[[suggestion]]
Sydkorea

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Seoul

Etniska grupper

Koreaner, andra/ospecificerad/ingen

Språk

Koreanska, engelska

Religion

Kristna 31,6 %, buddhister 24,2 %, andra/ospecificerad/ingen

Befolkningsantal

48 184 000

Area

99 720 kvadratkilometer

Valuta

Won

Bruttonationalinkomst per invånare

36 532 PPP$

Nationaldag

15 augusti

Andra landsidor

Geografi

Sydkorea ligger på den sydligaste delen av den koreanska halvön och är ett bergrikt land. 85 procent av landområdet är berg. Längs östkusten stupar fjällen tvärt ner i havet medan det i väst, i det grunda Gula havet, finns många öar och naturliga hamnar. Landet har monsunklimat med kalla vintrar och varma somrar. Bara de sydligaste delarna av landet har över noll grader om vintern. Dessa områden blir ofta drabbade av tyfoner. Sydkorea har på senare år huggit ned mycket skog och de ursprungliga skogsområdena är i stort sett borta. Andra miljöproblem landet sliter med är sur nederbörd, överfiske och förorening av vatten som en följd av fabrikutsläpp. Luftkvaliteten är också dålig i de största städerna.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sydkorea, skulle vi behöva 3.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Koreas historia präglas av att landet är geografiskt placerad mellan Kina och Japan. I många århundraden var det Kina som hade störst inflytelse över den koreanska halvön men från slutet av 1800-talet fick Japan övertaget. Japanerna koloniserade landet från 1895 och fram till andra världskriget. Efter Japans nederlag i kriget, blev Korea delat i två zoner som var ämnade att vara tillfälliga. De nordliga zonen blev administrerat av Sovjetunionen och den södra av USA. Rivaliserande regeringar etablerades i dem två landsdelarna. År 1948 blev först Sydkorea och sen Nordkorea proklamerade som självständiga stater. USA och Sovjetunionen drog sig aldrig ut. Koreakriget bröt ut år 1950, efter nordkoreansk aggression. Medan USA och de flesta av FN:s medlemsländer gick in på Sydkoreas sida, fick Nordkorea stöd av Kina och Sovjetunionen. När kriget avslutades efter tre år var gränsen i stora drag oförändrad. Ett fredsavtal mellan de två staterna är ännu inte undertecknat och gränsen är stängd. I början av 60-talet tog Park Chung Hee makten genom en militärkupp. Landets demokratiska rättigheter inskränktes och först år 1988 tvingade protester fram en grundlagen som garanterade de mänskliga rättigheterna för landets befolkning.

Samhälle och politik

Den nya grundlagen år 1988 stärkte parlamentets makt i förhållande till presidenten. Trots detta har presidenten fortfarande mycket makt. Presidenten är medlem i regeringen och är överbefälhavare för militären. Presidenten väljs på perioder av fem år och kan endast sitta en period. Landets politik präglas av konflikten med Nordkorea och gränsen mellan länderna är världens mest beväpnade gräns. Den nationella säkerhetslagen förbjuder statsfientliga aktiviteter och kontakt med nordkoreaner utan regeringens tillstånd. Lagen har ofta använts för att begränsa politisk verksamhet och förtrycka den politiska oppositionen. De senaste åren har det konservativa partiet lett landet och deras kandidat Park Geun Hye vann presidentvalet år 2012. Park Geun Hye är dottern till den tidigare auktoritära presidenten Park Chung Hee och har meddelat att hon vill öka dialogen med Nordkorea.

USA har spelat en viktig roll i Sydkoreas ekonomi, politik och militär. 2016 öppnade USA en missilförsvarsbas i Sydkorea och många soldater har blivit utplacerade och genomfört militära övningar i landet. Kina har varit starkt kritisk mot detta och relationen till USA försämrades igen efter att ha blivit bättre under de senaste åren.  

 

Ekonomi och handel

Sydkorea har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste trettio åren och har gått från dåliga levnadsvillkor för landets befolkning till att bli en av världens största ekonomier. Utvecklingen har nåtts genom att kombinera statlig kontroll med marknadsekonomi samt att landet har importerat råvaror som sedan förädlas till olika exportvaror. Landet är idag en av världens största skeppbyggarnationer och ligger långt framme när det gäller produktionen av produktion av bilar och petrokemiska produkter. Sydkorea är en av världens ledande fiskarnationer men den positionen är idag hotad av överfiske. Täta band mellan landets politiker och personer i näringslivet har varit ett problem i Sydkoreas ekonomiska politik. Landet har varit drabbad av flera stora korruptionsskandaler och två av landets tidigare presidenter har blivit fängslade efter avslöjande av ekonomiska brott. Sydkorea blev hårt drabbat av den asiatiska finanskrisen på slutet av 1990-talet och den globala finanskrisen 2008-2009. Sedan dess har ekonomin stabiliserats.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sydkorea för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  100 150
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  15,1
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  Data saknas
  1000 invånare
  Antal fertila
  1,4
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,067
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,903
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  77
  År
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  156 407
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  631
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  11 816
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,823
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  Data saknas
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  11,57
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  5,8
  Hektar per person
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  Data saknas
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,929
  Skala
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  54
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  24,8
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  35,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,0
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  100
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  10,3
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  Data saknas
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  Data saknas
  US dollar