[[suggestion]]
Sverige

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Stockholm

Etniska grupper

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar

Språk

Svenska (officiell) samt nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch,

Religion

Protestanter 87 %, andra/ingen/ospecificerat 13 %

Befolkningsantal

9 801 616 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk monarki

Area

450 295 km2

Valuta

Svenska kronor

Nationaldag

6 Juni

Andra landsidor

Geografi

Med en landyta på nästan 450 000 kvadratkilometer är Sverige det största landet i Norden. Landskapet har mycket högland och bergområden i norr. I de centrala delarna av Sverige finns bördiga områden utmed kusten och här finns landets industriella centrum. I söder, där befolkningstätheten är som högst, drivs jordbruk. Klimatet varierar över hela landet. I norr är vintrarna kalla och snörika medan somrarna kan vara varma. I de södra delarna av Sverige är klimatet mildare året runt. Golfströmmen i Atlanten skapar ett varmare klimat i Sverige jämfört med andra platser med motsvarande breddgrader.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sverige, skulle vi behöva 3.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Vikingatiden är en viktig del av äldre svensk historia. Perioden varade från slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet. Vikingarna från Skandinavien efterlämnade sig spår i Europa, bland annat i det engelska språket. År 1397 ingick Sverige, tillsammans med Danmark och Norge, i Kalmarunionen. År 1523 blev Sverige självständigt. Under hundra år ökade Sveriges inflytande gradvis i områdena runt Östersjön. Under den här tiden erövrade Sverige flera landområden och blev en stormakt. I takt med expansionen av Sveriges gränser fick Sverige flera fiender. Ryssland blev en farlig fiende och blev den största motståndaren om nya landområden. År 1709 förlorade Sverige sin position till Ryssland som den dominerande makten i Östersjön och Sveriges tid som stormakt var över. Mellan år 1814 och 1905 ingick Norge och Sverige i en union. Sverige fick Norge efter att ha tagit parti mot Napoleon under Napoleonkrigen, och som plåster på såren för att ha förlorat Finland till ryssarna. Sverige deltog inte aktivt i något av världskrigen. När freden kom 1945 stod Sverige finansiellt starkt. Landet hade undgått förstörelsen av krig och byggt upp sin industri under krigsåren. Under socialdemokraternas år vid makten under den sista halvan av 1900-talet byggdes den svenska välfärdsstaten upp. År 1995 gick Sverige med i EU.

Samhälle och politik

Sverige är en konstitutionell monarki. Kung Carl XVI Gustaf är Sveriges statshuvud, men har i praxis ingen politisk makt. Den lagstiftande makten finns hos Riksdagen. Riksdagens medlemmar väljs in på fyraårsperioder och statsministern väljs av Riksdagen. Större delen av 1900-talet var dominerades politiken av socialdemokraterna. Under de senaste åren har vi sett en allt tydligare uppdelning mellan de borgerliga partierna på ena sidan och en röd-grön koalition på andra. Efter åtta år av borgerligt styre fick Sverige återigen en socialdemokratisk regering när Stefan Löfven valdes till statsminister den 14 februari 2014.

Majoriteten av befolkningen i Sverige är äldre. Medellivslängden är hög, och födelsetalen har periodvis varit låga. Nativiteten är fortfarande över genomsnittet för Europa, och med en relativt stor invandring har befolkningen ökat stadigt.

Ekonomi och handel

Sverige är bland världens mest exportberoende länder. Timmer, mineraler och vattenkraft har varit de viktigaste faktorerna till att man talar om att Sverige är Skandinaviens främsta industriland. Den svenska industrin har ofta varit banbrytande. Verkstadsindustrin, med produktion av bland annat transportmedel, utgör en stor del av industrins exportvärde.

På grund av exportberoendet drabbades Sverige hårt av den globala finanskrisen 2008. Regeringens svar på nedgången har varit en expansiv finanspolitik och ökad investering i infrastruktur och hälsovård. Även om den svenska ekonomin är stark befinner sig Sverige i sin värsta lågkonjunktur sedan andra världskriget. Detta har lett till hög arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är särskilt oroande. Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten efter Spanien.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Afghanistan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  447 420
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  6,4
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  68,4
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  9 911,000
  1000 invånare
  Antal fertila
  1,9
  Antal barn per kvinna
  Förväntad levnadsålder
  82
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  80
  År
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Barnarbete
  Data saknas
  Procent av barn 5-17 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,997
  Skala
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,048
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,913
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Korruption
  88
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  28,0
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Misslyckade stater
  20,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  64 877
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  56 784
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  37
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  292 608
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,502
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  3
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  8
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  Data saknas
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Kvinnor i chefspositioner
  37,5
  Prosent
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  8,31
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  6,5
  Hektar per person
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  99
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar