[[suggestion]]
Sudan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Khartoum

Etniska grupper

Sudanesiska araber (ca 70%), fur, beja, nubier, fallata

Språk

Arabiska (officiell), engelska (officiell), nubiska, ta bedawie, fur

Religion

Sunnimuslimer, en kristen minoritet, lokala religioner

Befolkningsantal

36,108,853 (2015)

Demokrati och statsskick

Federal republik- övergångsregering

Area

1,861,484 kvadratkilometer

Valuta

Sudanesiskt pund

Bruttonationalinkomst per invånare

4 730 PPP$

Nationaldag

1 januari

Andra landsidor

Geografi

Längst norrut ligger stora, karga ökenområden. I den södra delen övergår öknen i halvöken och slätter. Små bergskedjor skär genom slätterna i hela landet och utgör naturliga gränser mot det etiopiska höglandet i söder och Chad i söder och sydväst. Nilen sträcker sig genom hela landet och omges av en smal remsa av bördig jordbruksmark genom annars torra områden. Klimatet i Sudan varierar från torrt ökenklimat i norr till tropiskt och fuktigt i sydost. Temperaturen är genomgående hög och kan nå 50 grader som varmast. Den största säsongsmässiga variationen är nederbörden, som faller ojämnt över året med koncentrerade regnperioder. Stora delar av landet är helt beroende av nederbörd och drabbas av akut torka när regnet uteblir. Sudans största miljöproblem är ökenutbredning och brist på rent dricksvatten.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sudan, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Norra Sudan har påverkats av de mäktiga rikena i grannlandet Egypten. Sudanesiska och egyptiska folk hade regelbunden kontakt längs Nilen, och under flera hundra år styrde sudanesiska faraoner över Egypten och norra Sudan. Området har varit underlagt olika härskare, som kungadömet Meröe, egyptiska muslimska mamelucker och det Osmanska riket. Storbritannien ökade sitt inflytande på 1850-talet och efter att ha slått ned ett uppror 1924 delades Sudan in i en nordlig och en sydlig koloni. Efter andra världskriget slogs norra och södra Sudan samman till ett land som blev självständigt 1956. Kort efter självständigheten utbröt inbördeskrig i södra Sudan på grund av myndigheternas olikabehandling av norra och och södra Sudan. Svaga regeringar, militärkupper och inbördeskrig avlöste varandra fram till 1972, då ett fredsavtal undertecknades. Efter flera år av ökande islamisering bröt krig ut igen 1983, när regeringen skulle införa sharialagar (islamisk lag) i hela landet. Kriget varade till 2005, då ett nytt fredsavtal undertecknades. Sex år efter fredsavtalet hölls en folkomröstning och den 9:e juli 2011 delades Sudan i två självständiga stater, Sudan och Sydsudan.

Samhälle och politik

Sudan styrs idag närmst diktatoriskt av Omar Hassan al-Bashir som kom till makten efter en militärkupp 1989. al-Bashir är en högervriden arabisk nationalist och har fört en aggressiv politik gentemot landets icke-arabiska befolkning. Sedan 2003 har den västra Darfur-provinsen härjats av ett inbördeskrig som till stor del beror på konflikten mellan nord och syd, samt villkoren i fredsavtalet 2005. Mer än fem miljoner människor är på flykt i sitt eget land, och flera miljoner har flytt till grannländerna. Landet saknar vägar, har dåliga sanitära förhållanden och brist på strömförsörjning. De statliga institutionerna fungerar inte och flera områden styrs av rena sharialagar som är starkt diskriminerande, i synnerhet mot icke-muslimer och kvinnor. Efter Sydsudans utbrytande i juli 2011 har parterna inte blivit eniga om bland annat gränsdragningarna och fördelningen av Sudan skuld (från innan uppdelandet) och naturresurser som olja och vatten. Sudan kämpar också med oroligheter i flera regioner som blå Nilen och södra Kordofan (en annan nordsudansk delstat).

Ekonomi och handel

Sudan var länge ett av Afrikas fattigaste länder och fortfarande lever många under fattigdomsgränsen. En period hade Sudan en växande ekonomi på grund av oljeproduktionen men efter Sydsudans utbrytning förlorade landet mycket av sina oljeresurser, eftersom det mesta av oljan finns i södra Sudan och i omtvistade gränsområden. Samtidigt är Sydsudan beroende av Sudan på grund av den oljeledning som går genom Sudan till Röda havet. Ibland stänger Sudan av ledningen och ibland tappar de olja från den, vilket leder till stora konflikter mellan länderna. Jordbruket är också en viktig näring med hänsyn till sysselsättning och intäkter. Mycket av jordbruket är inriktat mot självförsörjning men Sudan har även en betydande jordbruksexport, speciellt av bomull. Områdena runt Nilen har särskilt bördig jord. Efter många decennier av väpnad konflikt saknar landet det väg- och energinät som krävs för att skapa ett effektivt näringsliv. Myndigheterna är också väldigt korrupta.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sudan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  1 879 358
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  8,3
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  10,3
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  41 511 526
  1000 invånare
  Antal fertila
  4,1
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,575
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,502
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  62
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  64
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  60
  År
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  14,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  91,6
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  10 209
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  746 758
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  924 810
  Personer
  Internflyktingar
  2 072 000
  Internflyktingar
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  1 314
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  3,155
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  45
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  94
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  34
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,839
  Skala
  Avrättningar
  2
  Antal avrättade
  Korruption
  16
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  108,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  70,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  58,6
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  55,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  24
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  22,7
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  18,1
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  21 758 644 000
  US dollar