[[suggestion]]
Sydkorea

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Seoul

Etniska grupper

Koreaner, andra/ospecificerad/ingen

Språk

Koreanska, engelska

Religion

Kristna 31,6 %, buddhister 24,2 %, andra/ospecificerad/ingen

Befolkningsantal

48 184 000

Area

99 720 kvadratkilometer

Valuta

Won

Bruttonationalinkomst per invånare

36 532 PPP$

Nationaldag

15 augusti

Andra landsidor

Geografi

Sydkorea ligger på den sydligaste delen av den koreanska halvön och är ett bergrikt land. 85 procent av landområdet är berg. Längs östkusten stupar fjällen tvärt ner i havet medan det i väst, i det grunda Gula havet, finns många öar och naturliga hamnar. Landet har monsunklimat med kalla vintrar och varma somrar. Bara de sydligaste delarna av landet har över noll grader om vintern. Dessa områden blir ofta drabbade av tyfoner. Sydkorea har på senare år huggit ned mycket skog och de ursprungliga skogsområdena är i stort sett borta. Andra miljöproblem landet sliter med är sur nederbörd, överfiske och förorening av vatten som en följd av fabrikutsläpp. Luftkvaliteten är också dålig i de största städerna.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sydkorea, skulle vi behöva 3.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Koreas historia präglas av att landet är geografiskt placerad mellan Kina och Japan. I många århundraden var det Kina som hade störst inflytelse över den koreanska halvön men från slutet av 1800-talet fick Japan övertaget. Japanerna koloniserade landet från 1895 och fram till andra världskriget. Efter Japans nederlag i kriget, blev Korea delat i två zoner som var ämnade att vara tillfälliga. De nordliga zonen blev administrerat av Sovjetunionen och den södra av USA. Rivaliserande regeringar etablerades i dem två landsdelarna. År 1948 blev först Sydkorea och sen Nordkorea proklamerade som självständiga stater. USA och Sovjetunionen drog sig aldrig ut. Koreakriget bröt ut år 1950, efter nordkoreansk aggression. Medan USA och de flesta av FN:s medlemsländer gick in på Sydkoreas sida, fick Nordkorea stöd av Kina och Sovjetunionen. När kriget avslutades efter tre år var gränsen i stora drag oförändrad. Ett fredsavtal mellan de två staterna är ännu inte undertecknat och gränsen är stängd. I början av 60-talet tog Park Chung Hee makten genom en militärkupp. Landets demokratiska rättigheter inskränktes och först år 1988 tvingade protester fram en grundlagen som garanterade de mänskliga rättigheterna för landets befolkning.

Samhälle och politik

Den nya grundlagen år 1988 stärkte parlamentets makt i förhållande till presidenten. Trots detta har presidenten fortfarande mycket makt. Presidenten är medlem i regeringen och är överbefälhavare för militären. Presidenten väljs på perioder av fem år och kan endast sitta en period. Landets politik präglas av konflikten med Nordkorea och gränsen mellan länderna är världens mest beväpnade gräns. Den nationella säkerhetslagen förbjuder statsfientliga aktiviteter och kontakt med nordkoreaner utan regeringens tillstånd. Lagen har ofta använts för att begränsa politisk verksamhet och förtrycka den politiska oppositionen. De senaste åren har det konservativa partiet lett landet och deras kandidat Park Geun Hye vann presidentvalet år 2012. Park Geun Hye är dottern till den tidigare auktoritära presidenten Park Chung Hee och har meddelat att hon vill öka dialogen med Nordkorea.

USA har spelat en viktig roll i Sydkoreas ekonomi, politik och militär. 2016 öppnade USA en missilförsvarsbas i Sydkorea och många soldater har blivit utplacerade och genomfört militära övningar i landet. Kina har varit starkt kritisk mot detta och relationen till USA försämrades igen efter att ha blivit bättre under de senaste åren.  

 

Ekonomi och handel

Sydkorea har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste trettio åren och har gått från dåliga levnadsvillkor för landets befolkning till att bli en av världens största ekonomier. Utvecklingen har nåtts genom att kombinera statlig kontroll med marknadsekonomi samt att landet har importerat råvaror som sedan förädlas till olika exportvaror. Landet är idag en av världens största skeppbyggarnationer och ligger långt framme när det gäller produktionen av produktion av bilar och petrokemiska produkter. Sydkorea är en av världens ledande fiskarnationer men den positionen är idag hotad av överfiske. Täta band mellan landets politiker och personer i näringslivet har varit ett problem i Sydkoreas ekonomiska politik. Landet har varit drabbad av flera stora korruptionsskandaler och två av landets tidigare presidenter har blivit fängslade efter avslöjande av ekonomiska brott. Sydkorea blev hårt drabbat av den asiatiska finanskrisen på slutet av 1990-talet och den globala finanskrisen 2008-2009. Sedan dess har ekonomin stabiliserats.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sydkorea för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  -55 100 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,773
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  82,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  587 156
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  11,57
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,9
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,823
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  57
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  24,94
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  35,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,6
  Procent av BNP
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,2
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,4
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Spridning av malaria
  0,1
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  11
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  1
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  70
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,1
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,067
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  12,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  42,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  17,00
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  98
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  156 407
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  10 497
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  10,3
  Procent
  Arbetslöshet
  3,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 530 750 923 149
  US Dollar
  BNP per invånare
  29 743
  US Dollar
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  95,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Sydkorea

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  Data saknas
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  631
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  11 816
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,903
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  77
  År
  Lyckoindexet
  5,90
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)