[[suggestion]]
Sri Lanka

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Colombo

Etniska grupper

Singaleser 73,8%, singalesiska moors 7,2%, indiska tamiler 4,6%,singalesiska tamiler 3,9%, övriga och ospecificerade 10,5% (2001)

Språk

Singalesiska (officiellt och nationellt språk), tamil (nationellt språk), andra

Religion

Buddhister 69,1%, muslimer 7,6%, hinduer 7,1%, kristna 6,2%, ospecificerad 10% (2001)

Demokrati och statsskick

Republik

Bruttonationalinkomst per invånare

12 313 PPP$

Andra landsidor

Geografi

Sri Lanka är en ö belägen i Indiska oceanen. Landskapet på ön kan delas in i tre huvudtyper: det regniga låglandet i söder, det torra låglandet i norr och höglandet i söder. Det högsta berget, Adams Peak, reser sig 2238 meter över havet. Ner från bergen flyter floder i många olika riktningar. Längs kusten finns sandstränder och laguner. Klimatet är tropiskt och varmt, med små skillnader mellan årstiderna. Temperaturen varierar dock mellan landets regioner. I den sydvästra delen är det varmt och fuktigt, i norr är det torrt och mycket varmt och i höglandet i söder är det kallare. Sri Lankas största miljöproblem är den snabba avskogningen. Denna har lett till omfattande erosion, förstörelse av livsmiljöer för djur och ökad sårbarhet för översvämningar. På 1970-talet startade myndigheterna ett trädplanteringsprojekt. De har också förbjudit export av timmer och avverkning av skogar som ligger mer än 1500 meter över havet. Åtgärderna har tyvärr visat sig ha liten effekt och Sri Lankas skogar fortsätter att försvinna.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sri Lanka, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Innan Sri Lanka upptäcktes av portugiserna 1505 fanns det två singalesiska kungariken i söder och ett tamilskt rike i norr. Trots hårt motstånd från invånarna koloniserade portugiserna ön snabbt. I mitten av 1600-talet fördrevs portugiserna av holländarna, som i sin tur besegrades av britterna i slutet av 1700-talet. Britterna inrättade stora te- och gummiplantager, införde pengaekonomi och tvingade invånarna att betala skatt. Som en reaktion på den koloniala makten växte det fram en befrielserörelse som krävde självständighet. Först 1948 blev landet en självständig stat i det brittiska samväldet. Motsättningarna mellan singaleser och tamiler växte. En av orsakerna var att den singalesiska majoriteten av befolkningen fick särskilda förmåner. I övrigt beslutades att det officiella språket skulle vara singalesiska. Buddhismen, som är singalesernas religion, antogs som officiell statsreligion. En tamilsk radikal rörelse kallad Tamilska tigrarna (LTTE) växte fram och krävde en självständig tamilsk stat. Mellan år 1983 och 2009 härjades landet av ett inbördeskrig på grund av konflikten mellan singaleserna och tamilerna.

Samhälle och politik

Sri Lanka är ett demokratiskt land och maktskifte sker genom allmänna val. Landets författning antogs 1978 och bygger på den franska modellen där presidenten har en stark ställning. President och parlament väljs vart sjätte år. Även om Sri Lanka i första hand är ett demokratiskt land har det förekommit flera exempel på maktmissbruk, korruption, valfusk och politiskt förtryck. Konflikten mellan landets regering och Tamilska tigrarna (LTTE) har påverkat politiken. Efter flera fredsprocesser slutade kriget år 2009 där regeringsstyrkan besegrade tamilerna militärt. En politisk lösning har uteblivit. Kriminaliteten är den högsta i Sydasien och utförs ofta av deserterade soldater från bägge sidor. De senaste decennierna har fattigdomen minskat i landet men trots detta befinner sig runt en fjärdedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. I liknelse med andra länder i regionen har landet ett relativt välfungerande välfärdssystem. Flera hälsotjänster är gratis och det finns många sjukhus. Kvinnornas position i landet är svag och det förekommer mycket diskriminering i arbetslivet och utbildningssystemet.

Ekonomi och handel

Sri Lankas ekonomi byggde tidigare på jordbruk och enkel industri. Mot slutet av 1960-talet svarade te, kokos och gummi för 90 procent av exportinkomsterna. Idag utgör dessa varor endast 20 procent av intäkterna. Textilindustrin, tjänstesektorn och byggbranschen har tagit över och genererar idag betydande inkomster till landet. Turismen är också en viktig inkomst och många hoppas på att freden ska ge turistnäringen en uppsving. Sri Lankas exportinkomster är inte tillräckliga för att täcka importen. Detta har medfört att landet har en stor utlandsskuld. Ekonomin styrs till stor del av låneinstitut som Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken. Dessa har bland annat krävt att landet ska privatisera och minska den offentliga sektorn. Arbetslösheten i Sri Lanka har minskat under de senaste åren men är fortfarande ett stort problem. Arbetslösheten är omkring tio procent men den tenderar att vara högre bland kvinnor och ungdomar.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sri Lanka för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  297 010 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  4,10
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,664
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  15,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  18 394
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,89
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,1
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  10 165
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,954
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  38
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  39,61
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  84,9
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,2
  Procent av BNP
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  10,9
  Procent
  Under normalvikten barn
  15,1
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,2
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  38
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  6
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  20
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  64
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  91,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,1
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,386
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  27,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  35,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  5,78
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  531
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  95,6
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  20,7
  Procent
  Arbetslöshet
  4,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  87 357 205 923
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 074
  US Dollar
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  34,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  950
  Personer
  Befolkningsantal
  20 950 041
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  134 581
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 450
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,770
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  42 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  4,37
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)