[[suggestion]]
Sydafrika

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Pretoria (Tshwane) är den administrativa huvudstaden, Kapstaden är den lagstiftande huvudstaden och Bloemfontein är den rättsliga huvudstaden

Etniska grupper

Mörkhyade afrikaner 80.2 %, vita 8.4 %, blandade (lokalt kallade "färgade"), asiatisk 2.5% (2014)

Språk

Zulu 22.7 %, xhosa 16 %, engelska 9,6 %, sepedi 9,1 %, tswana 8 %, sesotho 7,6 %, tsonga 4,5 % siswati 2.5 %, tshivenda 2.4 %, isindebele 2.1 %, tegnspråk 0.5 %, andra språk 1.6% (2011)

Religion

Sionister 11,1 %, pingstvänner 8,2 %, katoliker 7,1 %, metodister 6,8 %, nederländska reformerade kristna 6,7 %, angelikanska kristna 3,8 %, muslimer 1,5 %, andra kristna 36 %, andra/ospecificerad/ingen18,8 % (2001)

Befolkningsantal

53 491 333

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 219 090 kvadratkilometer

Valuta

Rand

Bruttonationalinkomst per invånare

13 197 PPP$

Nationaldag

27 april

Andra landsidor

Geografi

Sydafrika ligger längst ner i söder på den afrikanska kontinenten och har Indiska Oceanen i öst och Atlanten i väst. Ett subtropiskt fuktigt klimat präglar landets östkust medan klimatet i väst är torrare och mer tempererat. Landskapet domineras av den gigantiska inlandsplatån, medan bergskedjan Drakensberg reser sig i öst. Bergen sträcker sig i en båge från gränsområdet i nordöst, till Öst på Kapplandet. Längs kusten hittar man de smala och mer fruktbara landremsorna. I östra delen av landet ligger den lilla enklaven Lesotho, helt omgiven av Sydafrika. Sydafrika har ett rikt växt- och djurliv och stora områden har därför fått status som värnade nationalparker. Bristen på vatten är Sydafrikas kanske största miljöproblem. Det är ideligen större efterfrågan men vattenresurserna är knappa. Förorening i form av sur nederbörd leder till jorderosion och utbredning av öken på odlingsbar jord.

Earth Ecoprint

1.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sydafrika, skulle vi behöva 1.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Några av världens äldsta arkeologiska fynd har upptäckts i Sydafrika. Spår i form av grottmålningar kan dateras ända tillbaka till år 20 000 f.kr. Landets moderna historia startade runt år 1652 då nederländare grundade Kappkolonin som var en påfyllningsstation för skepp som reste mellan Europa och Asien. Koloniseringen gjorde att nästan alla ursprungliga bebyggare blev utrotade eller blev slavar för européerna. Storbritannien förfogade senare över Kappkolonin och förbjöd slaveriet, vilket ledde till att nederländarna (boerna) emigrerade för att bilda egna republiker i landet. Förhållandet mellan europeiska koloniherrar och den svarta befolkningen var präglat av förtryck och slaveri. Dessutom förekom det en rivalitet mellan engelsmännen och nederländarna. Diskriminering och rasism har präglat större delen av Sydafrikas moderna historia.

Nationalpartiet (NP) antog från år 1948 lagar som kategoriskt förtryckte och exkluderade landets svarta majoritet från politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Denna rasdiskriminerade regim blev kallad Apartheid och blev i början på 1990-talet avskaffad efter massivt internationellt påtryckande, och allmän rösträtt infördes. Oppositionspolitikern Nelson Mandela frigavs efter 28 år i fångenskap. År 1994 valdes han till president och den systematiska diskrimineringen upphörde.

Samhälle och politik

Frihetsrörelsen ANC har fortfarande regeringsmakten i Sydafrika. Efter Mandelas tillbakadragande från politiken har korruptionsanklagelser härjat den nya politiska ledningen och skapat splittringar i ANC. Det största oppositionspartiet Democratic Alliance (DA) har fått större anslutning men utgör fortfarande inte någon reellt politiskt alternativ till ANC. Även om apartheid inte längre är gällande i praktisk politik så är arvet från regimen oerhört synligt. Det är fortfarande stora sociala skillnader mellan svarta och vita och dessutom är det mycket kriminalitet och fattigdom. Arbetslösheten utgör en av de största politiska utmaningarna, då 25 procent av befolkningen saknar jobb. Sydafrikas vuxna befolkning har världens högsta förekomst av HIV/AIDS. Arbetet med att dela ut mediciner går trögt och många har ännu inte tillgång till medicinsk behandling. Treatment Action Campaign (TAC) är en av de viktigaste aktörerna i kampen mot HIV/AIDS och har ändrat landets politik på detta område.

Ekonomi och handel

ANC har sedan år 1996 fört en nyliberal ekonomisk politik med mål om ökande ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Idag är Sydafrika ett medelinkomstland. Landet har en ökande medelklass bland den svarta delen av befolkningen och fler får möjlighet till arbete och utbildning. Den ekonomiska tillväxten har gett ökade investeringar i offentliga tjänster och infrastruktur. Sydafrika har alltid varit ett av Afrikas ekonomiska maktcentrum. Den sydafrikanska finanssektorn är välutvecklad och den sydafrikanska börsen är den viktigaste i Afrika. Idag utgör guld och ädelstenar fortfarande hälften av landets totala export och landet är annars världens största producent av metallerna mangan, platina och krom. Trots att Sydafrikas ekonomi är på väg uppåt så har inte tillväxten varit stark nog för att göra särskilt mycket för de allra fattigaste. De största utmaningarna för landets ekonomi är den höga arbetslösheten och den skeva fördelningen av landets rikedom. Landet tar emot internationellt bistånd.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sydafrika för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 014 350 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  18,9
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,032
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  55,50
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,467
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  61,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  23,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  489 772
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  8,98
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,1
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,328
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  43
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  22,19
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  72,9
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,0
  Procent av BNP
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  6,1
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,5
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  37
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,3
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  4,6
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  54
  År
  Spridning av malaria
  4,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  138
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  71
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  567
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  94,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  84,3
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,394
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  32,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  42,39
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  44,4
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  13 794
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  4 198
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  84,2
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  49,6
  Procent
  Arbetslöshet
  27,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  348 871 647 960
  US Dollar
  BNP per invånare
  6 151
  US Dollar
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  56,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Sydafrika

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  463 940
  Personer
  Befolkningsantal
  57 398 421
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  2 083
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  280 027
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,699
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  54
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  53
  År
  Lyckoindexet
  4,72
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)