[[suggestion]]
Surinam

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Paramaribo

Etniska grupper

Hindustani 37 %, kreol 31 %, javaneser 15 %, maroons 10 %, amerikaindianer 2 %, kineser 2 %, andra/ospecificerad/ingen 3 %

Språk

Nederländska (officiell), engelska, sranang tongo, karibisk hindustani, javanesiska

Religion

Hindu 27,4 %, protestanter 25,2 %, katoliker 22,8 %, muslimer 19,6 %, folktro 5 %

Befolkningsantal

566 846 (2013)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

163 821 kvadratkilometer

Valuta

Surinamesisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

14 967 PPP$

Nationaldag

25 november

Andra landsidor

Geografi

Nästan 90 procent av Surinam består av tropisk regnskog som nästan är ogenomtränglig och därmed bor majoriteten av befolkningen längs kusten. Genom regnskogen rinner flera floder och skogen har över 2000 träarter. Den biologiska mångfalden är stor men både floran och faunan i landet hotas av landets utveckling. Däggdjursfaunan är rik och i Surinam lever bland annat apor, myrslokar, hjortar, jaguarer och bältdjur. Nära 700 fågelarter är registrerade i landet med bland annat papegojor, kolibrier och 50 arter av örnar och falkar. Det finns också många ormar och amfibier i Surinams regnskog.

Den nordliga delen av landet består av lågland och längs kusten växlar det mellan sandstränder, mangroveskogar och träskmark. I söder ligger en del av Guyanahöglandet. Klimatet är fuktigt året runt med en jämn temperatur runt 27 grader.

Miljöproblemen i Surinam är avskogning och förorening i en del floder på grund av gruvaktivitet.

Earth Earth

2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Surinam, skulle vi behöva 2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

När spanjorerna "upptäckte" kusten år 1498 var området tunt befolkat av karibie- och arawakindianer. Området blev dock inte intressant förrän på 1600-taletdå kakao-, socker-, kaffe- och bomullsplantage grundades. I dessa plantager användes afrikanska slavar. År 1667 bytte Storbritannien rättigheterna över Surinam med Nederländerna i utbyte för Niew Amsterdam (New York). Nederländerna lade lite vikt på kolonin där slavuppror var mycket utbrett. När slaveriet förbjöds år 1863 emigrerade ett stort antal arbetare från Indien, Java och Kina, något som gjorde Surinams befolkning mycket heterogent. År 1954 fick Surinam inre självstyre och år 1975 full självständighet. På grund av de dåliga utsikterna för skolgång, arbete och social säkerhet lämnade ungefär halva befolkningen landet efter självständigheten för att pröva lyckan i Nederländerna.

Samtidigt har Surinams frigörelsearmé sedan år 1984 drivit en väpnad konflikt och genomfört sabotage från grannlandet franska Guyana. Etniska motsättningar och korruption är några av orsakerna till att det år 1986 bröt ut ett inbördeskrig i Surinam. Detta tog slut år 1992 genom ett fredsavtal. 

Samhälle och politik

Efter självständigheten klarade inte regeringen med att få landet snabbt på fötter vilket orsakade en statskupp år 1980. Ett radikalt reformprogram sattes ingång och USA och Nederländerna suspenderade all ekonomiskt och militärt samarbete. Internationell press gjorde att ett val hölls år 1987. En ny statskupp genomfördes år 1990 men nya val hölls igen år 1991 där den koalitionen som vann har suttit vid makten, förutom vissa perioder, oavbrutet fram till idag.

Den nya regeringen återupprättade freden, reducerade militärens makt och satsade på ett nära samarbete med Nederländerna. Regeringen genomförde också drastiska ekonomiska åtstramningar som berömdes av den internationella valutafonden (IMF) men som resulterade i en ökad fattigdom.

Ekonomi och handel

Ekonomin i Surinam domineras av mineralutvinning. Exporten av aluminium, guld och olja står för 85 % av exporten och 25 % av landets inkomster. Landet har i många år mottagit ett betydande ekonomiskt bistånd från Nederländerna. Endast 0,5 % av landytan är brukad och jordbruket står för 10 % av landets bruttonationalprodukt (BNP). Surinam hade god ekonomisk tillväxt år 2007 och 2008 men föll år 2009 för att sedan åter bli positiv igen år 2010. Trots detta kämpar landet med inflation och stora utgifter.  

Surinam har outnyttjad potential i flera näringar. Landet har vacker natur och kan bli ett stort turistland. Vattenkraft och skogsindustrin är andra näringar som kan byggas ut. Det finns även stora förekomster av guld i de centrala delarna av landet. Surinam har också olja och produktionen av råolja har ökat kraftigt det senaste decenniet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Surinam för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  20 120 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  23,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,041
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,557
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  69,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  7,3
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 991
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,63
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,7
  Procent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  43
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  16,38
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  64,0
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  7,6
  Procent
  Under normalvikten barn
  5,0
  Procent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  20
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,2
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,5
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  71
  År
  Spridning av malaria
  0,5
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  220
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  10
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  58
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  29
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  97,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  92,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  90,2
  Procent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,448
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  37,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  38,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  25,49
  Procent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 632
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  87,2
  Procent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  21,0
  Procent
  Arbetslöshet
  7,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  2 995 827 901
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 317
  US Dollar
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  49,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Surinam

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  2
  Personer
  Befolkningsantal
  568 301
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  66
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  108
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,720
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  74
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  68
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)