[[suggestion]]
Spanien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Madrid

Etniska grupper

En blandning mellan europeiska och skandinaviska folkslag

Språk

Spanska (officiell), katalanska, galliska, baskiska

Religion

Katoliker 94 %, andra/ospecificerat/ingen 6 %

Befolkningsantal

48 563 476 (2016)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk monarki

Area

505 307 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

36 305 PPP$

Nationaldag

12 oktober

Andra landsidor

Geografi

Spanien är ett av de mest bergiga länderna i Europa. Bergskedjorna Pyrenéerna och Sierra Nevada är dominerande i de nordöstra och södra delarna av landet, medan Kantabriska bergen reser sig 2500 meter över havet i landets norra del. Mitt i landet ligger en höglandsplatå med nästan inga träd, med magra jordar och ett hårt klimat. Höglandsområdet omges av dalgångar på flera håll som bildats av floderna Ebro och Guadalquivir. Längs kusten i norr och söder är det bördiga slätter. Höjdskillnaderna gör att det finns stora klimatvariationer mellan landets regioner. Den norra kusten har ett typiskt atlantiskt klimat, medan det längre söderut är betydligt varmare. I centrala inlandet kan det vara upp till 40 grader på sommaren och betydligt kallare än resten av landet under vintermånaderna. Erosion och bränder under sommaren hotar de stora skogsområdena i landet och myndigheterna har genomfört omfattande nyplanteringsprogram. Spanien har höga halter av luftföroreningar och är sårbart för utsläpp från oljetankfartyg som passerar kusterna.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Spanien, skulle vi behöva 2.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Fenicierna och karthagerna styrde dagens Spanien fram till ca år 200 f.Kr. då romarna erövrade området och grundlade provinsen Hispania. När det Romerska riket gick under på 400-talet föll Spanien under olika gotiska härskare, innan landet erövrades av arabiska styrkor och underkastades Bagdadkalifatet på 700-talet. Under de följande århundradena utvecklades det arabiska Spanien till ett kulturellt, vetenskapligt och ekonomiskt centrum i södra Europa. Under 1200-talet tvingades araberna söderut, och dagens Spanien delades upp mellan de olika furstendömena som först mot slutet av 1400-talet förenades till ett enhetligt rike. Efter Christofer Columbus resor till Syd- och Centralamerika införlivades dessa områden i det spanska riket, som snabbt växte till det starkaste i västvärlden. Den snabba uppgången avtog dock under 1500- och 1600-talet då Spanien upplevde ekonomisk kollaps och befolkningsminskning eftersom stora skaror flyttade till kolonierna, som blev alltmer självständiga. På 1800-talet förlorade landet alla sina viktiga kolonier i Sydamerika och reducerades till en bakåtsträvande och obetydlig europeisk stat. Efter år av diktatur utbröt inbördeskrig 1936, ett krig som vanns av styrkor tillhörande fascisten Francisco Franco, som styrde landet med hård hand till sin död 1975. Sedan dess har Spanien utvecklats till ett viktigt land i den europeiska och globala politiken och handeln.

Samhälle och politik

Spansk politik präglas av spänningar mellan centralmakten och regionerna där i synnerhet Baskien och Katalonien fått betydande intern självständighet genom egna folkvalda församlingar. Flera regioner har egna polisstyrkor och kontrollerar sina egna tullbestämmelser. Spanien är idag en fullvärdig västerländsk demokrati och har lagt bakom sig korruptionen och polisstaten som präglade landet under Franco. Landet styrs formellt av kungen, som utser premiärministern på grundval av regelbundna val. Under årtiondena efter Franco har moderata högerpartiet Partido Popular (PP) och socialistpartiet varit de ledande aktörerna i styret av landet. Båda partierna har styrt mot den politiska mitten och varit beredda att göra ideologiska kompromisser för att nå resultat. Viktiga politiska frågor är regleringen av den ständigt ökande invandringen från Afrika och hanteringen av den baskiska separatiströrelsen ETA. Sedan Spanien gick med i EU 1985 har landet intagit en alltmer central roll i den fortsatta utvecklingen av det europeiska samarbetet.

Ekonomi och handel

Från att ha varit ett fattigt jordbruksland i början av 1980-talet har landet utvecklat en avancerad ekonomi med industri och ett varierat tjänsteutbud. I synnerhet har turistnäringen tagit fart och Kanarieöarna besöks årligen av hundratusentals turister. Regionala skillnader gör sig påminda även i ekonomin. I området runt Madrid och längre norrut mot Atlantkusten är inkomst- och sysselsättningsnivån betydligt högre än i de södra regionerna Andalusien och Extremadura. Privatisering och ökade stimulanser till det privata näringslivet bidrog till att landet upplevde en stark tillväxt under stora delar av 1990-talet. Den starka ekonomin gjorde Spanien till en av grundarna av den europeiska valutaunionen när den lanserades 1999. Fram tills år 2008 räknades den spanska ekonomin till en av de dynamiska innanför EU, men den globala ekonomiska krisen drabbade landet hårt och arbetslösheten har stigit kraftigt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Spanien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Gå til statistikken for landet