruppen al-Shabaab. En ny regering med internationellt stöd kom till makten 2012. Den afrikanska fredsstyrkan Amisom kunde 2012 inta flera viktiga städer som tidigare behärskats av al-Shabaab.

Ekonomi och handel

Somalisk ekonomi går i stor grad hand i hand med den politiska situationen i landet. Det saknas ocskå en fungerande infrastruktur. Jordbruk i form av djurhushållning ger arbete till en stor del av befolkningen. Exportintäkterna kommer också huvudsakligen från boskapsgårdar. Den sista tiden har intäkterna från boskapshandeln gått ner eftersom många Gulfstater har förbjudit import av somaliskt nötkreatur. Orsaken är att man befarar att boskapen är smittade av sjukdomen Rift Valley Fever, som kan överföras från djur till människor. Den somaliska ekonomin är vidare beroende av överföringar från somalier som bor i utomlands. Årligen överför emigrerade somalier cirka 12 miljarder dollar till släktingar i hemlandet. Trots att det saknas en central makt har servicesektorn växt och det finns privata initiativ inom kommunikation och infrastruktur. Likväl är en reell förbättring av den ekonomiska situationen och tillgång till utvecklingsbistånd tillsvidare problematisk på grund av interna konflikter i landet.

Källor: BBC, Aftenposten (2007), Fellesrådet för Afrika (2006), CIA - The World Factbook, Landguiden

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Somalia för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 760 370 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,518
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  37,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  73,6
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  609
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,05
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,3
  Procent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  1 837
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  3,367
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  14
  Antal avrättade
  Korruption
  10
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  57,24
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  113,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  591
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,5
  Procent av BNP
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  15,0
  Procent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  127
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  6,1
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  52
  År
  Spridning av malaria
  36,7
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  1 390
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  39
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  64
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  266
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  20,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  24,36
  Procent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  14
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  29,9
  Procent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  11,7
  Procent
  Arbetslöshet
  14,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  7 052 000 000
  US Dollar
  BNP per invånare
  478
  US Dollar
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  2,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Somalia

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  9 265
  Personer
  Befolkningsantal
  15 181 925
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 044 742
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  29 272
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  825 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  53
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  50
  År
  Lyckoindexet
  4,67
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)