[[suggestion]]
Storbritannien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

London

Språk

Engelska, walesiska, galliska

Religion

Kristna 71 %, muslimer 3 %, hinduer 1 %, andra/ospecificerade/ingen 25 % (2001)

Befolkningsantal

62 066 350

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

243 610 km2

Valuta

Pund

Bruttonationalinkomst per invånare

42 656 PPP$

Nationaldag

Andra lördagen i juni

Andra landsidor

Geografi

Storbritannien är en union bestående av fyra områden: England, Wales, Nordirland och Skottland. Merparten av Wales och Skottland består av högländer, med dalar, sjöar och trånga fjordar. England och Nordirland består av slättlandskap med långsträckta åsar. De brittiska öarna ligger på den europeiska kontinentalsockeln, vilket resulterar i grunda farvatten som är idealiska för fiske. Klimatet är tempererat med mycket nederbörd under hela året. Temperaturerna varierar lite och påverkas av den varma Golfströmmen som löper längs öns västkust. Det är varmast och torrast i de sydöstra delarna som påverkas av närheten till kontinenten. Det är kallast och fuktigast i norr, där klimatet påminner om den norska västkusten. Storbritannien kämpar med allvarliga miljöproblem. Luftkvaliteten i städerna är mycket dålig och utsläpp från industrin förorenar dricksvattnet. Regeringen lade fram omfattande initiativ under 1970- och 80-talet som sakta men säkert har förbättrat situationen. 

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Storbritannien, skulle vi behöva 2.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De brittiska öarna erövrades av romarna år 100 f.Kr. Öarna hade dittills varit befolkade av kelter och andra folk som vi vet lite om. När romarna drog sig tillbaka på 400-talet erövrades öarna och plundrades flera gånger av normander, skandinaviska vikingar och saxare. Omkring år 1100 grundades kungarikena England och Skottland. De två grannarna utkämpade många krig och strider fram till 1707 då de gick samman i ett förenat kungarike. De följande årtiondena erövrade brittiska sjömän och upptäcktsresande stora territorier över hela världen. En viktig orsak till att britterna lyckades bygga historiens största imperium var det teknologiska försprång som de fick i och med den industriella revolutionen i Storbritannien under 1800-talet. Landet var en av de viktigaste aktörerna i båda världskrigen på 1900-talet, och efter andra världskriget omvandlades de flesta delarna av imperiet till självständiga stater.

Efter 1945 började britterna bygga upp en välfärdsstat.  Mellan 1950- och 60 var den ekonomiska tillväxten hög och minskade igen under 1970-talet. Margaret Thatcher och det konservativa partiets valseger år 1979 innebar en politisk förändring i landet, då skatterna sänktes och marknadskrafterna fick större inflytande över politiken. Detta ledde till en hög arbetslöshet i landet. Sedan 1997 har landets styre skiftat mellan de olika politiska partierna.

Under efterkrigstiden profilerade sig Storbritannien som en viktig aktör i internationell politik samtidigt som landet var påverkad av Nordirlands kamp för självständighet. Nordirland fick ett begränsat självstyre efter ett fredsavtal år 1998.

Samhälle och politik

Storbritannien är en konstitutionell monarki, där statsministern utövar den verkliga makten. Det brittiska underhuset är ett av världens äldsta parlament och härstammar från sammanslagningen mellan Skottland och England år 1707. Politiken domineras av arbetarpartiet (Labour) och det konservativa partiet (Tory), men även ett antal småpartier har platser i parlamentet. År 2010 fick arbetarpartiet och det konservativa partiet ingen egen majoritet. Det konservativa partiet skapade landets första koalitionsregering sedan andra världskriget tillsammans med liberaldemokraterna.

Storbritannien har en av de fem permanenta platserna i FN:s säkerhetsråd och är en av de ledande aktörerna i Europeiska unionen (EU) och NATO. Landet har mycket stort inflytande på internationell politik och har en lång tradition av samarbete med USA. Storbritannien har starka band till sina forna kolonier och många invandrare från dessa länder har bidragit till att göra landet mångkulturellt och mångetniskt. Arbetslösheten i landet är låg och en stark välfärdsstat innebär att landet har en av världens högsta levnadsstandarder.

Den 23 juni 2016 hölls en omröstning angående om England skulle vara kvar i EU eller inte, även kallat Brexitomröstningen. Folket röstade då för att landet skulle lämna EU. Efter omröstningen meddelade Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron, som drivit att landet skulle stanna kvar i EU, att han skulle avgå.  Theresa May blev hans efterträdare som partiledare för det konservativa Torypartiet. 

8 juni 2017 utlyste den nuvarande premiärministern i landet Theresa May ett nyval. Detta skedde på grund av Brexit. May ville stärka sin makt i förhandlingarna om Brexit i EU. Valet gick dock inte som Therese tänkt sig, då inget parti fick någon egen majoritet.

Ekonomi och handel

Storbritannien är en av världens största ekonomier, och var med och grundade organisationen G8 som samlar världens rikaste länder. En procent av arbetskraften arbetar i ett högt utvecklat jordbruk som producerar mer än 60 procent av landets behov av jordbruksprodukter. Ända sedan den industriella revolutionen och fram till efterkrigstiden var Storbritannien ett av världens ledande industriländer, men under de senaste decennierna har industrin fått ge vika för finansbolag, försäkringsbolag, investeringsbolag och turism. Landet har en omfattande oljeindustri men är beroende av att importera olja för att tillgodose sina behov.

London är ett viktigt ekonomiskt centrum och står för fler finansiella transaktioner än någon annan stad i världen. På grund av detta blev landet hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008-2009. På senare år har eurokrisen i EU också påverkat Storbritanniens ekonomi mycket, inte minst för att efterfrågan på brittisk export har minskat. Under 2013-2014 var ekonomin och landets BNP ungefär samma som före 2008 års finanskris. I och med att Storbritannien håller på att träda ur EU pågår förhandlingar om hur handeln kan komma att se ut. Många stora företag har hotat att lämna Storbritannien i och med Brexit, något som skulle kunna påverka Storbritanniens ekonomi.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Storbritannien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,835
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  79,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  419 820
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  6,50
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  4,2
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  29
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,876
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  80
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  22,23
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  34,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,8
  Procent av BNP
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,9
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  80
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  9
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  14
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  9
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,7
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,131
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  36,2
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  32,00
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  95,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  98
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  63 748
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  5 130
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  14,8
  Procent
  Arbetslöshet
  4,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  2 637 866 340 434
  US Dollar
  BNP per invånare
  39 954
  US Dollar
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  94,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Storbritannien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  36 383
  Personer
  Befolkningsantal
  66 573 504
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  245
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  162 203
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,922
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  82
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  78
  År
  Lyckoindexet
  7,05
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)