[[suggestion]]
Swaziland

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Mbabane

Språk

Engelska, siSwati

Religion

Kristna zionister (en blandning mellan kristendom och inhemska religioner) 40 %, katoliker 20 %, muslimer 10 %, andra (anglikaner, baha'i, mormoner, metodister, judar, ospecificerad/ingen) 30 %

Befolkningsantal

1 451 428 (Juli 2016)

Area

17 364 kvadratkilometer

Valuta

Emalangeni

Bruttonationalinkomst per invånare

8 330 PPP$

Nationaldag

6 september

Andra landsidor

Geografi

För att vara ett så pass litet land har Swaziland ett väldigt varierat landskap; från bergen som ligger vid gränsen till Moçambique, till savannerna i öst och regnskogen i nordvästra delen av landet. Swaziland har huvudsakligen ett subtropiskt klimat, men på grund av bergen är det stora variationer i temperatur och nederbörd. De senaste åren har befolkningen varit särksilt plågad av långa torrperioder. Detta har skapat problem för jordbruket och många som bor på landsbygden kämpar med att få tilläckligt med mat. Dessutom har överbetning lett till jorderosion. Swaziland har ett rikt växt- och djurliv, men många av de större däggdjuren har försvunnit eller minskat i antal, på grund av jakt och jordbruksverksamhet.

Earth Ecoprint

1.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Swaziland, skulle vi behöva 1.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har troligen bott människor i Swaziland i nästan 100 000 år. Kungadömet Swaziland upprättades för första gången på 1800-talet under kung Sobhuza I. Det var under Sobhuza I regim som landet fick namnet Swaziland efter bantustammen Swazi, som hade börjat invandra till området på 1400-talet. Den nederländska republiken Transvaal försökte på 1890-talet ta kontrollen över Swaziland men lyckades inte. Efter Boerkriget (år 1899-1902) blev Swaziland ett brittiskt protektorat. Swaziland blev åter självständigt först år 1968 och kungadömet återupprättades. Den politiska situationen har sedan dess varit präglat av kampen mellan kungahuset och de som kämpar för ett mer demokratiskt Swaziland.

Samhälle och politik

Även om den nya grundlagen från 2006 öppnar för lite fler medborgerliga rättigheter, har kungen i Swaziland all makt i praktiken. Kungenär statschef, och utnämner landets regering. Många av ministrarna, bland annat statsministern, tillhör kungafamiljen. Kungen har också ett råd, Swaziernas nationella råd, som han utnämner själv. Dessutom äger kungen all mark i hela Swaziland. Det finns ett parlament, som i teorin ska stifta landets lagar. Kungen har dock vetorätt i alla omröstningar kring lagförslag (och kan därmed stoppa lagar från att godkännas) och kan upplösa parlamentet när han vill. Politiska partier var länge förbjudna, och det finns fortfarande inga partier. Däremot har det bildats många oppositionsgrupper som kämpar för att landet ska bli mer demokratiskt. Deras krav förmedlas genom fackföreningarna.

Skillnaderna mellan fattiga och rika i landet är enorm. Kung Mswati III, den nuvarande kungen av Swaziland, lever ett överdådigt lyxliv medan stora delar av Swazilands befolkning är beroende av bistånd för att överleva. Dessutom är Swaziland ett av de länder i världen som drabbats värst av HIV/AIDS. 2013 var 27,4 % av invånarna mellan 15-49 år HIV-smittade.

Ekonomi och handel

Swaziland har, jämfört med andra afriaknska länder, förhållandevis hög bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, men pengarna är ojämnt fördelade. Majoriteten av befolkningen i Swaziland bor på landsbygden och arbetar inom jordbrukssektorn. Stora plantager producerar sockerrör, majs, citrusfrukter och bomull för export. Den fattiga delen av befolkningen driver småskaligt jordbruk, huvudsakligen för självförsörjning. Sockerproduktionen är landets viktigaste inkomstkälla. Fram till 2000-talet var pengar från swaziländska arbetare i den sydafrikanska gruvindustrin en viktig extra inkomstkälla för många familjer.

Korruption och oansvarigt användande av statens pengar har lett till att många utländska investerare och bidragsgivare varit skeptiska till att investera i landet. När det uppstod en finanskris år 2011 avslog den Internationella Valutafonden (IMF) Swazilands ansökan om lån. Sydafrika beviljade till slut ett lån i utbyte mot att Swaziland lovade att genomföra politiska reformer. På sikt kan HIV/AIDS-epidemin bli Swazilands största ekonomiska problem.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Swaziland för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  146 580 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  42,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,083
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  63,00
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,414
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  21,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  32,7
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 203
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,93
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,980
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  38
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  49,09
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  87,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,8
  Procent av BNP
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  20,7
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,0
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  54
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  3,1
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  9,3
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  49
  År
  Spridning av malaria
  1,9
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  251
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  87
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  308
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  93,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  83,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  75,7
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,566
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  43,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  41,2
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  6,15
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  65,8
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  53,1
  Procent
  Arbetslöshet
  22,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  4 433 664 364
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 243
  US Dollar
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  30,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  273
  Personer
  Befolkningsantal
  1 391 385
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  278
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 349
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  49
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  50
  År
  Lyckoindexet
  4,21
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)